Transformationen flödar för en av USA:s största öltillverkare

Molson Coors var tvungna att genomföra IT-besparingar på 35 miljoner USD under 3 år, integrera en gren av företaget och genomföra en transformation, samtidigt som verksamheten utvecklades. Och det klarade de.

Korn, humle, jäst och vatten. Det är ett enkelt recept som följts i tusentals år för att brygga en av världens mest populära drycker – öl. Ölbranschen är dock allt annat än enkel.

Dryckesmarknaden har konkurrens på både global, regional och till och med lokal nivå. Konsumenternas växlande smakpreferenser avgör vilka ölsorter som är på modet just nu, vilket betyder att bryggarna hela tiden måste känna av marknaden och vara redo att agera enligt de framväxande trenderna.

Denna anpassningsförmåga har påverkats av den konsolidering som omformat branschen de senaste årtiondena. Sammanslagningar och förvärv hos bryggeriföretagen har skapat verkligt globala bolag.

Med 17 000 anställda och anläggningar världen över är Molson Coors Brewing Company en av branschens jättar. Joe Hageman, som ansvarar för företagets IT-transformationsledning, säger att deras investeringar i digitala system syftar till att uppfylla företagets vision.

“Vårt mål är att glädja världens ölkonsumenter, och vår ambition är att vara förstahandsvalet för konsumenter och kunder”, säger han.

En stabil grund

Hageman leder bryggeriets arbete med att fullt ut integrera MillerCoors-grenen av företaget, en affärsenhet som bildades 2008 och förvärvades helt 2016.

Sammantaget har företaget åtagit sig att minska utgifterna med 600 miljoner USD genom besparingar från sammanslagningen, och Hagemans grupp ansvarar för en stor del av detta.

“För mig innebar framgång att använda våra synergieffekter från det här IT-programmet under integrationen av MillerCoors. Vi hade tre år på oss att spara 35 miljoner USD på IT, från 2017 till 2019”, berättar Hageman.

En kritisk komponent var integrationen av äldre applikationer och ERP-applikationer. En uppgift av det här slaget innebär särskilda utmaningar, eftersom du liksom Hageman påpekar inte kan sluta tillverka öl bara för att genomföra en uppgradering.

“Den kritiska utmaning vi stått inför har varit att verksamheten inte avstannar, så vi måste genomföra all den här integrationen samtidigt som affärerna fortsätter. Det pågår fortfarande en stor systemimplementering vid MillerCoors i USA för att alla distributörer ska använda samma ordersystem”, säger Hageman.

“Därför fick vi arbeta riktigt hårt för att se till att vi inte påverkar det större initiativet under tiden som vi genomför vår integration.”

För att projektet skulle löpa så smidigt som möjligt skapade företaget ett kontor för hantering av övergången, med Hageman som chef. Den här gruppen är ansvarig för att följa upp statusen för projekt, spåra och informera om problem samt identifiera och åtgärda risker innan de leder till större problem.

Övergång till hanterade molntjänster

Koncernen har uppnått mycket, säger Hageman.

“Vi har uppnått en service desk för hela företaget som omfattar datorstöd, uppdateringar och ett hanteringssystem för IT-tjänster, ServiceNow. Vi har migrerat alla Molson Coors-system från den gamla infrastrukturen till det privata molnet i DXC Managed Services for VMware”, berättar han.

För att säkerställa en stabil digital grund för förändringarna har Molson Coors valt att flytta sin äldre infrastruktur till DXC Managed Services for VMware, en komplett molnlösning som integrerar maskinvara, programvara och tjänster till ett dedikerat moln i företagsklassen.

“Vi har flyttat hela MillerCoors support till DXC Technology”, berättar Hageman.

“Vi har flyttat alla våra SharePoint- och e-postmiljöer till DXC:s hanterade moln. Vi har uppdaterat alla våra Active Directory-domänmiljöer till de senaste versionsnivåerna. Vi håller dessutom på att migrera alla våra MillerCoors-system till den nya VMware-miljön.”

Hjälp med den digitala transformationen

Hageman säger att en annan viktig faktor för den framgångsrika transformationen är partnerskapen med företag som DXC.

Hageman berättar att DXC varit en viktig integrationspartner sedan 2001 och att företaget genom sina digitala transformationstjänster spelat en avgörande roll för att initiativet ska följa tidsplanen, framför allt i ledningens ögon.

“DXC har sett till att vi på ett trovärdigt sätt kan stötta den dagliga verksamheten och våra system, vilket i sin tur har hjälpt oss samarbeta kring mer strategiska frågor inom företaget. Detta har gjort att vi kunnat fokusera verksamheten på att tillverka, transportera och sälja öl”, säger han.

Eftersom de båda företagen har samarbetat under nästan två decennier, anser Hageman att DXC känner till företagets behov lika bra som de själva.

Det innebär att DXC kan hjälpa företaget att identifiera rätt resurser under varje steg av transformationen och planera och genomföra den på ett effektivt sätt. Resultatet är enligt Hageman en övergång som hittills löpt på bra utan några större problem.

Även om integration är Hagemans huvudfokus just nu, säger han att effekterna av de digitala teknikerna kan upplevas inom hela industrin. Detta är ett av skälen till att branschen är så spännande. Framför allt tycker han att tekniken förnyar relationen mellan kunder och företag, en verklighet som Molson Coors måste ta hänsyn till för att uppfylla målet att “glädja” kunderna.

“Det är mycket som pågår vid beställningar och leveranser av öl, så vi måste se till att behärska dessa områden. Sedan har vi ju AI [artificiell intelligens], analyser och robotteknik. Vi måste hänga med i dessa tekniker för att öka vår effektivitet och skala framöver”, menar Hageman.

“Jag kan se att DXC kommer att samarbeta med oss under i princip alla våra stora initiativ.”

Läs mer: Öka din effektivitet med DXC Managed Services

Läs mer: Fem goda skäl för outsourcing

Säg din mening

*