IoT inom tillverkning: så skapar du affärsvärde

Det industriella sakernas internet lovar enormt stort. Men hur kan tillverkare implementera sakernas internet och Industri 4.0 och skapa verkligt affärsvärde?

För tillverkare lovar sakernas internet enormt stort.

Genom att koppla samman fabriksmaskiner och annan utrustning med den digitala världen får de möjlighet att samla in mer data, analysera information snabbare och fatta bättre, datadrivna affärsbeslut. Men bara om de gör rätt från början.

Många tillverkare vänder sig till Industri 4.0 som en konceptuell grund för att skapa framtidens smarta fabrik och distributionskedja. Industri 4.0 fokuserar på användning av det som har kommit att kallas det industriella sakernas internet, dataanalys och molntjänster. Det industriella sakernas internet handlar om företags användning av sakernas internet, medan sakernas internet för konsumenter handlar om konsumenters användning av sakernas internet, till exempel Apple Watch.

Men hur kan tillverkare implementera sakernas internet och Industri 4.0 och skapa verkligt affärsvärde? En kritisk framgångsfaktor är fokus på affärsfördelar.

Fokus på affärsfördelar

Det här sättet att tänka representerar en helomvändning jämfört med tidigare diskussioner om sakernas internet, som var inriktade på vad tekniken kunde göra.

Nu handlar diskussionerna i stället om hur sakernas internet kan driva verksamheten framåt.

Nedan följer sex områden där affärsfördelar kan skapas:

• Nya slags affärsmodeller: Intelligenta data som samlas in av fabriksmaskiner utrustade med det industriella sakernas internet-givare kan både användas som ett stöd för beslutsfattande och för att automatiskt utlösa åtgärder – och detta kan monetäriseras. Exempelvis kan en organisation som servar anläggningar erbjuda förebyggande underhåll som en extra avgiftsbelagd tjänst.

• Kund-/användarupplevelse: Det industriella sakernas internet kan bidra till att skapa produkter och tjänster som är mer attraktiva för både kunder och interna användare. Exempelvis kan det vara enklare för lagerpersonal att hitta givarutrustade delar med hjälp av inomhusnavigering. På ett liknande sätt kan smarta produkter fastställa när deras servicedatum börjar närma sig eller när de behöver underhållskontroller, och på så vis potentiellt förebygga haverier. Och data som genereras av smarta produkter efter försäljningen kan användas för att förbättra servicen.

• Effektivitet i verksamheten: Givare och ställdon kan övervaka tillverkningsprocesser och produkter och på så vis möjliggöra realtidsstyrning av produktionssystemet. I distributionskedjeverksamhet kan givare och det industriella sakernas internet-enheter spåra produkter längs deras väg från fabriken till kunder över hela världen.

• Miljöförvaltning: Tillverkare bedöms idag utifrån sitt sociala ansvarstagande, vilket gör produktionsprocessers och produkters miljöpåverkan till ett nytt område för värdeskapande. Det industriella sakernas internet kan bidra till att övervaka miljöaspekter, utlösa varningar och till och med stänga ned riskfyllda processer.

• Medarbetares hälsa och säkerhet: Fabriker kan vara farliga platser. Givare kan bidra till att hantera riskerna genom att övervaka arbetsmiljöer och mäta medarbetares vitala funktioner såsom puls, trötthetsgrad och stressnivå. Dessutom kan dessa givare genom att identifiera var en medarbetare befinner sig bidra till att upptäcka risker och identifiera problem i arbetsmiljön.

• Kompatibilitet: Många manuella inspektioner kan automatiseras med det industriella sakernas internet-teknik. När det gäller fasta tillgångar på en fabrik kan det till exempel handla om att man skickar ut självkörande fordon utrustade med givare, kameror och mikrofoner. På större anläggningar kan utomhusområden inspekteras av drönare.

Oavsett hur man ser på saken kommer Industri 4.0 att innebära enorma förändringar för företagen.

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Läs också: 5G blir grunden i framtidens fabrik

Säg din mening

*