Kemikalietillverkare övergår till Azure-molnet för att stötta den globala ERP-moderniseringen

Croda är en stor global tillverkare på marknaden för specialkemikalier. Det brittiska företaget ville stötta sin växande globala verksamhet genom en IT-modernisering. Och det gjorde de på bara 12 veckor.

Croda International konkurrerar med en rad stora och små aktörer om att leverera en rad ingredienser för personliga hygien- och skönhetsprodukter, läkemedel, jordbrukskemikalier, smörjmedel och mycket annat.

Samtidigt som Croda International från brittiska Cowick har expanderat i flera regioner genom strategiska förvärv, har företaget differentierat sig genom att lansera innovativa, hållbara och högpresterande ingredienser på marknaden.

För att utöka företagets mål inom hela den globala verksamheten utvecklade Croda International en plan för ytterligare investeringar i användningen av företagets ERP-system och programmet för digital transformation. Ett av de avgörande första stegen för Croda International var att modernisera företagets IT-resurser.

Välja den mest lämpliga offentliga molnmiljön

Planen var att fullt ut utnyttja on-demand-funktionerna i det offentliga molnet och öka IT-smidigheten i förhållande till verksamheten.

“Eftersom ERP är en kärnapplikation i vår verksamhet, utvecklade vi en strategi för att övergå till det offentliga molnet”, säger Neil Stamp, ansvarig för molntjänsterna vid Croda International.

“Den här moderniseringsplanen stöttar verksamheten, försäljningen och de globala verkställande instrumentpanelerna för affärsresultaten.”

Företagets funktioner för ERP, ekonomi, tillverkning och verkställande rapportering har haft stöd från DXC Technology sedan 2012.

Genom sina hanterade molntjänster levererar DXC en VPC-driftmiljö (virtuellt privat moln) samt stöd för plattformar, operativsystem och ERP-lösningar. Därför var det ett naturligt nästa steg att tillsammans med DXC utvärdera Microsoft Azure som den mest lämpliga offentliga molnmiljön.

Platform as a Service for ERP

För att köra dessa uppdragskritiska ERP-applikationer rekommenderade DXC införande av DXC Platform as a Service for ERP på Azure som första delen i en stegvis metod med låg risk.

Genom att drifta ERP som en plattform som tjänst i Azure, levererar DXC en hanterad fullstackplattform med förbättrade prestanda, on-demand-kapacitet och tjänstenivåavtal med garanterat hög tillgänglighet för både affärsapplikationer och infrastruktur.

Dessutom migrerades icke-ERP-applikationer till Azure, samtidigt som DXC hanterar Azure-abonnemangen som Azure Cloud Service Provider.

Migrering på 12 veckor

För att skynda på migreringen och säkerställa en smidig, tillförlitlig och kostnadseffektiv Azure-miljö, skapade DXC:s Azure-proffs en landningszon i ett befintligt Azure Tenant-moln som drivs av Croda International. Detta säkerställer framtida flexibilitet och enklare API-integrering med applikationer från tredje part via Paloalto-brandväggar.

DXC snabbade på takten i projektet genom att utnyttja befintliga Azure ExpressRoute-anslutningar och ta in ett tvärfackligt team av Azure-experter från flera regioner.

Migreringen till Azure sköttes av både onshore- och offshore-team med djupgående förståelse för Crodas verksamhet, ERP-konfigurationer och gränssnitt. Azure-miljöernas storlek beräknades med Turbonomic-utvärderingsverktyg. Enligt Stamp bidrar metoden med en Azure-referensarkitektur till minimerade projekt-, drifts- och resultatrisker.

När utformningen på hög och låg nivå godkänts kunde DXC migrera 106 arbetslaster till Azure på endast 12 veckor. Detta omfattade komplett stöd för sandlåde-, utvecklings-, kvalitetssäkrings-, förproduktions- och produktionsmiljöer.

“Eftersom ERP är den affärskritiska applikationen för Croda, är det avgörande att vi hela tiden kan ge bästa möjliga service på det här området”, säger Stamp. “Vi har genomgått en hel del migreringar vid det här laget, men det här är den bästa hittills.”

Nära samarbete

DXC och Croda hade ett nära samarbete under den snabba implementeringen. DXC hanterade migreringen och testningen av enheterna, medan Croda hanterade beställargranskning och godkännande. Gemensam förändringshantering och genomförande av övergångsaktiviteter var avgörande för att minimera avbrott i verksamheten. Detta underlättades av DXC:s ingående kunskaper om Croda och mångåriga erfarenhet av framgångsrika projekt och förändringsåtgärder.

Projektet stöttar till och med Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 hållbarhetsmål för företag genom att minska koldioxidavtrycket för IT-infrastrukturen.

Till stöd för sin märkesprofil “Smart Science to Improve Lives” strävar Croda efter att bli klimat-, land- och människopositiva till 2030.

Sedan migreringen har DXC fortsatt samarbetet med Croda kring nästa steg för investering i ERP-plattformen.

“Tack vare den här hanterade molntjänsten kan vi fokusera på andra delar av verksamheten och samtidigt modernisera kring vår digitala kärna, tillägger Stamp.

Läs mer: Gör som den tekniska marknadsledaren för kemikalietillverkare

Läs mer: Industri 4.0 tar över världen!

Säg din mening

*