Gyllene samarbete: medarbetare och smarta maskiner

Företag letar efter sätt att ligga steget före konkurrenterna med smart teknik, men de måste uppmuntra och hjälpa sina medarbetare att samarbeta med smarta maskiner.

När företagen strävar efter att ligga steget före sina konkurrenter tar de till resurser som artificiell intelligens, maskininlärning, robotik och intelligent automatisering.

Röstassistenter som påminner dig om ett väntande konferenssamtal, chatbottar som interagerar med webbplatsbesökare, robotar som packar kundordrar på ett lager – dessa och andra smarta tekniker blir en allt större del av fabriken eller kontoret.

I och med att maskiner och algoritmer har lärt sig att utföra arbetsuppgifter som tidigare hanterades enbart av människor har vissa företag (och till och med hela industrier) tagit tillfället i akt att skära ned på lönekostnaderna.

Men för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med smarta tekniker måste företagen uppmuntra och hjälpa medarbetarna att samarbeta med smarta maskiner.

När företag kombinerar dessa digitala tekniker med sina medarbetarresurser (i form av kompetens, kunskap, erfarenhet och omdöme) kan de öka värdet och effektiviteten hos båda – och samtidigt förbättra produktiviteten, öka effektiviteten, främja innovation och göra det enklare att uppnå strategiska mål.

Det här är dock en process som inte bör lämnas åt slumpen. Snarare bör beslutsfattare ta fram och implementera en färdplan för att utbilda medarbetarna om smarta maskiner, träna dem och fortbilda dem och strukturera om arbetsflöden där det behövs.

På så vis kommer företagen att kunna dra nytta av den inneboende talangen i arbetsstyrkan och samtidigt säkerställa att maskinerna fungerar som förväntat.

– Det behövs fortfarande människor som programmerar och styr de här processerna och maskinerna, för de kan fortfarande fela, säger Max Hemingway, chefstekniker för DXC Technology i Storbritannien.

– Även om man har automatiserat något måste man se till att det fungerar som det ska och att det hålls uppdaterat, för annars kanske man glömmer det hela och sedan gör en förändring som påverkar hela processen på lång sikt.

Visa, förklara och engagera

De första stegen i att förbereda medarbetarna inför att arbeta med smarta tekniker är:

(1) att avmystifiera de här verktygen

(2) att visa dem hur de kan hjälpa medarbetarna att göra sina jobb på ett mer effektivt sätt genom att ta hand om rutinmässiga uppgifter så att medarbetarna får mer tid över till att fokusera på aktiviteter med större värde.

– En av de viktigaste sakerna som företagen behöver göra är att säga: ”Hör här – du sitter och trycker på den där knappen dag in och dag ut. Vi kan automatisera den delen av ditt jobb så att du kan få ägna dig åt nyare grejer, säger Max Hemingway.

Medan vissa medarbetare kan se ett sådant erbjudande som en möjlighet kan andra misstänka att de håller på att bli manipulerade till att utbilda sina ersättare.

Det är oerhört viktigt att företagen följer upp detta genom att erbjuda utbildning och fortbildning inom arbete med smarta maskiner.

För detta steg krävs input från relevanta beslutsfattare och samordning från HR-avdelningen, som kan erbjuda en kombination av onlineutbildningar och internutbildningar för att hjälpa medarbetarna att samla på sig den kompetens de behöver för sina nya arbetsuppgifter.

Ännu viktigare är att företagen måste få sina medarbetare att tänka mer strategiskt, bli mer analytiska och anta ett innovativt förhållningssätt.

Dessa kognitiva färdigheter är till nytta oavsett vilka tekniska förändringar som sker och ger långsiktiga fördelar både för företaget och för de enskilda medarbetarna. Ett engagemang i AI-utbildning och medarbetarutveckling bidrar inte bara till att säkerställa att företagen har rätt kompetenser internt utan kan även främja en ökad lojalitet och minska kostsam personalomsättning.

Digital transformation handlar om mer än att implementera smarta tekniker. Det handlar om att sträva efter pågående organisatorisk förändring och en kultur av kontinuerligt lärande. Det kräver också ett engagemang från medarbetarnas sida, enligt Max Hemingway.

– Man måste vara inställd på att lära sig nya färdigheter, säger han. Att se till att ens färdigheter är aktuella är A och O både i dag och i framtiden.

Läs också: Edge computing kommer att förvandla tillverkningsbranschen

Läs också: Nya tekniker ger konkurrensfördelar

Säg din mening

*