Business Central: Ditt sista ERP-system

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en allt-i-allo-lösning för mindre företag. Här får du alla nödvändiga verktyg i molnet för det framgångsrika digitala företaget.

Små och medelstora företag får det nu mycket lättare att komma igång med ERP. Affärssystemen har blivit lättillgängligare, billigare och enklare att hantera. Det ger även mindre företag en bra utgångspunkt för att hantera digitala transformationsprocesser.

Ett bra alternativ är Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det är ett molnbaserat affärssystem som gör det lättare att skala, anpassa och ansluta verksamheten direkt till maskininlärning och användarvänlig affärsinformation.

Är Business Central något för dig? Se videon och få reda på mer:

Enklare och snabbare implementering

En av de största fördelarna med Business Central är att det är en baggis att implementera systemet.

– I dag kan en kompetent partner få igång en företagsanpassad ERP-lösning mycket snabbt. Ofta tar det bara en till två månader, eller i vissa fall bara några veckor. Tidigare kunde det dröja ett halvt eller helt år från projektstart till driftsklar lösning, säger Jannik Bausager, principal group program manager, Microsoft Danmark.

Mindre företag har oftast en liten IT-avdelning eller ingen alls. Det tar Business Central höjd för.

– Dessutom drivs lösningen via molnet, vilket innebär att behovet av administration och underhåll blir mycket begränsat och att lösningarna är enkla att skala upp eller ned beroende på företagets behov. Allt detta är väldigt fördelaktigt, inte minst för företag utan IT-avdelning, säger Jannik Bausager.

Fler möjligheter – lägre komplexitet

Moderna ERP-system omfattar dock mer än redovisning och ekonomi. I Dynamics 365 Business Central samlas bland annat ekonomi, planering, inköp, sälj- och orderstyrning, projektledning, logistik och prognostisering på ett och samma ställe.

Plattformen är också direktansluten till Azure ML (maskininlärning), vilket innebär att självlärande algoritmer kan stödja prognostisering gällande exempelvis inköp, försäljning och orderstyrning. Dessutom kan man se rapporter i Power BI inne i Business Central och titta på affärskritiska data ur exakt den vinkel man önskar – och allt fungerar tillsammans med produktivitetsverktygen i Office 365.

– Du får tillgång till funktioner och verktyg som tidigare krävde egna implementerings- och projektförlopp. Molnet har alltså demokratiserat tillgången till användarvänlig business intelligence och analys, något som tidigare var reserverat för koncerner med mycket större IT-budgetar, säger Jannik Bausager.

– Och då ska vi komma ihåg att detta sker samtidigt som den tekniska komplexiteten inom företaget begränsas, tillägger han.

Automatisk månatlig uppgradering

Moderna, molnbaserade ERP-lösningar gör också upp med dåtidens hostade eller ”on-premise”-baserade system på ett annat sätt. Tidigare kunde det till exempel dröja flera år mellan nya servicepaket och versioner – som dessutom krävde egna projektförlopp i samband med implementering.

Därför hoppade företag ofta över både patches och versioner på grund av att man hade mycket att göra, måste ta hänsyn till budgetfrågor eller till exempel ville att projektet skulle sammanfalla med en maskinvaruuppdatering. Man hamnade lätt på efterkälken med versionerna, gick miste om nya funktioner och blev kanske en dag tvungen att genomföra en kostsam nyimplementering för att komma ikapp.

– I dag finns infrastrukturen i molnet. Maskinvara är därför helt enkelt inget som företaget behöver bry sig om. Dessutom uppdateras Dynamics 365 Business Central varje månad. Därför får företaget alla nya funktioner automatiskt och riskerar inte att hamna på efterkälken, säger Jannik Bausager.

Enkelt att lägga till och ta bort anpassningar

Även anpassningar – både allmänna och vertikala – har blivit enklare att arbeta med. De köps som ”extensions” i en appbutik och läggs till eller tas bort efter behov.

– I dag är det enklare att testa, utforska, anpassa och implementera ERP än någonsin tidigare, även för mindre verksamheter. Men det rör sig fortfarande om lösningar med bred funktionalitet, och man behöver teknisk och affärsmässig kompetens för att kunna konfigurera och integrera dem så att de ger maximalt affärsmässigt utbyte, konstaterar Jannik Bausager.

Han rekommenderar därför att företaget tar kontakt med en Dynamics-partner för att få kvalificerade råd kring hur man kommer vidare, så att ERP-plattformen kan stödja företagets verksamhet, processer och strategi på bästa sätt.

Läs mer: Ge ny kraft åt din växande verksamhet med Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ladda ner guiden: Är Microsoft Dynamics 365 Business Central rätt ERP-system för dig?

Säg din mening

*