5 tydliga tecken på att du behöver Business intelligence i din detaljhandelsverksamhet

Business intelligence kan hjälpa din detaljhandelsverksamhet att bli bättre inom alla områden och vara redo inför möjligheter när de uppstår.

Ofta beskrivs Business intelligence som ”en magisk kristallkula” som företag kan använda för att se sin egen framtid och vara först med att satsa på kommande trender.

Enkelt sagt handlar Business intelligence om processen att konvertera råa och ostrukturerade data till meningsfull information.

Sannolikt samlar din detaljhandelsverksamhet redan in massvis med data om kunderna, men för att dessa data ska gå att använda och ge information krävs det ett system. Annars förblir de helt enkelt rådata.

Tänk på det som en gruva med oslipade diamanter där Business intelligence är verktyget som krävs för att slipa en värdelös ädelsten till något otroligt värdefullt.

Vi har samlat fem tydliga tecken på att du behöver Business intelligence i din detaljhandelsverksamhet.

1. Du har massvis med data men saknar relevant information

Du kan dränka ditt företag i ett hav med data, men om det inte går att härleda exakt och önskvärd information från dem är de i princip oanvändbara. Skillnaden mellan information och data är att den första har omvandlats till ett användbart sammanhang.

Detta ger dina analytiker och medarbetare tillgång till insikter utefter deras behov. Du kan till exempel ha samlat in massvis med data om dina kunders köpbeteenden, såväl som deras personliga statistik, men om alla dessa data bara lagras någonstans då drar ingen nytta av dem.

Magin som Business intelligence tillför är att analysera och omvandla data till insikter. I vårt exempel skulle det innebära att automatiskt omvandla kunders beteende och statistik till mönster, trender och potentiella problem för att bättre förbereda din detaljhandelsverksamhet inför framtiden och få ut allt det värde du kan från dina insamlade data.

Läs också: Baserar du dina beslut på data eller på magkänsla?

2. Det är inte lätt att få åtkomst till data och information i din verksamhet

Kanske din detaljhandelsverksamhet redan har viktiga rapporter, som försäljningsstatistik eller data om regionala marknader, som är svåra att hitta.

Om dina medarbetare, särskilt de som medverkar i beslutsprocesser, inte vet att en viss information finns, var de ska leta efter den eller måste slå kullerbyttor för att få den (om till exempel informationsflödet är spärrat av en viss avdelning), då kan du lika gärna inte ge någon tillgång till informationen.

En modern och ändamålsenlig Business intelligence-lösning kan hjälpa dig att göra vital information tillgänglig för alla som behöver den och göra den lättillgänglig för alla.

Detta kommer att bespara dina medarbetare såväl tid som frustration, och de kan bli produktivare genom att använda informationen för att göra en förändring i stället för att lägga tid på att söka efter den.

3. Dina data är spridda över flera källor och kräver manuell hantering

Särskilt när olika avdelningar samlar olika datauppsättningar kan det sluta med att din organisation har flera olika applikationer och datakällor.

Som beskrivet ovan kan uppgiften att hitta data och förvandla den till värdefull information ofta sluta med mödosamt manuellt arbete.

Eftersom informationsflödet kommer från olika källor är det ofta upp till varje enskild person att tolka data och det leder ofta till ineffektivitet och dåliga beslut.

En skräddarsydd Business intelligence-lösning hjälper alla i din verksamhet att få den exakta information de är ute efter, eliminera felaktigheter och i allmänhet dra upp takten på att hitta data och ta informerade beslut för alla inblandade.

4. Beslutsfattandet i ditt företag är långsamt eller begränsat till ett fåtal personer

När relevant information är lättillgänglig och filtreras genom ett Business intelligence-system kommer beslutsfattandet inte bara att gå snabbare utan kommer att göra ditt företag redo för framtida framgångar tack vare att det bygger på faktiska
och relevanta data.

Dessutom när många personer i ditt företag kan komma åt information försvinner flaskhalsproblemet med att en enda person är beslutsfattare. För även om beslutsfattaren ansvarar för beslutet, kan också andra ha något att tillföra och kan påpeka att relevant information kan ha missats.

5. Du arbetar fortfarande med Excel-ark och tårtdiagram i stället för programvarulösningar och nyckeltal

Missförstå oss inte, det är absolut inget fel med ett välorganiserat Excel-ark eller färgglada tårtdiagram för att illustrera data.

Men i takt med att din detaljhandelsverksamhet växer når du en punkt när dessa inte längre ger tillräckligt med tillförlitlig information och i stället blir till ett hinder för vidare tillväxt.

Rapporter är en utmärkt startpunkt för affärsanalyser, men du kommer snart att vilja uppgradera till nyckeltal för att du ska kunna fokusera på flera olika kärnvärden i olika områden i din verksamhet.

Detta kommer att ge dig möjlighet att såväl övervaka som uppnå målen för din detaljhandelsverksamhet och dessutom bidra till framtida affärsbeslut.

Ge din verksamhet tillgång till mer information!

Om minst en av punkterna ovan behöver förbättras i din detaljhandelsverksamhet bör du utreda möjligheterna som en Business intelligence-lösning kan ge dig.

Det handlar inte om magi, utan bara om att omvandla data som du redan samlar in till värdefull information för att förbättra flera områden i din verksamhet.

Ladda ner rapport: Så väljer du Business Intelligence-lösning

Ladda ner oversikt: Har du koll på rätt KPI:er?

Säg din mening

*