Industri 4.0 kräver en modern teknikplattform

För att få Industri 4.0 att fungera måste man göra IT mindre komplicerat. Detta är en förutsättning för att tillverkningsindustrin ska kunna börja använda nya tjänster och tekniker. Börja med att tänka på helheten och bygga en enda plattform.

Mycket har sagts och tyckts om Industri 4.0, men vad kan tillverkningsindustrin rent konkret ha att vinna på en fjärde industriell revolution? Här får du en översikt över tre viktiga åtgärder och vilka besparingar de kan ge.

Konsultföretaget McKinsey har tagit fram en ”kompass” med sammanlagt åtta olika trender som påverkar industriföretag. Den här kompassen kan användas för att ta reda på vilka tekniker som behövs för att leda ditt tillverkningsföretag åt rätt håll. Men ska man lyckas med detta måste man också investera i en modern teknikplattform.

Tänk på helheten och bygg en enda plattform

För att företaget ska kunna få maximal utdelning från sina investeringar inom området bör man tänka på helheten och agera samordnat inom hela organisationen. Tillverkningsföretaget bör också ha ett stabilt och modernt ERP-system som kan hjälpa till att mäta resultat, leverera sifferunderlag för uppföljning, prognostisering och samordning av arbetet.

Microsoft Dynamics 365 är ett exempel på ett system som kan passa bra för detta, förutsatt att det implementeras på rätt sätt. Det finns redan exempel på nytänkande norska företag som med DXC:s hjälp har tagit till sig detta. Batteritillverkaren Corvus Energy är ett av dem.

– Det stod klart redan från början att det var en molnbaserad ERP-lösning som vi skulle ha. När vi undersökte marknaden upptäckte vi snabbt att Microsofts Dynamics 365-plattform är ledande idag. Det går dessutom enkelt att bygga ut Dynamics 365 med nya lösningar från Microsofts molnplattform Azure och att ansluta Dynamics till andra system, berättar Gisle Frydenlund, Executive Vice President Operations på Corvus Energy.

– Det nya ERP-systemet ger oss väldigt god kontroll över alla komponenter vi använder för batteriproduktionen. Det ger oss ännu bättre produktkontroll samtidigt som den kontinuerliga kvalitetsförbättringen förenklas. Nu kan vi med hjälp av givarteknik och Internet of Things (IoT) samla in data från de batterier som är i bruk ute på fartygen. Den här informationen analyseras i realtid och kan användas omedelbart för att justera produktionen på fabriken i Bergen, fortsätter Frydenlund.

Läs också: Nord-Lock Group: Så ska molnet stötta framtida expansion och förvärv

Stora besparingar

När grunden har kommit på plats kan man börja använda någon av de tekniker som tillsammans utgör Industri 4.0.
Undersökningar visar att tillverkningsföretag världen över har kommit väldigt olika långt i sin strävan att implementera Industri 4.0-tekniken, men det finns inga skäl att vänta.

McKinsey pekar på två områden som har möjlighet att ge stora besparingar för många företag inom tillverkningsindustrin. För att utnyttja maskinparken bättre måste man optimera arbetsinsatsen och beräkna den framtida efterfrågan på ett mer precist sätt.

Nyckelordet för båda dessa områden är datainsamling. De allra flesta företag kan samla in mer data från sin egen verksamhet och utnyttja dem på ett bättre sätt. Vad behöver vi veta mer om? Vilka data ger flest fördelar? Vilka data förlorar företaget mest på att inte ha? Vilka tekniker skulle ge störst avkastning för företaget i dagsläget?

1. Utnyttja maskinparken på ett bättre sätt

Detta handlar om att skapa flexibilitet i produktionsutrustningen, samla ihop underhålls- och kontrollarbeten till fjärrleveranser där så är möjligt samt börja använda prediktivt underhåll och Augmented Reality i samband med reparationer och service. Faktum är att detta kan minska driftstoppen för maskinparken med 30–50 procent.

2. Öka produktiviteten

Produktiviteten kan vid vissa produktionsanläggningar ökas med 45–55 procent, i synnerhet vid industriföretag där det förekommer många kunskapsarbetare som utför uppgifter som är möjliga att automatisera. Den här typen av arbetsoptimering handlar om att skapa ett bättre samarbete mellan människor och robotar, se till att inspektion och kontroll kan utföras på distans (gärna automatiskt), införa digital prestandahantering och alltså automatisera kunskapsarbetet på alla platser där så är möjligt.

3. Bättre prognoser

Den största förbättringen ser man däremot när man ska budgetera för framtida anbud och beräkna efterfrågan, det vill säga ta fram prognoser. Datadriven prognostisering av efterfrågan och design för värdeoptimering gör beräkningarna upp till 85 procent mer precisa – något som också öppnar för intressanta möjligheter.

Läs också: 6 kritiska utmaningar vid datadriven produktion

Flera vinstmöjligheter

McKinsey räknar också upp andra fördelar med Industri 4.0-tekniken. Vissa industriföretag kan minska sina lagerhållningskostnader med 20–50 procent, och förbättra leveranshastigheten på motsvarande sätt.
Andra tillverkningsföretag kan sänka underhålls- och garantikostnaderna med 10–40 procent och introducera nyheter i produktionen som kan sänka kostnaderna – realistiskt sett med upp till 10–20 procent – samtidigt som man upprätthåller eller förbättrar kvaliteten.

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Har du inte tillräckligt bra skäl till att digitalisera din verksamhet? Här får du sju stycken

Säg din mening

*