Så stärker du din marknadsföring med Dynamics 365

Träffa mitt i prick! Dynamics 365 for Marketing är ett effektivt verktyg som drar nytta av alla företagets data och ger kunderna den perfekta, personligt anpassade kundupplevelsen.

Dynamics 365, Microsofts molnbaserade affärssystem, har inneburit omvälvande förändringar och nya möjligheter för företag som hittills har varit vana vid on-premise-baserade ERP-system som kräver mycket underhåll.

Anpassning och utbyggnad av affärssystemet kunde tidigare vara en både kostsam och tidskrävande affär, men tack vare Dynamics 365 applikationsstruktur har det blivit enkelt för företagen att lägga till nya funktioner som skapar mervärde för verksamheten.

De features och funktioner som är till nytta för specifika arbetsuppgifter och processer kan läggas till i Dynamics 365 i form av så kallade appar. En sådan lösning utökar eller öppnar nya möjligheter i arbetsprocesser som redan sedan tidigare utförs i själva Dynamics 365, och appen blir därmed en integrerad del av företagets totala affärssystem.

Microsoft Dynamics 365 for Marketing stärker relationen med kunderna

Detta gäller också för Microsofts egen Dynamics 365 for Marketing-app, som kan integreras sömlöst med den befintliga Dynamics 365-lösningen, och vars övergripande mål är att hjälpa företaget att erbjuda sina kunder en bättre kundupplevelse.

Man kan även säga att Dynamics 365 for Marketing gör att viktiga delar av CRM-plattformen sammanförs med ERP-systemet i molnet. Det är ett viktigt strategiskt beslut som hjälper företaget att uppnå de vinster som är ett önskvärt resultat av ett målinriktat och effektivt kundfokus, vilket leder till lojala och mer nöjda kunder, ökad omsättning och besparingsmöjligheter.

Integreringen med resten av affärssystemet genom Dynamics 365 gör hela skillnaden. Det ger nämligen företaget möjlighet att följa kunderna och anpassa marknadsföringen ända från kundens första besök på webbplatsen och genom hela säljprocessen fram till den slutgiltiga försäljningen.

I stället för att bara göra massutskick, på ett sätt som motsvarar att peppra en ladugårdsdörr full med hagel, kan man med de automatiseringsmöjligheter som Dynamics 365 for Marketing erbjuder i stället utgå från företagets kunddata och därigenom skapa en mer målinriktad, relevant och intressant marknadsföring.

Läs mer: Skapa en stark kundupplevelse med Microsoft Dynamics for Marketing

De tre viktigaste fördelarna

Företag som väljer att bygga ut sitt Microsoft-baserade affärssystem med Marketing for Dynamics 365 kan vänta sig en mängd konkreta fördelar. Bland annat:

  1. Effektiv kampanjstyrning som säkrar konstant överblick över alla kampanjer och deras marketing return on investment (MROI).
  2. Användarvänlig segmentering, vilket ger möjlighet till betydligt mer målinriktade kampanjer, som kan utformas och genomföras blixtsnabbt.
  3. Integrering med andra delar av Dynamics 365 säkrar en ”single source of information” vilket optimerar företagets möjligheter att systematiskt identifiera och följa upp leads.

Kampanjstyrning

Dynamics 365 for Marketing innehåller intuitiva dashboards som gör att marknadsföringsmedarbetarna hela tiden kan ha full överblick över alla kampanjer och flöden samt hålla koll på effekten av dem. Chefer och ansvariga kan löpande följa MROI (marketing return on investment) och få värdefull input som kan användas för att planera resurser och produktion.

Segmentering och kundresor

Den möjlighet som Dynamics 365 for Marketing erbjuder i form av användning av både statiska och dynamiska kundlistor gör att alla målgrupper och leads alltid är tillgängliga och uppdaterade. I listorna finns en rad unika sökmöjligheter som gör att dina medarbetare kan segmentera kunderna effektivt och göra kommunikationen mer målinriktad.

Baserat på mottagarnas behov kan företaget utforma vitt skilda kundresor. Sedan tar de automatiserade marknadsföringsprocesserna vid, så att dina marknadsförare kan ägna tiden åt att skapa nya kreativa lösningar och tänka nytt istället för åt att skicka ut e-post manuellt.

Integration

Dynamics 365 for Marketing är sömlöst integrerad med andra delar av Dynamics 365, däribland Sales-appen. På så sätt får man uppdaterad och korrekt information om kunder och leads samlad på ett enda ställe (single source of information).

Det öppnar för integrerade processer så att säljaktiviteter som uppföljning samordnas med marknadsföringsaktiviteter, och personanpassade marknadsföringsaktiviteter baseras på kundens konkreta aktiviteter och köphistorik. Ditt företag får alltså en helhetsbild av varje kund och varje kundämne och kan se vad de köpt och hur de har svarat på kampanjer.

Läs mer: Microsoft Dynamics 365 CRM ger Verdo en enhetlig pipeline

Ladda ner guide: Uppnå din digitala potential

Säg din mening

*