BI, BA & AA: Väljer du rätt analysmetod?

Business Intelligence, Business Analytics och Advanced Analytics är tre olika redskap för digital dataanalys. Se skillnader och fördelar här.

Dataanalyser har blivit centrala i moderna företag, och det finns många goda skäl till detta. Först och främst är det idag enklare än någonsin att skicka relevant information till analysverktyg, som snabbt genererar rapporter och gör det mer överskådligt att fatta beslut med ett kvalificerat och kunskapsbaserat underlag.

Tre metoder skiljer sig från mängden, Business Intelligence, Business Analytics och Advanced Analytics. Men det kan lätt uppstå tvivel om vilken metod som ger önskat resultat. Därför presenterar vi här de viktigaste skillnaderna mellan systemen och deras respektive fördelar.

Business Intelligence: Vad händer just nu?

Business Intelligence går ut på att samla in, konsolidera och rapportera data som underlag för att fatta bättre beslut om den aktuella verksamheten. Business Intelligence levererar värde genom att filtrera stora mängder data om processer som pågår här och nu. Det handlar alltså i hög grad om att analysera och hitta fel i löpande affärsprocesser, oavsett om det gäller produktion, e-handelssystem eller finansiella transaktioner.

Exempel: En större organisation med många avdelningar och säljkanaler använder traditionellt sett manuella metoder för att samla in försäljningsdata. Med BI kan insamlingen av dessa data konsolideras, likriktas, genomföras i realtid och utvinnas till överskådliga rapporter så att du till exempel kan agera snabbt vid avvikelser. BI kan bespara din organisation mycket manuellt arbete och optimera möjligheten att fatta beslut på informerade och uppdaterade grunder – till exempel om lagret håller på att bli tomt eller om det sker ovanliga saker på ekonomiavdelningen som du bör känna till och kanske åtgärda.

Business Analytics: Vad kommer att hända imorgon?

Business Analytics (BA) är en analys som ligger ovanpå Business Intelligence och arbetar på lite längre sikt. Man kan lite förenklat säga att BA analyserar de resultat som BI tar fram. Ett annat sätt att se det hela är att BI är lämpligt för att behålla överblicken över vad som sker här och nu. BA kan däremot ge en uppfattning om varför det hände, och om det är sannolikt att det händer igen. BA använder alltså befintliga data till att förutsäga framtida mönster, möjligheter och risker, så att organisationen kan justera sin strategi och vara beredda. Business Analytics bygger på stora mängder data – Big Data – som används till att identifiera och presentera sammanhang som ofta är omöjliga för mänskliga analytiker att identifiera.

Exempel: Ett serviceföretag som dagligen levererar tusentals måltider till affärskunder vill gärna minska svinnet och öka omsättningen med hjälp av BA. Detta sker till exempel genom att analysera historiska data om kundmönster, årstider, respons på menyer m.m. för att optimera arbetsgången. Samtidigt kan företaget mer precist förutsäga hur stora mängder som ska produceras, optimera kommande inköp och minimera svinnet.

Advanced Analytics: Hur agerar du optimalt?

Advanced Analytics tar – populärt uttryckt – Business Analytics till en ny nivå. Här handlar det inte bara om insikt och förutsägelser som bygger på befintliga data. Med avancerad teknik som exempelvis maskininlärning, artificiell intelligens och semantisk analys kan Advanced Analytics fungera med tänk-om-scenarier och dessutom ha stöd för en viss grad av automatiskt beslutsfattande.

Exempel: En världsomspännande transportfirma började mata sina Advanced Analytics-system med externa data om trafiken i hamnar och väderprognoser. De nya datakällorna skapade en betydligt mer komplett digital överblick över verksamheten och kunde hjälpa till med att både förklara orsakerna till tidigare problem och planera framtida rutter. Dessutom kan företaget idag ännu mer exakt beräkna konsekvenserna av att etablera rutter till nya hamnar, och Advanced Analytics kan mot bakgrund av tusentals datapunkter presentera optimala transportvägar.

Bättre beslut på alla nivåer

I ett nötskal kan du uttrycka det så här:

  • Business Intelligence ger insikt och möjlighet att agera snabbt på realtidsdata i befintliga installationer
  • Business Analytics erbjuder mer grundläggande analyser som kan peka ut mönster och förhållanden längre fram i tiden. Dessa kan sedan utgöra grund för beslut om nya strategier, produktionsorganisationer och marknadsmöjligheter
  • Advanced Analytics går igenom data på en ännu djupare nivå och kan föreslå ändringar av affärsstrukturen, förutse förändringar på marknaden och använda befintliga data till att analysera tänkta scenarier och optimera handlingar.

Läs mer: 3 tips från IT-chefen: Digitalisera med Advanced Analytics

Säg din mening

*