Transformationståget har lämnat stationen. Är alla ombord?

En global undersökning visar att många företag fortfarande kämpar med sin digitala transformation. Huvudproblemet är att få med alla ombord under de kulturella, tekniska och marknadsorienterade förändringarna.

Affärstransformation blir allt enklare. I alla fall i teorin.

Virtualiserad infrastruktur, molnarkitekturer, API:er, mikrotjänster, agila utvecklingsmetoder, förbrukningsbaserade tjänster och en rad andra framsteg har gjort det enklare än någonsin för företag att införa flexibla nya verksamhetsmodeller, system och processer.

Men många företag kämpar fortfarande med resan. Och även om problem som föråldrade system, datasilor och andra tekniska svårigheter kan vara utmanande, har de mest seglivade hindren visat sig finnas hos personalen. Du kan ju åtminstone försöka verka förvånad.

I en global undersökning som genomförts av DXC Technology och Leading Edge Forum, “Connecting digital islands: Bridging the business transformation gap“, utvärderade 1 186 företagsledare sina organisationers framsteg mot en digital framtid. Cheferna menade att de tekniska prioriteringarna gör framsteg. Men när det gäller ledarskap, kultur och förändring var resultatet ett helt annat. Deltagarnas svar kan närmast sammanfattas med: Det finns mycket jobb kvar att göra.

Chefer? Undersökningen visar att det är dags för er att kliva fram. Sjuttio procent av de som svarade sade att behovet av mer effektivt ledarskap i hela organisationen skapar hinder för de organisationsförändringar som tekniken möjliggör. Men vad är egentligen effektivt ledarskap?

Företagsledarna måste ju ha gjort något rätt för att kommit dit de är idag. Vad måste de göra annorlunda för att gå vidare med de digitala förändringarna?

Överkommunikation

När det gäller de storskaliga förändringar som transformationen ofta kräver, finns en viktig ledtråd i en flitigt citerad artikel i Harvard Business Review, “The Hard Side of Change Management“.

“Det finns inget som heter för mycket stöd från högsta ledningen”, skriver författarna Harold L. Sirkin, Perry Keenan och Alan Jackson. I ett företag som de studerade klagade linjecheferna på att deras chef inte stöttade ett nytt projekt, medan företagets vd tyckte att han pratade för mycket om det.

Detta stämmer inte, sade rapportens författare. Deras undersökningar visade att cheferna bör tredubbla sina ansträngningar att lyfta fram nya initiativ. På den nivån känner chefer på lägre nivåer att högsta ledningen stöttar deras förändringsarbete.

Det är också viktigt att överkommunicera, så att du kan hjälpa de anställda att övervinna sin önskan att behålla de system, verktyg och processer de redan känner sig bekväma med.

I DXC/LEF-undersökningen höll 65 procent av de svarande med om att de anställdas ovilja att ändra sina arbetssätt är ett hinder. Strategier som att förenkla beslut, påvisa kvantitativa fördelar och presentera bevis på framgångar hos andra affärsenheter kan hjälpa de anställda att bli mer mottagliga för förändringar.

Förvånande nog gör många företag dock inget åt saken. Det är bara 14 procent av de som svarat på undersökningen “Connecting digital islands” som menar att förbättring av de anställdas engagemang och möjligheter, som är ett viktigt steg för att övervinna motviljan mot förändringar, var deras främsta interna prioritering.

Minska bruset

Arbetsbelastningen är ett annat tydligt hinder som undersökningens deltagare nämner.

Nästan två tredjedelar håller med om påståendet i undersökningen om att de anställda är för upptagna med sin arbetsbörda för att kunna hantera mer förändringar.

Artikeln från Harvard stöttar det påståendet och påpekar att transformationsprojekt ofta misslyckas eftersom projektets sponsorer inte inser vilket ansvar de anställda måste hantera utöver sina vanliga uppgifter.

Att befria de anställda från utvalda icke-nödvändiga uppgifter och se till att arbetsbelastningen inte ökar med mer än 10 procent ökar chanserna att lyckas.

Gör utbildningen strategisk

Sedan har vi utbildningen. Företagen lägger mycket pengar på den. En branschrapport visar att utbildningskostnaderna bara i USA översteg 90 miljarder USD under 2017.

Men resultaten från DXC/LEF-undersökningen tyder på att det inte räcker. 62% av de som svarade sade att deras företag saknar nödvändig utbildning och nödvändiga färdigheter. De ansträngningar som läggs på utbildning borde kanske läggas någon annanstans.

I en annan artikel i Harvard Business Review  framförs att utbildning ibland felaktigt identifieras som ett recept för förändring, när starkare signaler från ledningen skulle göra mer nytta (se ovan).

Frustration kan uppstå hos de anställda på grund av mycket mer än bristande färdigheter, och det är möjligt att de interna supportsystemen behöver förändras snarare än att tillföra mer utbildning. Instruktionerna måste ha strategiska prioriteringar, till exempel program till stöd för nya marknadsföringsstrategier eller införande av produkter.

Det råder ingen tvekan om att organisationer inom både den privata och offentliga sektorn till slut kommer att uppnå den smidiga, snabba och effektiva framtid de eftersträvar. Vägkartan för transformationen verkar vara väl utstakad.

Men som den här undersökningen visar är det fortfarande en öppen fråga hur vi kan se till att få med alla ombord på resan. Undersökningen avslutas med fem steg som företag kan ta för att anpassa sina strategiska, operativa och tekniska mål – och se till att alla hänger med.

Vi rekommenderar att du laddar ned undersökningen för att se alla resultat, inklusive analyser och rekommendationer om vilka tekniker, vilka färdigheter och vilken kultur som behövs för att överbrygga luckan mellan digitala drömmar och digital verklighet på 2020-talet.

Läs mer: Starta din digitala transformation här

Läs mer: Så här lyckas du med din IT-implementering

Säg din mening

*