Global ERP ger strikt kontroll över mejeriverksamheten för tillverkare

Mejeriet Beston Global Food Company ville skapa bättre synlighet och kontroll över de dagliga processerna. Uppdraget lyckades med ett nytt globalt ERP-system.

Bestons tekniske chef, Al Jawhari, säger att beslutet att skaffa en ny plattform åt företaget visar det förtroende de har för samarbetet med systemintegratören DXC efter arbetet med att snabbt införa en global företagsmall.

“Vissa säger att ERP är komplicerat och svårt att implementera. Samarbetet med DXC har bevisat att det är fel. Med hjälp av “Fast Forward”, en metod för snabb implementering, lyckades vi få igång fabrikerna på sex veckor. Nu inför vi plattformen i vår verksamhet i åtta länder världen över.”

Jawhari säger att Beston har lyckats implementera en mallbaserad lösning för att genomdriva alla sina företagsomfattande strukturer och processer.

“Nu är allt centraliserat, vilket ger oss effektivitet, kontroll och överensstämmelse i vår verksamhet på samtliga platser.”

Beston implementerar just nu lösningen vid huvudkontoret i Adelaide samt i sina verksamheter i Kina, Thailand och Vietnam. Företaget får fördelar genom snabbare bearbetning och dataanalyser,

Mer synlig verksamhet

Rick Kozikowski, Financial Controller vid Bestons dotterbolag Beston Pure Foods, säger att beslutet att implementera ERP-systemet låter honom bibehålla nära kontroll över ekonomi- och tillverkningsprocesserna vid de två mejerierna.

Fabrikerna ligger i Murray Bridge och Jervois och tillverkar främst ost och vasslepulver. Kozikowski, som har arbetet vid anläggningen i Jervois i mer än 10 år, säger att han haft tidigare erfarenhet av ERP-system och DXC. Därför var han säker på att de skulle leverera en lösning med många funktioner och mycket hög standard.

“ERP-systemet är en verkligt integrerad programsvit för affärsledning som hanterar alla våra viktiga ekonomiska processer, och som dessutom ger oss bra inblick i tillverkningen. Tack vare ERP-systemet registreras allt vi tillverkar som en tillverkningsorder. När produkten är färdig vet vi de exakta kostnaderna och materialmängderna som gått åt för tillverkningen.”

Kozikowski säger att han uppskattar att ha en enda informationskälla som det integrerade systemet ger.

“Det bästa för mig är att man kan spåra allt genom systemet. Sätta in pengar på banken, betala en leverantör, lasta en lastbil, ta fram en följesedel och fördela lager till en viss kund – oavsett vilken process det handlar om registreras allt i systemet.”

Bredden och djupet i funktionerna innebär att Kozikowski kan besvara nästan alla frågor han får.

“Ekonomiskt sett kan jag besvara alla frågor som ställs med hjälp av informationen i ERP-systemet. Det är skillnaden mellan att ladda ned och manipulera data i kalkylblad och att ta fram en snabb rapport med ERP-systemet. Det går snabbare och är mer tillförlitligt att göra det sistnämnda.”

Han berättar att ERP-systemet verkligen visar framfötterna när det är dags för revision.

“Det ger en heltäckande transaktionshistorik. Om vi måste tillhandahålla dokumentation, till exempel fakturor, finns dessa omedelbart tillgängliga tillsammans med de datum då de matades in i systemet.”

Kvalitetssäkring och skydd av konsumenter

Att minska verksamhetsriskerna genom att förebygga mänskliga fel är en av styrkorna hos ERP-systemet, säger Kozikowski. Programvaran ser till att Bestons metoder för kvalitetssäkring följs.

“Allt vi producerar får automatiskt statusen “låst”. Det blir inte tillgängligt för försäljning förrän alla våra kvalitetssäkringstester har genomförts och godkänts. När detta är färdigt går vår QA-personal in i systemet och frigör produkterna för försäljning.

“Systemet är smart. Det förhindrar missar genom att inte låta användare välja artiklar i lagret som inte har godkänts via den här processen.”

DXC har integrerat ERP-programvaran med Oziris, som är Bestons befintliga teknikplattform för spårbarhet och skydd mot förfalskningar. Jawhari säger att allt som företaget tillverkar har skydd mot förfalskningar och är helt spårbart från kundens sida.

“Integreringen av de två systemen innebär att vi kan erbjuda kunderna 100% säkra och autentiska produkter som är spårbara ända till råmaterial och bearbetningsdetaljer. Vi kommer att införa integrationen i våra produktsegment för fisk och skaldjur, kött, hälsoprodukter och drycker.”

Beston överväger också att implementera MRP-kapacitet (Material Requirements Planning) i framtiden.

“Detta skulle ge oss ännu större kontroll över vårt material, vår planering och vår produktion”, säger Kozikowski.

“Det ger insikter på granulär nivå i verksamheten, vilket leder till bättre beslutsfattande, särskilt när det gäller budget och prognoser.”

Läs mer: Industrianpassad ERP för tillverkare säkerställer både kvalitet och lönsamhet

Läs mer: Lantmännen Unibake ökar sin konkurrenskraft med standardisering

Säg din mening

*