5G, IoT och AI skapar den perfekta teknikstormen

Tre tekniker förändrar framtidens produktion.

5G håller på att hitta sin form. De globala mobilföretagen är alldeles strax redo att ta den femte generationens mobilnätverk i bruk. Under 2020 fastställs den slutgiltiga standarden för 5G.

Jämfört med det nuvarande mobilnätverket erbjuder 5G helt nya industriella möjligheter.

– De första generationernas nätverk utvecklades för tal, text och internet på våra mobiltelefoner. 5G öppnar upp för helt nya industriella användningsområden, säger Patrick Waldemar, forskningschef hos Telenor Research.

Därför bedriver Telenor just nu forskning kring olika sätt som 5G kan användas på. Ett av forskningsprojekten handlar om att undersöka 5G:s roll i framtidens fabriker. Projektet heter 5G-Vinni. Det omfattar 126 heltidsekvivalenter från 23 deltagande företag, som ska fördelas över projekttiden som är tre år. Deltagande företag är bland andra British Telecom, Nokia, Cisco, Ericsson och Huawei.

Förstärker digitaliseringen

– Mobilnätverken är en mycket viktig katalysator för digitaliseringen av samhället och näringslivet. I takt med att 5G-tekniken mognar kommer digitaliseringen att förstärkas, fortsätter Patrick Waldemar.

Han hänvisar till en rapport från McKinsey, som definierar digitalisering på följande sätt: man kan både förändra sättet som man producerar på och skapa större värde för kunderna i form av bättre produkter.

– Affärsmodellerna förändras. Följden av det blir att även sättet som man levererar produkter på förändras, säger Patrick Waldemar.

Läs mer: 5G blir grunden i framtidens fabrik

Kombinationen av artificiell intelligens, IoT och 5G kallar vi den perfekta stormen, eftersom dessa tekniker förstärker varandra.Patrick Waldemar, Telenor Research

Den perfekta stormen

Kombinationen av 5G för snabb internetuppkoppling, internetanslutna givare (IoT) och nya analysmetoder där artificiell intelligens (AI) används driver digitaliseringen framåt.

– Kombinationen av artificiell intelligens, IoT och 5G kallar vi den perfekta stormen, eftersom dessa tekniker förstärker varandra, säger Patrick Waldemar och förklarar närmare:

– IoT synliggör fysiska värden och samlar in data. 5G transporterar data och information medan artificiell intelligens analyserar och erbjuder möjligheter för effektivare lösningar.

Fem olika scenarier som visar hur 5G, IoT och AI förändrar framtidens produktion

1. Tidskritisk produktion

Bättre processkontroll, ökad effektivitet och ökad säkerhet. Det gör arbetet enklare för medarbetarna.

2. Produktion som inte är tidskritisk

Ökar flexibiliteten. Man kan minska lagernivåerna eftersom man har mer och bättre information om status på värdekedjan, produktionen och produkterna.

3. Fjärrstyrning

Kan användas för att hämta information från produkter ute på fältet som används för att öka kvaliteten på kommande produkter eller sänka omkostnaderna i produktionen. Detta genom att man får bättre kontroll och mer information.

4. Eget nätverk för egen produktion och/eller partner

Ger bättre och säkrare kommunikation. Möjligt att överföra information från fabriken och/eller mellan de olika aktörerna i värdekedjan.

5. Internetanslutna arbetsverktyg

Fabriken blir mer effektiv när arbetsverktygen är anslutna till internet. Självkörande truckar kan plocka produkter. Autonoma (automatiska) produktions- och värdekedjor kan skapas.

5G har följande kännetecken

  • Extremt kort fördröjning (kortare än 1 ms)
  • Extremt hög kapacitet för datatrafik (minst 10 Gbps per anslutning)
  • Extremt många anslutningar (minst 1 000 000 enheter per km2/1 per m2).
  • Extremt mobilt
  • Möjlighet att dela upp nätverket och därmed avsätta delar av det för exempelvis nödtjänster eller självkörande bilar.

Med andra ord: 5G ger möjlighet att skicka enorma datamängder i extremt hög hastighet till ofattbart många enheter. Samtidigt ger 5G-nätet möjlighet att dela upp nätverket efter olika aktörers behov.

Nya affärsmodeller

– 5G är utvecklat för att man ska kunna etablera egna nätverk med olika egenskaper. Det kan exempelvis handla om blixtsnabb överföring av stora mängder data. Med 5G kan man skräddarsy delar av nätverket efter olika behov, branscher eller användningsområden, säger Patrick Waldemar.

Detta öppnar upp för nya affärsmodeller hos telekombolagen, som även utvärderar nya partnermodeller.

Tidigare har telekombolagen stått för kostnaderna för utveckling och utrullning av mobilnätverken. Med 5G kan det se annorlunda ut. Utvecklingen av 5G-nätverket kan komma att hanteras av ett partnerskap mellan telekombolag och en mängd andra företag som delar på uppgifterna och samarbetar för att hitta de bästa lösningarna.

– I forskningsprojekten försöker vi få svar på vilka behov som finns i till exempel en fabrik. Här kommer alla med input. Det gör det enklare för oss att förstå de behov som uppstår i samband med automatiseringen av fabrikerna och vad det kräver av oss som telekombolag, berättar Patrick Waldemar och fortsätter:

– För oss kan detta bli ett partnerskap på ett helt nytt sätt, eftersom telekombolagen blir en del av nya ekosystem. Det kan till exempel röra sig om samarbeten med tillverkare av givare, tillverkare av robotar och företag som arbetar med dataanalys och artificiell intelligens, avslutar Patrick Waldemar.

Digitalisering utan modeord? Hämta en kostnadsfri rapport med 5 goda råd och 10 konkreta erfarenheter

Så här väljer du rätt Business Intelligence-lösning

Säg din mening

*