Så förenklar DXC din Dynamics 365-implementering

Hur DXC förenklar din Dynamics 365-implementering med strukturerade metoder så att du kan gå en molnbaserad framtid till mötes.

Med en klok och välövervägd implementering kommer övergången till molnet från en on-premise-lösning ge möjlighet till stora fördelar för de flesta företag och organisationer. Det är viktigt att säkerställa kvaliteten på implementeringen av en molnbaserad Dynamics 365-lösning och att den förväntade avkastningen inte går upp i rök.

Därför är det vettigt för de flesta företag att ha en affärs- och IT-partner som genom inspel och råd hjälper till att driva processen.

Dra nytta av lokal förankring och globalt nätverk

DXC Technology har funnits på den nordiska marknaden i mer än 40 år. Vi kan alltså affärsprocesserna och utmaningarna som är en del av de nordiska företagens vardag. Eftersom vi samtidigt är en del av en global organisation har vi tillgång till global kunskap och erfarenhet som ger ytterligare spets till de råd vi kan ge ditt företag.

Här kan du höra vår svenska Country Manager Stefan Fleron berätta om styrkorna med att vara en global verksamhet och ha starka, lokala rötter:

Samtidigt har DXC varit en strategisk partner till Microsoft i mer än 30 år. DXC är världens näst största Microsoft-partner. Det innebär att när vi ska ge råd om och implementera Microsofts lösningar i ditt företag, kan vi använda oss av produktkompetens och erfarenhet som förstärks av vår närhet till dem när de presenterar ny kunskap och nya lösningar.

Eldar Håbrekke, som är Senior Sales Executive på den norska marknaden, är tydlig kring vilket värde vår relation med Microsoft kan ha för dig:

 

Så hittar och implementerar vi en lösning som passar er

Vår danska Country Manager John T. Hummelgaard utvecklar här hur vi har effektiviserat sättet på vilket vi hittar rätt lösning för våra kunder:

”På DXC har vi en strategi för ERP- och IT-projekten som vi samarbetar med våra kunder kring, som tar avstamp i “60/30/10”. 60 % täcker de vanligaste funktionerna och processerna som finns och bör stödjas mer eller mindre på samma sätt i alla typer av företag. Följande 30 % täcker de funktioner och processer som är branschspecifika och som skiljer ett företag åt från andra företag i andra branscher. Slutligen har vi 10 % som vanligtvis är nice to have-behov. Rekommendationen är att fokusera på need to have – som initialt är de 60 och 30 procenten, för att sedan skjuta upp de sista 10 till en senare fas.”

John T. Hummelgaard ser ofta att organisationer i samband med implementeringen av ett nytt IT-system är på jakt efter nice to have-lösningar, och ett sådant tillvägagångssätt tjänar sällan företagets intresse.

Vår erfarenhet visar att nice to have-strategin ofta resulterar i skräddarsydda lösningar med många anpassningar, som senare visar sig vara onödiga och gör den löpande uppdaterings- och underhållsprocessen dyrare och mer komplex än nödvändigt. Rekommendationen är därför att i första hand sikta in sig på en snävare need to have-lösning, som fokuserar på de funktioner och processer vilka är specifika för kunden och branschen, säger John T. Hummelgaard.

Vidare menar han:

”För att stödja den här strategin har vi på DXC ett antal branschmallar, som utifrån bästa praxis täcker de behov vi erfarenhetsmässigt ser hos en viss typ av kund och bransch. Därmed reduceras implementeringstiden och underhållet av systemet görs enklare på lång sikt tack vare användningen av standardiserade lösningar. ”

Claus Kraft, Head of Delivery & Operations hos DXC, upplever att den strukturerade implementeringsmetoden som används gör en betydande skillnad när lösningarna implementeras hos kunderna:

På DXC Technology kan vår unika kombination av bransch- och IT-erfarenhet, vår pragmatiska inställning till att hitta rätt utbud av lösningar, samt våra strukturerade implementeringsprocesser hjälpa dig att förverkliga molnteknikens potential utan onödiga risker.

Vill du veta hur du enklast går över till Dynamics 365? Läs mer här, och kontakta oss här.

Se hur våra metoder skapar mervärde för dig

Strukturera och standardisera er väg för en bättre IT-implementering

Säg din mening

*