Därför behöver ditt företag en CIO 2.0 för er digitala transformation

Framtidens IT-chef bygger broar mellan serverrum, utvecklare och affärsprocesser.

DXC:s Michael Weis lägger inte fingrarna emellan när han gör en tydlig åtskillnad mellan en traditionell (1.0) och modern (2.0) CIO:

“Perspektiven i de båda rollerna är i grunden helt olika. Där en CIO 1.0 har fokus på servrar, uppgradering, prestanda, IT-infrastruktur, hosting och drift, tittar en CIO 2.0 på helt andra saker. Här ligger fokus på processer, dynamik, verktyg, plattformar och att göra aktiv skillnad för användarna”, berättar Michael Weis, som är DXC Technologys Vice President för Digital Industry Solutions i Nordeuropa.

Där den viktigaste uppgiften för en CIO 1.0 är att säkerställa driften, ligger uppgiften för en CIO 2.0 i att transformera och utveckla verksamheten. Förmågan att utvecklas uppstår genom en CIO 2.0:s förståelse för både IT- och affärsdelen av företaget och förmågan att se vilka möjligheter som digitaliseringen skapar åt företaget. Samtidigt kan en CIO 2.0 förstå vilka affärsbehov tekniken kan hantera.

Förståelsen ska vara ömsesidig

DXC Technologys Nikolce Stojcevski arbetar med Digital Solution Strategy åt kunder i hela Europa. Han understryker att det är viktigt att förståelsen är ömsesidig mellan affärsutvecklare och IT-utvecklare:

“Det räcker inte att säga att IT-avdelningen ska ha bättre förståelse för affärerna. Affärsverksamheten måste också få en bättre grundläggande förståelse för IT och digitala verktyg. IT-sidan måste bli bättre på att utveckla och skaffa fram lösningar som passar verksamhetens behov, men nya digitala lösningar fungerar bara som de ska om affärsverksamheten förstår tekniken och inte skapar datasilor eller på annat sätt minskar värdet av företagets data.”

Med andra ord är resurserna bortslösade om affärsdelen inte lär sig att använda de verktyg som IT-avdelningen skaffar. Vilka som är de rätta verktygen beror alltså inte bara på vilka tekniska möjligheter de skapar, utan också på hur mycket användargränssnittet underlättar för personalen att arbeta med den nya plattformen. Det är med andra ord avgörande att verktyget går enkelt att integrera i personalens rutiner med en effektiv strategi för user adoption.

CIO 2.0 samlar organisationen

Samtidigt är det viktigt att affärsverksamheten förstår vad som kan göras med data och analyser, berättar Nikolce Stojcevski. Han förklarar att det är nödvändigt att samarbeta i agila team med representation från både IT- och affärsdelen.

“Men det räcker inte att bara sätta samman en grupp människor. I den här processen är en stark CIO 2.0 som driver på agendan avgörande för att bygga broar inom hela organisationen”, säger Nikolce Stojcevski.

Michael Weis ger Nikolce Stojcevski rätt i att en CIO 2.0 ska vara stark och driva på agendan:

“En CIO 2.0 ska kunna pressa, utmana och inspirera företaget genom att säga “varför gör vi på det här sättet, när vi vet att vi genom att digitalisera och automatisera kan experimentera med nya processer, samarbetsmetoder och produkter?”

I slutänden är det viktigt att sätta konkreta handlingar bakom de fina orden och goda avsikterna, när du som företagsledare gör din IT-chef till en CIO 2.0.

“Inom många företag ska den IT-ansvarige uppfylla förväntningarna på en CIO 2.0, men har endast ansvar och mandat som en CIO 1.0. Det finns växande förväntningar på att IT-avdelningen ska kunna förstå verksamheten bättre och förklara hur saker ska göras på ett bättre sätt, och det kräver rätt person i rätt befattning”, avslutar Nikolce Stojcevski.

Läs mer: DXC Technology har både bred och djup erfarenhet av branschspecifika affärssystem. Starta din digitala transformation här

Läs mer: Här får du fyra överväganden som säkerställer ROI i ditt IT-implementeringsprojekt

Säg din mening

*