Varför data kan vara din viktigaste tillgång

Data är nyckeln till en framgångsrik framtid för återförsäljare, men mindre än 30% av företagsledarna kan omvandla data till handlingsbara insikter. Här följer lite tips om hur du kan använda dina data.

I köpcentret Westfield i London säljer en pop up-butik produkter som trendar i realtid. Lagret sätts samman med hjälp av data som hämtas från sociala medier.

Den AI-drivna butiken (artificiell intelligens) följer över 400 000 globala konton på sociala medier som är kända för att vara tidiga trendsättare och starka influencers, och utnyttjar mer än tre miljarder datapunkter på internet för att fastställa vilka kläder, tillbehör och skor som är mest populära och säljer mest.

Därefter köper stylister in dessa varor från andra butiker i shoppingcentret och online för att skapa ett kuraterat sortiment med 100 produkter i taget.

Kan detta vara detaljhandelns framtid? Myf Ryan, CMO Europa och koncernansvarig för varumärken och strategisk marknadsföring vid Westfields moderbolag, tror det.

“Kunderna inspireras av influencers online och är vana vid att ledas av AI när de handlar online, där produkter presenteras för dem baserat på deras beteende”, säger han.

Genom att använda data på det här sättet visar butiken hur sociala medier kan utnyttjas i ett scenario där kunderna handlar fysiskt, så att de kan hitta de hetaste produkterna på ett och samma ställe.

Data är avgörande, men många utnyttjar inte data

Återförsäljarna har börjat inse att deras framtida framgångar kan avgöras av hur de utnyttjar och drar fördel av data.

I Incisivs Retail C-Suite-undersökning sade mer än två tredjedelar av de verkställande direktörerna att den viktigaste åtskiljande faktorn i framtiden är hur företaget hanterar data.

Samtidigt visar samma rapport att mindre än 30% av företagsledarna kan omvandla data till handlingsbara insikter som påverkar framtida resultat. Ännu mer oroande är att hälften av dem inte litar på sina data.

Varför? Många säger att de inte har rätt plattform och verktyg på plats till stöd för sina data. De bekräftade också att de ännu inte har övergivit sina gamla vanor, och i stället för att omfamna en nödvändig helhetssyn sitter de fast i ett omodernt kanalcentrerat tänkande.

Men molnet och AI håller på att förändra detta. I samma rapport sade cheferna att de anser att molnet har mer än två gånger så stor inverkan på företagets smidighet än någon annan teknik. De ser det också som en viktig drivkraft bakom det “intelligenta företaget”.

Samtidigt har artificiell intelligens (AI) både den högsta graden av experimentering just nu via föregångare och förväntat framtida införande, där de svarande säger att de planerar en femfaldig ökning inom tekniken under de kommande två åren.

“Dessa undersökningsresultat validerar ytterligare de strategiska drivkrafterna bakom AI och molnet som transformativa tekniker som kan ge återförsäljare konkurrensfördelar genom att låsa upp värdet i kunddata”, säger Greg Jones, affärsstrategichef för återförsäljare vid Microsoft.

“Återförsäljarna måste känna sina kunder bättre än vad de känner sig själva, och de kraftfulla teknikerna i framkant av den digitala transformationen är vägen dit.”

Få data att arbeta åt dig

Även om data är den nya valutan, är den värdelös om du inte kan ta ut dina data och skaffa insikter av dem.

Till att börja med behöver du hitta ett sätt att samla alla dina data. En effektiv metod är att införa ett system som lagrar alla data på en centraliserad plats. För många ligger svaret i en Unified Commerce-plattform.

En Unified Commerce-plattform samlar sömlöst alla kanaler kunden möter, från nätet till fysiska butiker. Den river silor i hela företaget så att du får en enda version av sanningen. Med alla data på plats kan du utvinna den information du behöver och tolka den.

Resultatet blir förmågan att leverera en konsekvent och hög servicenivå i varenda kanal som kunderna använder för att samverka med ditt varumärke.

Deras erfarenheter är personanpassade och sömlösa och deras shoppingresa blir smidig och oavbruten, även om de skulle byta kanaler.

Men det är inte allt som Unified Commerce kan bidra med. Det gör att du kan reagera mycket snabbare på marknadens möjligheter och hot, så att du i slutänden kan betjäna dina kunder bättre.

Hur molnbaserade informationsverktyg kan transformera din verksamhet

Som vår vd Magnus Norddahl diskuterade vid vår årliga kund- och partnerkonferens conneXion, är Unified Commerce ett nyckelkoncept för dagens återförsäljare, och konceptet drivs av data och information.

Genom en Unified Commerce-plattform med stöd från de senaste molnbaserade informationsverktygen kan återförsäljare transformera data till handlingsbar information. Informationen kan sedan användas för att ta hand om kunderna på rätt sätt och hjälpa dem under deras resa på nätet och ute i verkligheten.

Marknadsföring kan använda intelligenta verktyg för att skaffa en enad vy för kunderna över olika transaktioner, kanaler, sociala medier och mycket annat. Resultatet blir en bättre förståelse för kundernas shoppingvanor och önskemål, samt ökad förmåga att avgöra vilka kunder som ska betjänas och vilket som är det bästa sättet att samverka med dem. Informationen kan också stötta din logistik och verksamhet genom korrekta prognoser för vad som ska finnas i lager, var och när.

Dessa informationsverktyg i molnet gör det så enkelt som möjligt för dig att skaffa de meningsfulla affärsinsikter som du behöver. Du får all information du behöver via intuitiva instrumentpaneler och rapporter, och tack vare molnet kan du komma igång snabbt med minimala störningar.

Det är stor skillnad mot de månader av arbete och specialkunskaper som den här typen av verktyg för Business Intelligence krävde för bara några år sedan!

I slutänden är återförsäljare med intelligent teknik och robusta tjänsteleveranser bäst positionerade för att möta kundernas behov och utöka verksamheten.

Hur förberedd är du?

Om du behöver hjälp att förstå hur du kan använda data till din egen fördel och hur Unified Commerce i molnet kan hjälpa dig att bli en intelligent återförsäljare kan du kontakta oss.

Hämta guide: Unified Commerce ger en enda källa till tillförlitlig information och kundupplevelser i världsklass

Läs mer: Åtta fördelar med Unified Commerce

Säg din mening

*