5 områden där augmented reality kan transformera din verksamhet

Augmented reality kan effektivisera arbetsflöden, förbättra produktkvaliteten och göra staben av medarbetare smartare och tryggare.

Även om vi befinner oss i ett tidigt skede kan vi vara säkra på att augmented reality (AR) kommer att leda till omvälvande förändringar över olika industrier där den omslutande tekniken kan tillämpas för att effektivisera arbetsflödena, förbättra produktkvaliteten och göra medarbetarna smartare och tryggare.

Skeppsbyggnad, till exempel, är en extremt komplex verksamhet med högspecialiserade system som måste inspekteras och underhållas före, under och efter leveransen.

Alldeles för ofta är skeppsvarv beroende av tidskrävande, manuella arbetsuppgifter som kan medföra fel, säkerhetsrisker och brister.
Specialutformade headset som både kan styras med gester, ögonrörelser och röstkommandon ger emellertid medarbetarna frihet och möjlighet att arbeta med i stort sett fria händer.

AR innebär förbättringar inom dessa områden

Genom en så fullödig och omslutande upplevelse kan AR förbättra kvaliteten, säkerheten, leveranstiderna och den övergripande prestandan för ett fartyg:

• Säkerhet: Trötthet är en vanlig orsak till skador som sker på jobbet. Med ett AR-system kan en arbetsledare gå runt på skeppsvarvet och använda ett AR-headset för att tillgå information om en specifik medarbetare, till exempel tidpunkt för senaste rasten, antal arbetade timmar under dagen eller veckan. Informationen skulle komma från ett mänskligt resurssystem (HR) och skulle kunna nås från en streckkod på medarbetarens arbetskläder. Genom att jämföra dessa data med en bedömning av hur riskfylld eller farlig miljön eller uppgiften kan vara skulle systemet kunna ge arbetsledaren ett ”trötthetsindex” för medarbetaren och visa denna information på skärmen på arbetsledarens headset.

• Kvalitet: Kvalitetsinspektioner genomförs vanligen med pennor, anteckningsblock och kameror, där data sedan överförs till en central server för bearbetning. Den här processen kan snabbas upp och göras mer effektiv genom att teknikerna använder AR-headset med kameror för att utföra en kvalitetssäkringsinspektion (QA) från början till slut på platsen.

• Underhåll och support som är proaktivt: Genom att koppla AR-headset till sakernas internet-data (IoT) som samlats in från tillverkningsutrustning kan en underhållsmedarbetare gå runt på skeppsvarvet och ta emot larm för status hos motorer och andra enheter, eller till och med ta emot en skärm med instruktioner för hur man begränsar ett problem.

• Digital design: Många företag använder redan digital tvillingteknik för att skapa designsimuleringar. Genom att lägga ett datasimulerat ”lager” på verkligheten kan företagen flytta designprocessen från en dator till ett headset och låta teknikern ”se” effekterna av en designändring på ett helt nytt sätt.

• Medarbetarutbildning: Processen med att få nya arbetare att nå upp till önskad arbetstakt kan förbättras genom utbildning baserad på AR-simuleringar. Forskning har visat att medarbetare är mer engagerade under inlärning i en AR-baserad miljö.

Större vinster inom tillverkningen med augmented reality

Skeppsbyggnad är ett område där AR kan ha en genomgående effekt, men tekniken kan också tillämpas över hela det breda tillverkningsspektrumet. Omslutande tekniker som AR börjar fånga företagens uppmärksamhet.

In en rapport från forskningsinstitutet Capgemini uppgav hälften av de mer än 700 företagsledarna i de undersökta fordons-, tillverknings- och försörjningsföretagen att de överväger AR och virtual reality (VR) för användning i deras verksamheter.

Och 82 procent som håller på att implementera AR och VR uppgav att fördelarna antingen motsvarar eller överträffar förväntningarna.

Visserligen är AR en mycket komplex resurs som fortfarande är i sin vagga, men om den tillämpas väl och användningen hålls enkel kan den vara enormt kraftfull.

Läs också: Augmented reality kan minska fel och förebygga olyckor

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Säg din mening

*