Så drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0

Digitalisering håller på att förändra tillverkningsvärlden så som vi känner den. Så – var ska du börja, och hur drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0 fullt ut?

Digitalisering håller på att förändra tillverkningsvärlden så som vi känner den. Företag måste omvandla relevanta befintliga processer och verksamheter. Det gäller allt från organisationskulturen, teknik och verksamhetsprocesser på fabriker till leveranskedjan, hanteringen av produktlivscykeln och att kunna möta föränderliga behov hos kunderna.

Digital omställning kräver ett seriöst engagemang, och det finns det goda skäl till: det kan bidra till att skapa nya inkomstkällor och i slutändan säkra din ställning på den globala digitala tillverkningsmarknaden. Så – var ska du börja, och hur drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0 fullt ut?

För att kunna besvara den frågan ska vi ta en närmare titt på trenderna inom tillverkningsmiljön (vertikal integration), det omgivande ekosystemet (horisontell integration) och det långsiktiga perspektivet (hållbarhet).

Vertikal integration: digitaliserad tillverkning

En avgörande faktor är att alla tillverkningsprocesser på din fabrik är sammankopplade med varandra. Vertikal integration handlar om att ta kontroll över och skapa transparens i hela den interna tillverkningsprocessen. Hur kan vi driva verksamheten på fabriksgolvet på ett mer effektivt sätt?

Börja med konvergensen mellan informationstekniken och verksamhetstekniken. Denna nya Industri 4.0-trend innebär att man sammankopplar dessa två, som hittills har varit två separata avdelningar. Nu måste de här avdelningarna börja prata med varandra för att transparens, flexibilitet och automatisering ska kunna uppnås inom hela tillverkningsprocessen.

Dessutom underlättas kommunikationen genom fysiska föremål som förstärks med smart programvara, något som kallas cyberfysiska produktionssystem, så att de smarta produkterna och maskinerna sammankopplas, ”pratar” med varandra och blir kompatibla med varandra.

Med hjälp av konvergens mellan informationsteknik och verksamhetsteknik kan en tillverkare föra in tillverkningsrelaterade behov i IT-systemet, som då kan styra verksamhetstekniken och anpassa tillverkningsmiljön efter de specifika behoven.

Exempelvis kan produkter utformas så att de är medvetna om tillverkningsprocessen och därmed kan meddela en maskin när den ska slås på. Resultatet blir ett digitalt fabriksgolv med helt transparenta processer och ökade möjligheter att anpassa tillverkningsuppgifterna i enlighet med förändrade behov hos kunderna.

Läs också: Industri 4.0 erövrar världen – men det är inte alla som hoppar på tåget lika fort

Horisontell integration: en samarbetande distributionskedja

När du väl har sammankopplat saker och ting internt är det dags att rikta in sig på det bredare nätverket. Industri 4.0 säger ajöss till den linjära distributionskedjan.

Distributionskedjor blir i allt större utsträckning interaktiva nätverk som gör det möjligt för de aktörer som ingår i ekosystemet att kommunicera med varandra på ett mer samverkande, agilt och ad hoc-baserat sätt. Interaktiviteten öppnar upp för ett mer direkt och frekvent samarbete mellan kunder och uppströms leverantörer på alla nivåer.

I samband med det här ökar antalet kollaborativa tillverkningsinriktade plattformar. De är avsedda att fungera som en central punkt för konsumtion av tjänster, sammankoppling av tillverkningskapaciteter (tillverkning som en tjänst) och hantering av en samling fabriker.

Tillverkning som en tjänst innebär att samarbetet snabbas på, eftersom tillverkare på bara några minuter kan få kontakt med potentiella leverantörer som kan tillhandahålla ytterligare maskinkapacitet och ta hand om tillverkningen av vissa delar.

Många tillverkare rör sig också i en annan riktning: att erbjuda plattformar för nya tjänster där de smarta produkterna sammankopplas med maskinerna och samlar in sakernas internet-data.

Tillverkare upprättar denna typ av plattformar som gör det möjligt för oberoende tjänsteleverantörer att utveckla och dela med sig av nya tjänster som sammankopplar fabriker, system och maskiner, och samlar sedan in data från de smarta produkterna.

Hållbarhet: den digitala livscykeln behöver hanteras på ett bättre sätt

Industri 4.0 kräver att produkten måste skötas om under hela sin livscykel. Produkter är inte längre enbart fysiska. I dag är de även utrustade med smarta programvarukomponenter. Även om de fysiska egenskaperna är desamma måste programvarukomponenterna konstant kunna anpassa sig efter yttre förändringar.

Det handlar bland annat om programvaruuppdateringar, övervakning för att förebygga och undvika funktionsfel, uppdatering av applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för att säkerställa kompatibilitet med andra produkter och om att skydda produkten mot potentiella cyberattacker.

En annan avgörande faktor är att man måste ha en så kallad ”after-life”-strategi. Det är oerhört viktigt att man har tillgång till all information om de material som används, så att man därigenom kan identifiera deras potential vad gäller återanvändning och återvinning. I smarta produkter används sällsynta och dyra mineraler och material som kan återanvändas.

Ett mycket bra exempel är International Material Data System (IMDS)-plattformen inom bilindustrin. IMDS samlar in, förvaltar och analyserar information om alla material som används av biltillverkare i hela världen. Det gör det möjligt att spåra material och deras kemiska sammansättning, vilket gör det enklare att återanvända delar och material.

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Läs också: Wearables effektiviserar fabriker och förverkligar fördelarna med Industri 4.0

Säg din mening

*