Dryckestillverkare får maximalt värde av strategiskt partnerskap med ERP-expert

Det framgångsrika genomförandet av två komplexa och mycket strategiska ERP-projekt hos den ledande australiska dryckestillverkaren Frucor visar tydligt värdet av ett givande strategiskt partnerskap mellan kund och systemintegratör.

Sedan Frucor grundades i början av 1960-talet har företaget utvecklats från en liten juiceverksamhet i Nya Zeeland till ett dominerande australiskt dryckesföretag som är marknadsledande inom energidrycker i Australien och Nya Zeeland.

På senare år har IT blivit en allt viktigare resurs som hjälper Frucor att utöka sin verksamhet, strömlinjeforma sina processer och förenkla tillverkning och logistik – så att produkterna kan lämna fabriken snabbare.

IT har hjälpt det ledande dryckesföretaget att bli en av de smartaste aktörerna i branschen, tack vare ett projekt för containerisering och en ambitiös uppdatering av lagerhanteringen som ersätter manuella processer med ERP-teknik. Detta är två av de största IT-drivna projekt som företaget hittills har genomfört.

Tillverkat på beställning och ut genom dörren

När Frucors projekt för containerisering togs i drift i maj 2014 var det en lyckad kulmen på ett IT-projekt, fysiskt anläggningsarbete och ett program för förändringshantering.

Det vände upp och ned på den gamla tillverkningsfilosofin att ”tillverka för lagret”. Frucor ville i stället öka effektiviteten genom en transformation till att ”tillverka på beställning”.

Projektet förenklade de affärskritiska processerna för att leverera produkter från Nya Zeeland till Australien genom att eliminera manuell stapling och ompackning av containrar. Det var en förändring som lät enkel, men krävde stora förändringar av ERP-systemet och massiva insatser från teamen i båda länderna.

Riskerna ökade på grund av att en annan stor tillverkningsförändring, Project Fusion, skulle genomföras samtidigt.

”Det var mycket komplext”, säger Richard Raj, chef för IT-lösningar vid Frucor-koncernen.

”Förutom att skapa en ny produktionslinje måste vi fortsätta processen med att ’tillverka för lagret’ för våra drycker i Nya Zeeland. Vi var tvungna att omarbeta hur vi uppfyllde beställningar och säkerställa att logistiken var strömlinjeformad, så att vi kunde tillverka, packa och leverera varorna i containrar i en enda sömlös operation.”

”Direkt containerisering avlägsnade åtta steg från den gamla ’tillverka för lagret’-processen, och förändringen började snabbt betala av sig”, säger Raj.

”Något som tidigare tog två veckor tar nu bara ett par timmar, så att vi nu kan få ut produkten på marknaden mycket snabbare. Tidigare hade vi teammedlemmar som hämtade produkterna på lagret, staplade dem manuellt på australiska pallar och lastade dem i australiska containrar. Nu placeras australiska produkter på pallar direkt vid tillverkningslinjerna och packas direkt i containrar.”

Raj berättar att en rad innovationer som infördes vid fabrikerna i samband med containeriseringen, inklusive automatisk palletering, har bidragit till att minimera hälso- och säkerhetsriskerna och sparat pengar. Det sistnämnda beror bland annat på en stor minskning av antalet skadade produkter.

Frucor har nu total synlighet för hela exportlagret och noggrannheten i lagerhållningen är enastående. I Australien har lastningen och lossningen av varor på lagret förbättras dramatiskt.

”Allt de behöver göra är att lossa, skanna och stoppa undan – ingen montering behövs.”

Bättre kontroll på ankommande varor

Project Fusion föddes ur en önskan om att Frucor skulle hitta ett bättre sätt att bedriva verksamheten. Namnet representerar en fusion av ERP och fabriksautomatisering. Frucor ersatte gamla applikationer med ERP för att ge noggrann information praktiskt taget i realtid om aktiviteterna vid fabriken.

En viktig komponent var införandet av råvaruhantering för att spåra mottagande och förbrukning av råvaror och jämföra det med fabriksbeställningarna. Detta omfattade införandet av PIKI-applikationen.

”Personalen måste ofta kontrollera var lagret fanns, något som vid en stor anläggning var mycket svårt och tidskrävande. Med PIKI kan lagerpersonalen använda trådlösa Windows 8-surfplattor med pekskärm på gaffeltruckarna för att registrera var materialet finns i fabriken”, berättar Raj.

”Nu registrerar vi alla varor i systemet och kan spåra var de finns. Detta förbättrar spårningen och spårbarheten för varorna och säkerställer att det finns en identifierare i ERP-systemet på båda sidor av Tasmanhavet.”

En annan förbättring fanns inom produktionsstyrsystemet (PCS), berättar Raj.

Det nya PCS-systemet samlar automatiskt in data från produktionen efter hand, så att produktionsteamets chefer kan följa upp resultaten jämfört med målen.

”Tack vare det nya systemet får cheferna uppdaterad återkoppling och insikter i hur och när avbrott inträffar”, menar Raj.

Skapa ett givande strategiskt partnerskap

Raj berättar att de effektiva resultaten av de båda projekten har lett till att DXC övergått från att vara IT-leverantör till att bli strategisk partner.

”DXC har en djupgående kunskap om vårt företag och hur vi bedriver vår verksamhet, vilket innebär att jag inte behöver ifrågasätta särskilt mycket. Jag vet att de lägger fram bästa möjliga alternativ och alltid stöttar oss till 100 procent.”

Alla IT-projekt Frucor påbörjar är inte lämpliga för ERP-systemet, och Raj berättar att han litar på att DXC gör en ärlig bedömning av vad som passar bäst för organisationen.

”Jag värdesätter DXC som ett bollplank. Jag förlitar mig på att de ger ett ERP-perspektiv på en fråga, och att de håller mig informerad om vad som är på väg avseende nya ERP-funktioner. Med hjälp av detta kan jag sedan fatta välgrundade beslut om de bästa affärsapplikationerna för Frucor och hur vi kan framtidssäkra vår verksamhet.”

Hämta guide: Är Microsoft Dynamics 365 Business Central rätt ERP-system för dig?

Läs mer: ERP för tillverkare: Dynamics 365 Business Central jämfört med Dynamics 365 Finance

Säg din mening

*