LS Retail: 8 fördelar med Unified Commerce

Giada Pezzini, Content Manager på LS Retail, ger sina bästa råd.

Många detaljhandlare har idag olika system för Point of Sale (POS), e-handel, CRM och lagerhantering. Systemen är ofta lapptäcken av affärsapplikationer som saknar koppling till varandra. Det är också vanligt att lösningarna är specialanpassade eller till och med hemmasnickrade. Därmed är det inte möjligt att kommunicera sömlöst och erbjuda en personifierad omnikanalupplevelse.

Idag samlar detaljhandlare in stora mängder data genom flera olika säljkanaler, från e-handelsplattformen till lojalitetsprogrammet och POS. För att kunna skapa personifierad kommunikation och erbjudanden behöver detaljhandlare mjukvarusystem som gör det möjlighet att organisera, analysera och omvandla data till användbara insikter för hela verksamheten.

Därför måste detaljhandlare överge affärsapplikationer som inte går att koppla ihop. Annars är det inte möjligt att erbjuda kunderna en sömlös upplevelse, förstå vilka kunderna är och följa vad som sker inom verksamheten.

Läs vidare för att ta del av åtta fördelar med Unified Commerce.

1. Mindre tid och pengar på integrationer

När du använder separata system för att hantera din försäljning, återförsäljare och e-handel är det svårt att skapa sömlös kommunikation mellan plattformarna. Att integrera separata system kräver att du hittar experter som är bekanta med alla berörda programvarulösningar. Ofta behöver man anställa flera personer som experter på ett av systemen. När du använder ett enhetligt system minskar du dina kostnader och sparar tid.

2. Minskad risk för felaktigheter

Separata system kan bidra till fördröjningar i kommunikationen vilket leder till osynkroniserad data. Då riskerar du att sälja en vara som inte längre finns i lager, eller att den säljs till ett felaktigt pris. I värsta fall förlorar du intäkter och i slutändan kunder. Med ett enhetligt system för hela verksamheten lagras all information i en enda databas och distribueras sedan till olika säljkanaler. På så sätt undviker du avvikelser eller felaktigheter mellan kanalerna.

3. En enda version av sanningen

När hela verksamheten hanteras på en plattform har alla avdelningar tillgång till samma data. En centraliserad databas garanterar en enda version av sanningen. Med hjälp av konsekvent och pålitlig information kan detaljhandlare förenkla sin finansiella rapportering, följa upp sina KPI:er på ett bättre sätt, analysera prestanda för produkter och kampanjer samt fatta beslut som kommer att gynna verksamheten snabbare och på ett mer tillförlitligt sätt.

Därför borde den nordiska detaljhandeln satsa på kinesiskt nyår

4. Snabbare personalutbildning

Med flera separata system kan introduktion av ny personal bli tidskrävande. En rad olika mjukvarulösningar innebär också att du inte kan flytta medarbetare över avdelningsgränserna på ett enkelt sätt, eftersom de måste introduceras till ett nytt system varje gång. Detta undviker du med ett enhetligt system.

5. Ledningen får korrekt realtidsinformation

När man använder en enda plattform inom hela verksamheten får huvudkontoret en fullständig överblick över sina processer, från försäljning till inköp, allokering, prissättning och lagerhantering. Denna realtidstransparensen ger ledningen möjligheten att agera snabbt.

6 fördelar med Managed Services inom detaljhandeln

6. En sann omnikanalupplevelse

Kunderna vill ha en sömlös upplevelse och korrekt, konsekvent information och tjänster, oavsett om de handlar på nätet eller i fysiska butiker. De vill kunna se lagerstatus i butikerna, använda click and collect samt beställa i butik och få varan hemlevererad. De förväntar sig också att kunna returnera varor som köpts på nätet i fysiska butiker. Dessutom måste köpresan vara smidig och anpassad efter kundernas behov. Detta kan du uppnå med ett enhetligt system.

Få en bra start på året: 3 råd till detaljhandeln

7. En helhetsbild av dina kunder

Traditionellt sett brukar kedjornas butiker ladda upp filerna till huvudkontoret i slutet av dagen. Med denna typ av setup är det vanligt att kundinformation saknas eller är ofullständig. Och för de företag som inte underhåller en integrerad kunddatabas är situationen ännu värre. Genom att lagra all information i en samlad databas och låta kollegor på olika platser komma åt data i realtid kan detaljhandlare skapa större värde. Med en helhetsbild av kunden är det möjligt att skapa effektivare lojalitetsprogram, erbjuda personliga rekommendationer och ta fram träffsäkra kampanjer.

8. Endast en leverantör

När du använder flera olika system måste du hantera separata leverantörer, något som kan komplicera och fördröja dina projekt. En enhetlig plattform innebär att du kan hantera hela processen med hjälp av en enda leverantör. Om du väljer rätt (någon som kan din bransch, förstår dina behov och kommunicerar effektivt med dig) kan hantering av en leverantör istället för flera minska komplexiteten – och de totala kostnaderna.

Unified Commerce – Detaljhandelns väg till en kundupplevelse i världsklass

Säg din mening

*