Bästa praxis: Förbättra smidigheten och minska kostnaderna inom energibranschen

Det är svåra tider för företag inom energibranschen. Här följer åtta exempel på bästa praxis för att öka smidigheten och minska kostnaderna.

Traditionella informationssystem utgör grunden för dagens sammankopplade och globaliserade ekonomi. Under senare år har dock nya krav och snabbare affärscykler inneburit påfrestningar för de etablerade tillvägagångssätten inom IT-infrastrukturer och applikationsutveckling.

Detta stämmer även in på energibranschen. Ställda inför snävare marginaler på grund av fallande oljepriser har energibolagen förnyat sitt fokus på driftseffektivitet och kostnadsminskningar. Dessa affärsmål är svåra att uppnå med dyra och stela tekniksystem.

Lyckligtvis kan nästa generations tekniker och ”as-a-service-“t”-ekonomin låsa upp enorma affärsvärden för energibranschen. Detta möjliggör en ny syn på teknik och gör att företagen kan lägga mindre pengar på att bibehålla den nuvarande miljön och mer på att utveckla den.

Energibolag som vill öka sin smidighet och minska kostnaderna bör följa de exempel på bästa praxis som vi räknar upp här. Exemplen bygger på DXC Technologys mångåriga erfarenhet av att leverera branschspecifika lösningar som låter olje- och gasbolag dra nytta av moderna tekniker och affärsmodeller.

  1. Fokusera på tid till värde

Den föränderliga marknaden påverkar hur företagen formulerar och genomför sina grundläggande affärsstrategier. Med hjälp av teknik kan företag nu växla sitt IT-fokus så att de lägger mindre pengar på att underhålla systemen. Samtidigt kan de styra om resurserna till mer innovativa användningsområden, till exempel att förbättra arbetsflödena och optimera befintliga processer.

Ett viktigt första steg i ett företags transformation är att identifiera de kritiska affärsprocesser som behöver optimeras. Genom att optimera kritiska processer, till exempel skapandet av ett samriskföretag för att leta olja och tillhörande IT-system, kan ett företag uppnå stora förbättringar av tiden till värde. Detta vassa fokus förkortar tiden det tar att förverkliga kostnadsbesparingarna och ökar smidigheten.

  1. Prioritera transformationsaktiviteter

Även om det kan vara frestande att låta tranformationsaktiviteterna gå på sparlåga på grund av det ökade kostnadstrycket och de minskande intäkterna inom energisektorn, måste företag säkerställa att de strategiska initiativen inte blir lidande på grund av kortsiktiga taktiska krav.

Utan rätt prioriteringar kan de dagliga behoven avleda uppmärksamheten från strategiska transformationsinitiativ, samtidigt som avkastningen blir lägre. Därför är det avgörande att se till att intressenterna i verksamheten och CIO:erna behåller transformationsaktiviteterna som en hög prioritet för att kunna utnyttja den moderna tekniken och dagens ”as-a-service”-affärsmodeller.

  1. Genomför en heltäckande utvärdering

Ett slumpmässigt tillvägagångssätt – till exempel att migrera en IT-miljö till molnet så snabbt som möjligt – kan leda till resultat som inte är optimala. En inledande utvärdering av kritiska processer, arbetsflöden och tillämpningar är avgörande för att hitta bästa vägen framåt.

  1. Optimera verksamhetens arkitektur

Innan ett företag ger sig på ett IT-moderniseringsprojekt som använder en hybridmolnmiljö, måste det se till att det optimerar sin arkitektur, sina processer och sina arbetsflöden. Ta fram kortsiktiga kostnader genom en inledande utvärdering och lägg grunden för framtiden med en referensarkitektur för företaget. Optimera sedan affärsprocesserna, eliminera redundans och öka effektiviteten genom innovativa plattformstjänster.

  1. Utveckla en referensarkitektur för verksamheten

Många moderniseringsmetoder leder till misstaget att skapa punktlösningar i stället för att använda ett heltäckande synsätt, vilket ger inkonsekventa arkitekturer och bristande kompatibilitet bland systemen. Genom att utveckla en robust referensarkitektur för företaget och en sammanhangsbaserad vägkarta som driver på moderniseringen, kan ett företag på effektivt sätt utnyttja molnet och dra nytta av optimerade IT-tjänster.

  1. Skapa en vägkarta för migreringen

Det är viktigt att påvisa snabb avkastning på gjorda investeringar (ROI) vid en storskalig transformation av affärsprocesser och applikationsportföljen. En vägkarta för migreringen säkerställer att ett företag migrerar sina affärsprocesser och applikationer på ett sätt som garanterar snabb avkastning på gjorda investeringar.

  1. Skapa en hybridmolnmiljö

Att utnyttja molnet är en avgörande faktor för att minska kostnaderna och öka smidigheten. För att undvika att låsa in sig på en leverantör och säkerställa fördelarna hos alla stora molnmiljöer (inklusive privata, delade och offentliga moln), är det viktigt att välja en lämplig arkitektur. DXC kallar detta för en hybridmolnmiljö. Hybridmolnmiljöer har stöd för alla större molnplattformar, inklusive Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS), samt privat molnkapacitet.

  1. Välj en beprövad partner

För att utnyttja molnet fullt ut är det avgörande att välja en beprövad partner. Med hjälp av våra branschspecifika lösningar har DXC genomfört alla ovan nämnda metoder för ett stort oljebolag. Vårt team av experter har genomfört alla kritiska utvärderingar, och vi har starka partnerskap med Microsoft Azure, AWS och AT&T.

Digital disruption är verklig och påverkar alla branscher. Därför måste energibolagen lära sig att arbeta i den moderna ”as-a-service”-ekonomin, vilket kräver transformation av IT-arkitekturen.

Läs mer: Gör ditt företag redo för framtidens energimarknad

Läs mer: Verdo får en konsekvent pipeline med Microsoft Dynamics 365 CRM

Säg din mening

*