Ge energi åt den digitala verksamheten med Power Platform

Din organisation kan med hjälp av digitalisering, molnet och Power Platform uppfylla sin potential och bli framtidssäkrad.

Bakom modeord som disruption, delningsekonomi och paradigmskifte finns två underliggande koncept som utgör grunden för förhoppningarna, förväntningarna och drömmarna om en ny verklighet och nya affärsmöjligheter: digitalisering och molnet.

Att affärsprocesserna inte längre behöver skötas analogt och pappersbaserat och att du nu har tillgång till data och verktyg från alla godkända enheter världen över, har i grunden förändrat förutsättningarna för vilken affärsmodell som ska användas och hur arbetet ska utföras.

Med Power Platform från Microsoft har det blivit enklare att göra företaget (ännu mer) digitalt. Du och dina medarbetare kan nu skapa egna automationsflöden, appar och portaler till kunder eller leverantörer, eller något helt annat, utan att det kräver en lång rad utvecklare och binder upp företagets IT-avdelning.

Kom enkelt igång med experiment

En stor del av potentialen hos Power Platform kan med rätt rådgivning användas helt utan kunskap om kodning eller lång erfarenhet av IT-utveckling. Därmed blir det mycket lättare att göra hela företaget delaktigt i den digitala transformationen.

Ni kan använda Power Platform som en kreativ verkstad för att testa och prova nya idéer, men också för att skapa meningsfulla lösningar som direkt skapar värde.

Power Platform kan till exempel användas för att skynda på “time to value” för projekten. Detta gör det möjligt att snabbt börja experimentera och presentera ett “proof of concept’” på idéer från organisationen. Dessutom kan ni snabbare förverkliga värdet i era investeringar.

DXC Technology har lång erfarenhet i både Skandinavien och resten av världen av att hjälpa företag kartlägga sina nuvarande aktiviteter i ett digitalt sammanhang för att se vad som behöver stöd, vad som kan göras bättre och vad som bör göras på annat sätt.

I det här sammanhanget tittar vi särskilt på affärsmodell, segmentering, kundrelationer, värdekedja, flöde (processeffektivitet), organisationsstruktur, arkitektur, datamodeller och liknande.

Därefter hjälper vi till med att hitta rätt verktyg och arbetssätt och ger råd om hur du kan implementera och hantera dessa så effektivt som möjligt. Därmed kan du fokusera på affärsutveckling och att skapa värde i verksamheten.

Som strategisk partner har DXC Technology ett nära samarbete med Microsoft kring deras plattformar, system och applikationer. Det betyder att vi effektivt kan hjälpa dig att komma igång med att använda Power Platform.

Läs mer: 7 goda skäl till att satsa mer på digitalisering

Läs mer: Power Platform kan ge en skjuts åt företagets digitalisering

Säg din mening

*