Tre fokusområden för att göra företaget mer datadrivet

Med tydlig ansvarsfördelning kan ni skapa bättre förståelse för era data, omvandla dem till en konkurrensfördel och förbättra resultatet med upp till 10 procent

Ditt företag genererar tusentals, om inte miljontals datapunkter varje dag. Men hur aktivt använder ni era data som en del av den dagliga verksamheten? Med rätt struktur kan era prognoser och strategiska beslut kvalificeras via kunskap och information som redan finns i er organisation.

Michael Lundquist är Senior Business Consultant hos DXC Technology Danmark och har arbetat som IT-konsult sedan 1980-talet. En stor del av tiden var han hos Coopers & Lybrand/PwC, Valtech, Platon och Devoteam Consulting. Genom åren har han hjälpt många företag att bli mer datadrivna. Här räknar han upp tre fokusområden som är avgörande om ert företag har samma ambitioner.

IT-implementeringen kommer att misslyckas utan engagemang från organisationen

IT handlar också om människor, och om rätt struktur ska kunna integreras i medarbetarnas vardag krävs också att ledningen ser till att det inte finns några tvivel kring betydelsen av den digitala transformationen och vem i organisationen som är ansvarig.

”Det är viktigt med tydligt ägande och ansvar i organisationen för den process som den digitala transformationen utgör. Detta gäller särskilt nyckeltal och andra mätvärden, där vi kan se att hastigheten i omvandlingen ökat markant sett över ett antal år. Utan tydligt ägande och ansvar för att hantera och röja upp bland nyckeltalen riskerar du snabbt att bli stående med röriga system där oanvändbara och föråldrade nyckeltal blockerar översikten”, säger Michael Lundquist.

I den nya digitala verkligheten är mängden data och dess kvalitet avgörande. Michael Lundquist har hela tiden haft fokus på hur data kan förbättra och styra företagens affärer, och har bland annat arbetat med datamodellering, master data management, migrering/integrering av data, delning av data och andra metoder som syftar till att understödja kvaliteten och effektiviteten för de beslut som fattas med företagets data som underlag. Han berättar att om företagen ska bli bättre på att utnyttja och agera utifrån sina data, måste ledningen säkerställa att data som resurs är guld värt och behandla dem därefter.

”Det krävs fokus och stöd från ledningen för att säkerställa att både system och medarbetare behandlar och genererar data på ett sätt som stöttar verksamheten”, säger Michael och förklarar hur värdefullt datautnyttjandet kan vara:

”Det finns globala exempel på företag som är duktiga på Enterprise Architecture (EA), atomära dataintegreringar (unika och utan förekomster av ”dubbletter”), Business Intelligence och bra ledning i förhållande till data. Dessa företag har ökat resultatet med upp till 10 procent genom att skära bort ineffektiva arbetsprocesser, till exempel informationssilos som inte kommunicerar med varandra.”

Källdataanalyser: Vad har ni, vad behöver ni och vad saknar ni?

Om du vill påbörja den långa, ansträngande resan och vara redo för att skörda stora vinster i framtiden, ska du enligt Michael Lundquist börja med en källdataanalys. Då kan du granska både interna och externa system och skaffa dig en överblick över vilka data som finns i vilka system. Detta ska sedan jämföras med datadefinitionerna i systemen, så att du kan säkerställa bättre flöde och integrering mellan olika system.

”Källdataanalysen ger dig och ditt företag överblick över data, inklusive datatyper, datakvalitet, datatillgänglighet, uppdateringsfrekvens, system och behov. Det gör det mycket enklare att kunna anpassa IT-infrastrukturen efter både nuvarande och framtida affärs- och organisationsbehov”, fortsätter Michael.

Som i många andra situationer här i livet finns det stora vinster att hämta under den här processen genom grundligt förarbete, där du kan skapa en gemensam begreppsapparat för datatyper i systemen inom hela verksamheten eller organisationen.

”Den gemensamma begreppsapparaten hjälper er att förstå komplexiteten i era data tidigt och i rätt ordningsföljd, vilket kan minimera det framtida arbetet med underhåll och förändringar av datastrukturen”, säger han vidare.

Många organisationer kan enligt Michael med fördel bygga upp ett datalager som grund för datadelning, där data inte placeras i enskilda system, utan automatiskt finns tillgängliga för alla ”data consumer”-system. Detta säkerställer enkel datatillgänglighet och minskar risken för dubbletter och liknande, eftersom data alltid är centralt tillgängliga.

”Detta gör samtidigt framtida migrering till nya ERP-system markant billigare, eftersom du med ny ERP-implementering endast behöver tänka på att dataintegrera mot datalagret. Det gör att du kan lägga betydligt färre arbetstimmar och mindre resurser på processen”, menar dataexperten.

Starta med skalbarhet och realism som grund

I slutänden är det viktigt med en bra grund och att börja med de datatyper som är förutsättningen för andra typer av data, förklarar Michael. Han rekommenderar därför att du börjar med ett strukturerat och skalbart pilotprojekt som bevisar värdet och möjligheten till körning. Därefter kan du skala upp med andra typer av data, fler användare och bättre svarstider.

Innan den digitala transformationen inleds är det också avgörande att säkerställa balansen mellan organisationen och projektets omfattning och ambitioner. ”Det är viktigt att du säkerställer att organisationen är mogen för den planerade förändringen och har kompetensen, tiden och resurserna för att genomföra projektet”, avslutar Michael Lundquist.

DXC Technology hjälper dig att samla in relevant information så att ni kan upptäcka dolda mönster och värdefulla sammanhang. Vi visar er hur ni främjar användningen av data i företagen och därmed skapar värde.

DXC Technologys lösningar och konsulttjänster för gemensamma datalager, Business Intelligence och Business Analytics skapar en strukturerad och datadriven översikt över den dagliga verksamheten, men tydliggör också era framtida möjligheter och utmaningar.

Läs mer: Ta reda på hur data kan omsättas till insikter och intäkter

Läs mer: Molnalkemi omvandlar data till pengar

Säg din mening

*