Global ledare förnyar rapporteringen med Power BI

Microsoft Power BI gjorde rapporteringen enklare än någonsin för den världsledande tillverkaren Russell Mineral Equipment. Nu har de anställda all information som krävs för att bättre analysera fakta, besvara frågor och fatta välgrundade beslut.

Russell Mineral Equipment (RME) är en global ledare för design, tillverkning, leverans, service och drift av teknik och tjänster för kvarnomfodring. I slutet av 2018 beslutade sig det australiska företaget RME för att genomföra ett datalagringsprojekt i syfte att förbättra företagets rapportkapacitet.

Av hävd hade försäljnings- och verksamhetsplaneringsteamen använt en rad komplexa kalkylblad för att hantera försäljningsprognoser och kapacitetsplanering. Rapporterna skapades manuellt med data från flera källor och det fanns ingen centraliserad Business Intelligence-lösning för att ta fram analyser och insikter.

Att generera rapporter i företagets försäljningspipeline var en tidskrävande process som krävde att användarna utnyttjade olika pivåtabeller och datauppsättningar för att utvinna insikter, som sedan granskades manuellt via en cykel av möten med globala intressenter.

Mark Jocumsen, ansvarig för RME365-programmet, säger:

“Vi behövde ett centraliserat datalager där vi kunde spara historiska data och mata in nya data för att få en kraftfull vy utan avbrott över viktiga datauppsättningar i verksamheten. Dessutom behövde vi konsekvens i rapportformaten. Det var avgörande att kunna få en enda tillförlitlig källa för de data som används för att driva analyser och rapportering, liksom att införa en metod för våra team att söka data dagligen på ett säkert sätt.”

Microsoft Power BI: En enda källa till tillförlitlig information

Efter en grundlig urvalsprocess för återförsäljare under ledning av RME:s IT-chef (CIO) Jonathan Hooper, valde RME att samarbeta med DXC Eclipse, som arbetar med Microsoft-lösningar inom DXC Technology. Projektet gick ut på att implementera Microsoft Power BI som företagets nya rapportlösning.

DXC Eclipse valdes ut som teknikleverantör åt RME på grund av deras djupgående kunskaper om Microsoft-datastrukturer och datalagring med Microsoft Azure-molntjänster.

RME valde Microsoft Power BI som företagets nya data- och rapportlösning, eftersom företagets verksamhet är väl anpassad till Microsofts vision.

Microsoft Power BI är en av kärnkomponenterna i detta och levererar en Business Analytics-lösning som låter användare visualisera data och snabbt dela insikter inom en organisation.

“DXC Eclipse är känt för sin tekniska expertis kring Microsofts produkter, datastrukturer och datalagring, och har bidragit med stora tekniska kunskaper till projektet. DXC Eclipse-teamet var hela tiden professionella, flitiga, lyhörda och engagerade i sin relation med oss. Dessutom tillhandahöll de utmärkt utbildning. Teamet från DXC Eclipse var avgörande för att hjälpa oss leverera Microsoft Power BI-projektet i tid och enligt budget”, säger Jocumsen.

Rapporteringen går snabbare och enklare än någonsin

RME:s Microsoft Power BI-projekt togs i drift efter en införandeperiod på 22 veckor.

Inledningsvis ersatte den nya lösningen rapporter som byggde på flera kalkylblad för försäljnings- och verksamhetsplaneringsteamen. Virtualisering av data och automatisk dataintegrering gör att användarna tryggt och säkert kan skapa självbetjäningsrapporter.

Snabb och enkel åtkomst till rapportering av möjligheter i företagets försäljningspipeline ökade teamens produktivitet. Data uppdaterades automatiskt och regelbundet från det nya lagret, vilket minskade resultatfördröjningen i hela nätverket. Dessutom gjorde den automatiserade lösningen att RME kunde minska kostnaderna.

“Direkt efter införandet fick vi utmärkta positiva reaktioner från användarna. Teamen gillade verkligen funktionerna i Microsoft Power BI, som ger ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att analysera informationen. När de såg möjligheterna till insikter och analyser ville de ha mer detaljerade produktionsrapporter för att sköta den dagliga verksamheten. Nu kör de rapporter om lagersaldon, produktionsorder och en rad andra viktiga nyckeltal som bidrar till att optimera verksamheten. Rapporteringen går snabbare och enklare än någonsin”, säger Jocumsen.

Microsoft Power BI fortsätter att göra rapporteringen mer tillgänglig och användbar för alla användare globalt inom hela RME.

Konsekventa rapportformat som bygger på en enda gemensam underliggande uppsättning data har skapat nya nivåer av kommunikation och ansvarstagande, både lokalt och internationellt.

Microsoft Power BI har dessutom gjort det möjligt för RME att uppnå nya nivåer av datasäkerhet, vilket är ett viktigt mål i företagets växande internationella verksamhet.

Nästa steg för RME-teamet omfattar att expandera datalagret för att utöka rapporteringen ytterligare inom företagets produktions- och ekonomiteam.

Microsoft Power BI möjliggör sömlös rapportering från flera datakällor. Därför undersöker RME även möjligheten att införa andra datauppsättningar, till exempel information om hantering av produkternas livscykel, för att ytterligare förbättra analyserna och insikterna.

“Microsoft Power BI gör rapporteringen mycket effektiv för våra användare. Användarna behöver inte längre vara experter på kalkylblad för att söka data eller skapa pivåtabeller. Ökad synlighet för data i meningsfulla format innebär att våra användare får smidig tillgång till all information de behöver för att bättre analysera fakta, besvara frågor och fatta välgrundade beslut. Microsoft Power BI är ett verktyg som vi kan använda på ett mycket bra sätt utan stora mängder löpande konsultverksamhet.” avslutar Jocumsen.

Läs mer: Vi kan få även dina anställda att börja gilla rapportering

Läs mer: Business Intelligence gör tillverkningen mer konkurrenskraftig

Säg din mening

*