IT-cheferna har sagt sitt: De här fem utmaningarna sätter upp hinder för företaget

IT-komplexiteten ökar i företagen, säger IT-cheferna i en nyligen genomförd undersökning. Kontrollera om utmaningarna också finns i ditt företag.

Hela 76 % av 800 IT-chefer svarar i en global undersökning att den ökande IT-komplexiteten gör det svårare att driva en effektiv verksamhet. Det är speciellt fem utmaningar som gör sig gällande i företagen.

Här nedan kan du se om det rör sig om utmaningar du känner igen i ditt eget företag.

Utmaning 1: Pressen ökar på att nya tekniker ska tas i bruk snabbare

Företag upplever en ökande press att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen. Konsumenternas efterfrågan på ögonblicklig tillgång till digitala tjänster och deras förväntningar på konstanta förbättringar av produkterna tvingar in företagen i en innovationscykel utan slut.

Därför är företagen tvungna att använda nya tekniker snabbare, eftersom de strävar efter att uppnå den flexibilitet och kostnadseffektivitet de behöver för att tillgodose konsumenternas krav, men också för att hålla sig steget före konkurrenterna, säger IT-cheferna.

Läs också: Så får du ut mesta möjliga av teknik

Utmaning 2: IT-komplexiteten ökar konstant till följd av nya tekniker

De allra flesta IT-cheferna bekymrar sig över den ökande IT-komplexiteten som sätter upp hinder för en effektiv verksamhet. Och inget får komplexiteten att öka som ny teknik, vilket är oroande eftersom många företag står inför att implementera ny och omfattande teknik under de kommande åren.

Den nya tekniken gör ett redan invecklat digitalt ekosystem ännu mer komplext. Det märks till exempel när det gäller molnautentiska applikationer som kan bestå av hundratals tjänster och tusentals inbördes beroendeförhållanden, vilka förbinder dem med andra applikationer och digitala tjänster. Det får antalet IT-system eller IT-komponenter som är nödvändiga för en enkel webbtransaktion att skjuta i höjden med alarmerande hastighet.

Utmaning. 3: Företaget lägger för mycket resurser på IT-problem

Ett klassiskt exempel på hinder i företaget är när man lägger för mycket tid och pengar på att lösa IT-problem. IT-medarbetarna ägnar därför allt mer tid åt att släcka bränder på avdelningarna − tid som i stället kunde ha lagts på innovation som hjälper företaget att hela tiden ligga ett steg före konkurrenterna.

Underhåll av företagets plattform kan också vara en tidskrävande och dyr arbetsuppgift. I synnerhet när det rör sig om molnbaserade lösningar, eftersom de ofta kommer med ett separat övervakningssystem. Det betyder att företagets IT-avdelning måste lägga otaliga arbetstimmar på implementering och underhåll av övervakningsprocesser.

Det uppskattas att företagen i undersökningen i genomsnitt använder 2,5 miljoner dollar årligen på att lösa IT-problem.

Läs också: Teknisk skuld sätter stopp för innovation

Utmaning 4: Lösningarna vållar också problem

Företagen ställer om sina befintliga applikationer till mikrotjänster och containerinfrastruktur i ett försök att maximera fördelarna.

Problemet är att det får IT-komplexiteten att stiga till oanade höjder, eftersom det döljer synligheten hos de enskilda mikrotjänsternas prestation i systemet. På det viset blir det betydligt mer komplext att skapa sig en överblick över och optimera användarupplevelsen.

Läs också: Svämmar företaget över av oanvändbar IT? Så här löser du problemet

Utmaning 5: AI är nödvändigt för att hantera hyperkomplexiteten

Majoriteten av företagen står inför ett dilemma när det gäller databehandling, eftersom medarbetarna inte klarar av att hantera alla data. Det är helt enkelt alldeles för oöverskådligt. Och medarbetarna har också sina begränsningar när det gäller att kartlägga en utvecklande och lämplig miljö som uteslutande existerar i molnet.

Därför funderar fler och fler på att införliva artificiell intelligens i arbetet med att behandla data. Faktiskt anser 81 % av IT-cheferna att AI kommer att bli en avgörande faktor för att den ökande IT-komplexiteten ska kunna hanteras. AI gör nämligen att man blixtsnabbt kan analysera och förstå de miljontals inbördes beroendeförhållanden som existerar mellan molnapplikationer och den multi-molninfrastruktur som understödjer dem.

Därför är det även logiskt att hela 83 % av IT-cheferna använder eller kommer att använda AI inom de kommande 12 månaderna för att lösa problem med komplexiteten i företaget.

Läs också: Minimera den tekniska komplexiteten med Business Central

Läs också: Molnbaserad ERP-plattform gör det komplexa enkelt

Säg din mening

*