Så kan en modern IT-infrastruktur stötta din verksamhet

Så kan en modern IT-infrastruktur stötta din verksamhet

Vill du veta hur du upprättar en modern IT-infrastruktur? Och hur du säkrar affärsvärdet? Få svaren här.

En ny, modern och säker IT-infrastruktur kan vara nyckeln till nya affärsmöjligheter genom snabbare förändringar och integrering av teknikplattformar, oavsett om de är nya eller gamla.

I en färsk guide visar vi dig hur du får en modern infrastruktur, och hur du kopplar samman den med en genomarbetad affärsplan, så att initiativen stöder kärnverksamheten.

Här får du en komprimerad version som beskriver vägen mot en mer modern infrastruktur genom följande fem processer:

1. Förenkla och optimera er IT

Genom att förenkla och optimera föråldrade IT-infrastrukturer undviker ni att komplexa system står i vägen för era strategiska mål, och att kostnaderna för åldrande system hämmar kvaliteten i ert arbete.

2. Modernisera applikationer och data

Samtidigt är det nödvändigt att undvika ekonomiska och tekniska barriärer genom en modernisering av applikationer och data, så att varje enskild applikation kan rättfärdigas, tas ur drift, moderniseras eller transformeras.

3. En säker och skalbar hybridstruktur

Det är också vitalt att komma ihåg att det är era data som är värdefulla, medan tekniken bara utgör katalysatorn. Av olika anledningar passar det inte alla att välja en ren molnlösning. Det är viktigt att ta fram nya strategier för att kunna arbeta effektivt, oavsett om er data ska finnas lokalt, i molnet eller i en hybridlösning.

4. Skapa en innovativ verksamhetsplattform

Om ett företag eller en organisation ska vara i stånd till att genomföra en framgångsrik digital transformation, krävs det samtidigt att verksamhet och IT spelar i samma lag och inte bara är partners, eller i värsta fall motståndare.

Genom sammanhållning i agila team kan verksamhet och IT utveckla och testa nya idéer som prototyper och “minimum viable products”. Denna innovativa, gemensamma utvecklings- och affärsplattform kan skapa nya lösningar som inte bara utnyttjar den senaste tekniken utan samtidigt är kopplad till tydliga konsumenttrender eller affärsbehov.

5. Transformera med snabbhet som mål

Hastigheten på tekniska och organisatoriska förändringar blir allt snabbare. Därför är det nödvändigt att samordna en multidisciplinär strategi, som möjliggör snabbare utveckling och lättillgängliga data. Detta kan gå vägen med hjälp av automatisering utan att göra avkall på säkerhet eller förmågan att eliminera systemfel och hot.

Om betydande förändringar som dessa ska kunna motiveras för en ledning eller styrelse, är det avgörande att ha en grundlig affärsplan som rättfärdigar de önskade åtgärderna. Affärsplanen måste först och främst visa hur IT-moderniseringen stöder företagets viktigaste prioriteringar. Om du samtidigt kan visa hur initiativet kan frigöra resurser som kan bidra till finansieringen av er digitala transformation, gör det bara affärsplanen ännu starkare.

Läs hela guiden här: Så kan en modern IT-infrastruktur stötta din verksamhet

Läs mer: 5 tips för att klara omställningen till en hybrid IT-modell

Säg din mening

*