Microsoft Dynamics 365 boostar Industri 4.0

Tillverkningsföretag kräver ett robust affärssystem för sin verksamhet – inte minst om man ska kunna dra nytta av möjligheterna i Industri 4.0.

Med Dynamics 365 har Microsoft hjälpt tillverkningsföretag att effektivisera sina processer i över tio år, med stegvisa systemförbättringar under resans gång. Sommaren 2016 tog dock Microsoft ett riktigt sjumilakliv med systemet och lanserade Dynamics 365, som med sina olika affärssystem lyftes upp i molnet.

Med denna nya molnplattform förändrade IT-giganten det sätt som ERP-system tillhandahålls på. Här är några av de största ändringarna:

  • Med Dynamics 365 tar Microsoft större ansvar för lösningen ute hos användarna genom kontinuerlig vidareutveckling och kontinuerliga uppdateringar.
  • Med Dynamics 365 har Microsoft skapat en plattform där datautbyte kan ske mellan en rad funktioner, system och lösningar – inte bara mot affärssystemet.
  • Med Dynamics 365 bryter Microsoft också ned den artificiella systemskillnaden mellan ERP och CRM samt mellan andra delar av affärssystem.

Enorm efterfrågan på Dynamics 365

Tack vare ovanstående upplever Microsoft i dag en enorm efterfrågan på Dynamics 365.

Dessutom är molnbaserade Dynamics 365 enklare att integrera med andra Microsoft-lösningar och tredjepartslösningar. Plattformen utvecklas också med modulbaserade lösningar som gör det enklare att ansluta de lösningar och tekniker man behöver i sitt företag. Det är därför smart att använda Dynamics 365 som grund för Industri 4.0.

Nedan följer åtta skäl till att Dynamics 365 gör det enklare att ta itu med Industri 4.0.

1. Optimera leverantörskedjan

Det kan vara krävande att alltid ha fullständig översikt över moderna leverantörskedjor. Därför är det viktigt att kunna koppla samman data från verksamheten, leverantörer och externa eller offentliga källor och samtidigt använda artificiell intelligens och maskininlärning för att få bättre överblick över hur de hänger ihop med varandra.

2. Skapa förutsättningar för stabil projektledning

Få saker är mer frustrerande än dålig projektledning. Utan en uppdaterad, exakt bild av kostnader, insatsfaktorer och omsättningssiffror under hela projektets gång är det stor risk att man misslyckas med att nå projektmålen. Dynamics 365 gör det enkelt för företag att ta pulsen på driftsrelaterade faktorer, visualisera dem i Power BI eller dashboards och jämföra dem mot nyckeltal. Dessutom kan man underlätta intelligent och relevant fördelning av arbetsuppgifter för att säkra bästa möjliga användning av resurser.

3. Fullständig inblick i driften

Dynamics 365 kan integrera och visualisera data från hela leverantörskedjan så att tillverkningsföretag därigenom kan uppnå en avsevärt bättre kommunikation mellan produktion, leverantörer, serviceavdelning och säljpersonal. Det ger ett bättre samarbete. Dessutom kan en total överblick över hela företagets tillverkningsdata, fördelat på produkter och resurser, bidra till ytterligare optimering av driften.

Läs också: Teknikskulder sätter käppar i hjulet

4. Utnyttja maskinparken på ett bättre sätt

Givare och sakernas internet (IoT) ger företag nya insikter kring hur maskiner och andra insatsfaktorer i produktionen används, presterar och fungerar. När Dynamics 365 kommer in i bilden kan man sätta in dessa insikter i ett system som gör det enklare att börja använda maskininlärning och artificiell intelligens.

5. Få fart på innovationen

Eftersom Dynamics 365 ger bättre överblick över verksamheten ger denna lösning också en tydligare bild av hur driften kan optimeras, processer förkortas och kostnader minskas. När data om produkter, kunder och produktivitet kan analyseras löpande blir det enklare för tillverkningsföretag att göra kontinuerliga förbättringar.

6. Skapa bättre kundupplevelser

Den tekniska utvecklingen har lett till högre förväntningar hos kunderna, och fördelen med att ha alla data om kunder och verksamheten i ett och samma system borde därför vara uppenbara. Dynamics 365 gör det enkelt att leta fram uppdaterad information om exempelvis produktions- eller orderstatus – helt i linje med förväntningarna. Dynamics 365 erbjuder också prediktiva analyser och intelligent rapportering så att varje enskild kund kan hanteras individuellt baserat på inköpshistorik, orderstorlek eller andra parametrar.

7. Få ut mer av företagets data

All ny teknik som används hos moderna tillverkningsföretag genererar enorma mängder data. Om alla dessa data lagras i olika system blir det svårt att göra sig en helhetsbild baserat på dem. När alla data i stället samlas i Dynamics 365 gör artificiell intelligens det mycket enklare att få fram insikter ur dem. I vissa branscher kommer man att kunna göra mycket mer exakta förutsägelser, och man kommer att kunna förutsäga efterfrågan baserat på säsongsbaserade fluktuationer och marknadstrender. Produktionen kan då optimeras så att man säkerställer att den möter efterfrågan, vilket innebär att risken för slöseri elimineras.

8. Enklare att jobba på distans

Många företag har tekniker eller andra fackmän som ofta är ute på olika uppdrag. Med Dynamics 365 får de hjälp att använda sin tid på ett mer effektivt sätt. Med GPS-spårning i realtid och automatiserade röst- eller textmeddelanden kan de ge kunden bättre information om mötestider. Dynamics 365 kan dessutom ge alla medarbetare, oavsett var de befinner sig, uppdaterad inblick i produktionen, ordersituationen, lagerkapaciteten och annat som kan göra det enklare att skapa ökad omsättning.

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Läs också: Industri 4.0 kräver en modern teknikplattform

Säg din mening

*