4 sätt du kanske slösar med molnutgifterna på, och hur du kan undvika dem

Molntjänster kan göra verksamheter mer smidiga och spara resurser, men många företag lägger mer pengar än de hade tänkt sig. Här är orsaken, och hur du kan åtgärda det.

2019 beräknade Gartner att företag lade ungefär 206,2 miljarder USD på offentliga moln, där infrastruktur som en tjänst (IaaS – Infrastructure as a Service) stod för drygt 39,5 miljarder USD. Samma undersökning visade att företag slösar bort cirka 14,1 miljarder USD av sina molnutgifter, främst på grund av overksamma och överdimensionerade resurser.

Eftersom införandet av molntjänsterna går allt snabbare kan det vara läge att ta en närmare titt på hur väl du använder dina resurser. Här är fyra av de viktigaste orsakerna till att du kanske lägger mer pengar än nödvändigt på molnresurserna, och hur du kan undvika onödiga kostnader:

1. Overksamma resurser

Overksamma resurser är en benämning som beskriver molnresurser som företagen betalar för per timme eller minut, men som inte används lika effektivt som de borde. Detta inträffar vanligtvis i miljöer utanför företagets produktionsmiljö, till exempel vid utveckling, testning, tillfällig lagring (staging) och kvalitetssäkring. I de flesta fall används dessa icke-produktionsresurser endast under arbetsveckan, så de behöver inte vara igång dygnet runt, alla dagar. Om du betalar för resursen över helger och helgdagar innebär det ofta att de är overksamma, vilket gör detta till ett enkelt område för besparingar.

Vidta åtgärder: Identifiera resurser som inte behöver köras hela tiden och se om du kan övergå till en plats med mer flexibel förbrukning. Eliminera instanser som inte längre används, till exempel tillfälliga instanser av projekt som har avslutats. Ta bort onödiga eller föråldrade tjänster och se till att även göra dig av med konton som är kopplade till överflödiga tjänster.

2. Onödigt stora resurser

Betalar du för mer kapacitet än du behöver? Detta är vanligt och inträffar ofta på grund av de många okända faktorerna vid migrering av instanser från din anläggning till molnet. Företagen kan vara osäkra på om en instans kräver motsvarande storlek i molnet, om de har samma prestanda och vilken storlek som ger maximalt värde. De flesta gissar, och eftersom de är rädda för att ha för lite resurser tillgängliga slutar det med att de överprovisionerar. Därför använder många företag instanser som är minst en storlek större än vad som krävs för arbetsbelastningen. Genom att gå ned i storlek kan de enkelt minska kostnaderna.

Vidta åtgärder: Minska instanser som inte används ofta eller kräver lägre datorkraft och byt till ett band med lägre kostnad. Utnyttja rabatter när det är möjligt och flytta instanser som körs i högkostnadsregioner till lågkostnadsregioner. Nedgradera lagringskapaciteten om möjligt. Vid behov kan du alltid uppgradera den igen senare.

3. Brist på automatisering

Många företag flyttar till molnet och vidtar sedan inte nödvändiga steg för att optimera sina molninvesteringar, eftersom de inte inser att molnutgifterna förändras allt eftersom resurser läggs till och dras ifrån. En engångsoptimering av företagets molnutgifter räcker inte. Företagen måste identifiera slöseri med resurser och åtgärda det för att säkerställa att molnutgifterna hela tiden hålls under kontroll.

För att optimera de snabbt föränderliga molnmiljöerna använder företag automatisering i syfte att hela tiden övervaka och lösa problem med outnyttjade, vilande eller underutnyttjade konton och identifiera högkostnadsregioner som kan flyttas till lågkostnadsregioner.

Vidta åtgärder: Analysera företagets molnanvändning och automatisera processer för att stänga outnyttjade resurser och göra dynamiska justeringar så att du kan utnyttja mer kostnadseffektiva lagringsutrymmen.

4. Oklar bild av de totala utgifterna

Molntjänsternas egenskaper gör det möjligt för företag att öka och minska sina resurser efter behov, men för att använda dem effektivt måste de övervaka användningen. Noggrann spårning är extremt viktigt eftersom molnpriserna varierar i hög grad beroende på en rad faktorer, inklusive, men inte begränsat till, förvaringsregion och vilka tider som resurserna körs.

Vid första anblicken kan kostnaderna för molnabonnemang verka låga, men om du inte har en tydlig bild av vilka resurser du använder och när, var de finns lagrade och vilka priser som gäller, kan kostnaderna snabbt öka över tiden.

Vidta åtgärder: Håll ordning på användningen. Se till att du får rapporter som visar de verkliga kostnaderna för din molnanvändning, och agerar utifrån de områden som lyfts fram där du kan anpassa provisioneringen.

Använda molnet till din fördel

Som affärsplan för en framtid med ständigt föränderliga kundbehov har många börjat använda molnbaserade verktyg och resurser som ger ökad smidighet och skalbarhet.

Det är främst återförsäljare som använder sig av två nyckeltekniker, molntjänster och integrerade handelsplattformar (Unified Commerce). Syftet är att koppla samman sina processer och kanaler och ge en personanpassad kundupplevelse. De branschledande företagen med framgångsrika molnstrategier kan aktivt hantera overksamma och överdimensionerade resurser så att de sparar kostnader, samtidigt som de levererar en differentierad kundupplevelse som ger kunderna en wow-upplevelse och uppmuntrar dem att komma tillbaka.

Hämta guide: Få ut mer av dina molnkostnader med Unified Commerce

Läs mer: Är du redo för din molntransformation?

Säg din mening

*