Framgångsrikt produktionsföretag transformerar driften med molnbaserat ERP

Stor tillväxt ledde till en ny molnbaserad ERP-lösning med åtkomst till tillförlitliga data och rapporter i realtid för Makinex, en framgångsrik tillverkare av produkter för byggbranschen, trädgårdsskötsel och infrastruktur.

Makinex är expert på design, utveckling och distribution av innovativa produkter till företag verksamma inom byggbranschen, trädgårdsskötsel och uthyrning av utrustning.

Företaget strävar efter ständiga förbättringar och erbjuder unika, innovativa och praktiska produkter som ger entreprenörer och branschfolk mer effektiva sätt att utföra sitt arbete, samtidigt som de sparar tid, fysiskt arbete och pengar.

Med planer på att utöka det befintliga produktsortimentet och ett åtagande för ständig forskning och utveckling, vill Makinex göra skillnad i den globala byggbranschen genom att tillhandahålla verkligt unika och innovativa kvalitetsprodukter designade i Australien.

Stor tillväxt ledde till nya ERP-system

Makinex hade upplevt en stor tillväxt på de lokala och globala marknaderna, framför allt med sitt sortiment av produkter som de designat och tillverkat själva.

Under den här perioden med snabb tillväxt utvecklades inte tekniken och systemen tillräckligt snabbt för att uppfylla de ökade informationskraven från ledning, personal och kunder.

Eftersom företaget använde en rad system och kalkylblad på flera plattformar, begränsades resultaten av en brist på data i realtid och blinda fläckar i rapporteringen. Personalen kunde inte få åtkomst till rätt slutanvändarverktyg för att sköta sina uppgifter, och det var svårt att få inblick i resultaten för det växande företaget på grund av de tidskrävande manuella processerna. Bristande integration mellan den operativa avdelningen och övriga avdelningar samt de fragmenterade kund-/leverantörsprocesserna innebar att de anställdas produktivitet och kundnöjdheten minskade.

Makinex insåg att deras enkla redovisningssystem inte längre var lämpligt för det växande företaget. Företaget behövde en heltäckande lösning för att integrera sina data och dela information inom den globala verksamheten.

Molnbaserad ERP-lösning ger en enda källa till tillförlitlig information

För att uppfylla Makinex växande behov rekommenderade DXC att företaget skulle implementera en integrerad, molnbaserad ERP-lösning (Enterprise Resource Planning). Lösningen är utformad för att tillhandahålla affärsprocesser inom olika tillämpningsområden, från ekonomi till HR, med inbäddade funktioner för affärsanalyser, mobilitet och e-utbildning.

Om den här molnbaserade ERP-lösningen implementerades vid företagets globala anläggningar skulle den erbjuda organisationen:

  • Omedelbar åtkomst till konsekventa data och rapporter i realtid,
  • Smidig rapportering för redovisningsteamet och
  • Förbättrad kommunikation med personal och kunder.

I samarbete med DXC införde Makinex  en enda integrerad ERP-molnlösning för alla företagets funktioner i Australien, USA och Storbritannien.

Steve Roddy, Group Financial Controller för Makinex, säger:

“Redan från början kände vi att vi hade totalt stöd från DXC. De hjälpte oss genom processen och förstod vår verksamhet. Det är en av anledningarna till att vi valde dem som partner.”

Lösningen är baserad på fördefinierade processer för bästa praxis och erbjuder rikligt med funktioner samt ett användarvänligt, webbaserat gränssnitt och verktyg för rapporter i realtid. Kapacitet för flera länder och valutor ingår också.

Som del av den kompletta lösningen integrerades HubSpot, Makinex automatiseringsverktyg för marknadsföring. Detta ger bättre förmåga att ta hand om kunderna genom fullständig integrering av marknadsföringsleads och data via webbplatsen i ERP-systemet.

Mängder av fördelar

Instrumentpanelen för analyser i realtid ger Makinex en klart förbättrad ledningsöverblick och full synlighet för den globala verksamheten. Den möjliggör också transaktionsanalyser och ser till att företaget kan uppfylla kundmålen, samtidigt som resultaten blir mer konsekventa.

Ledningen kan delegera de dagliga uppgifterna till nyckelanvändare och fokusera mer på strategin. Lösningen har förbättrat affärsprocesserna i hela verksamheten, med tydlig ansvarsfördelning mellan avdelningarna. Dessutom har den gett användarna åtkomst till ett enda systemgränssnitt, vilket gör att de bättre kan stötta kunderna.

Kassaflödet har förbättrats på grund av snabba och exakta systemprocesser, från kundorder till betalningar. Företaget har bättre insikt i tillgängligt lager och kostnadsstyrningen i tillverkningen, med förmåga att skapa mer exakta prognoser på alla platser.

Detta ger i sin tur insikter till stöd för bättre beslutsfattande och relevant sammanhangsberoende information på den plats där arbetet utförs. Bokföringsteamet har bland annat fått tillgång till mer tillförlitliga månadsrapporter i rätt tid, tack vare smidigare arbetsflöden.

Makinex kan nu utnyttja sina affärsdata fullt ut för att skapa bättre förståelse för affärstrender, framgångsfaktorer och kritiska situationer, och som helhet har både kundernas och personalens nöjdhet ökat.

Ny ERP-lösning transformerar affärsverksamheten

Den här lösningen har drivit på ökade intäkter tack vare kostnadsbesparingar i hela verksamheten, vilket innebär att Makinex nu kan arbeta med ständiga förbättringar inom affärsverksamheten och expansion till andra marknader. Weaver säger

“Så här i ett tidigt skede är vi mycket nöjda med vad systemet har levererat, och vi ser fram mot vad nästa fas har att erbjuda företaget.”

Fokus ligger nu på konsolidering och lärande för att fullt ut utnyttja Business ByDesign-funktionerna. På lång sikt har företaget möjlighet att överväga ytterligare integrering med system för logistik och HR.

Makinex fortsätter sin snabba tillväxt och har nu systemkapacitet och löpande stöd från teamet vid DXC som låter dem hantera verksamheten långt in i framtiden.

Läs mer: Vill du öka tempot i ditt företags digitala transformation?

Läs mer: Gynnsam marknadssituation utnyttjas av Scandi Byg via en digital cockpit

Säg din mening

*