Rid på molnvågen till en framtidssäkrad IT-infrastruktur

Dynamics 365 och andra molnbaserade lösningar från Microsoft gör din IT-infrastruktur långsiktigt hållbar.

Molnbaserade lösningar är inte bara en trend och vi på DXC Technology rekommenderar att du åtminstone överväger att integrera molnlösningar i en hybrid-setup, så att ditt företag får tillgång till fördelarna med molntekniken. Hos DXC Technology rekommenderar vi de flesta företag att utnyttja molntekniken genom att använda Dynamics 365 från Microsoft som ERP-system. Vi har arbetat nära Microsoft under mer än 30 år och känner deras plattformar väl.

Standardmoduler gör implementering och drift effektivare

En av de många fördelarna med Dynamics 365 är att lösningen är uppbyggd av standardmoduler som kan väljas till och från beroende på bransch och behov. Standardmoduler går snabbare att implementera, är lättare att underhålla och det tar inte lång tid att bygga från grunden.

På DXC Technology har vi utvecklat branschmallar (industry templates) för ett antal branscher, där vi baserat på bästa praxis och egna erfarenheter har definierat en standard-setup. Istället för många, långa möten och workshops presenterar vi på grundval av branschmallen för din bransch, våra förslag till en installation baserad på en standard-setup som vi anpassar efter era behov och önskemål om det behövs.

Med en renodlad standardimplementering kan du dra fördel av kortare implementeringstid, lägre implementeringskostnader, snabbare avkastning på er investering och färre risker under och efter implementeringen.

Vår Sales Director, John T. Hummelgaard, berättar hur vi arbetar och hur det kan effektivisera din implementering med upp till 40 %.

 

Använd din och dina medarbetares tid klokt

Med implementeringen medföljer ett fokus på dina medarbetare. Du kan investera i nog så bra system, men om du inte gör en motsvarande investering i dina medarbetare genom user adoption och förändringshantering, kan fördelarna med den ursprungliga investeringen snabbt ätas upp.

Karen Wosylus, som är projektledare hos DXC Technology, ser en setup baserad på etablerade och standardiserade element som ett avgörande val i förhållande till user adoption:

“Det handlar om att inte göra IT-implementering onödigt komplex. Med etablerade och standardiserade element är vi bekanta med de gängse utmaningarna som finns, när de ska rullas ut, och vi har erfarenhet av bransch till bransch i förhållande till hur dessa utmaningar ska hanteras. Våra beredskaps- och komplexitetsbedömningar håller ditt företag på rätt kurs mot den rekommenderade och önskade lösningen, så att du förstår insatsen som krävs för att IT-implementeringen ska bli en framgång.”

Vill du hellre använda din och dina medarbetares tid på affärsutveckling samt andra kreativa och strategiska aktiviteter, snarare än på underhåll och drift av er IT-infrastruktur? Beroende på er setup och era behov kan ditt företag också få support på era lösningar där vi övervakar, underhåller och säkerställer stabiliteten i er verksamhet. Samtidigt kan vi ge proaktiv rådgivning om uppdateringar och underhåll, så att förändringar optimeras i förhållande till behov, ekonomi och drift. Du är välkommen att kontakta oss för att få veta mer

Vill du ha en fullständig översikt över en framtidssäkrad digital setup? Läs mer i vårt produktblad här

Så jobbar DXC Technology med implementering av Dynamics 365-lösningar

Säg din mening

*