Så här kan företaget lyckas med sin digitala transformation med hjälp av en CIO 2.0

Om en CIO 2.0 ska kunna utveckla företagets affärsverksamhet och IT, kräver det att ledningen och organisationen är redo för en ny typ av IT-chef.

Om förväntningarna på IT-chefen bara är att IT ska fungera, kommer du för eller senare att bli omkörd av mer digitala företag. Så lyder det tydliga budskapet från Michael Weis, som är Vice President för Digital Industry Solutions hos DXC Technology i Nordeuropa.

“IT ska inte bara fungera. Det ska vara en självklarhet att det fungerar. Förväntningarna på en modern CIO bör och ska vara mycket större”, förklarar han.

Utveckling före drift

“En CIO 2.0 ska kunna transformera arbetsflöden, metoder och tjänster i företaget. Detta kräver en IT-chef som inte håller sig i serverrummen, utan ständigt för en dialog med företaget med kring behov och möjligheter”, berättar Michael Weis. Han fortsätter:

“En CIO 2.0 ska se till att IT och affärsverksamheten är lagkamrater och förstår varandra, i stället för att vara i vägen för varandra eller i värsta fall vara motståndare.”

Enligt Michael Weis krävs det mer än bara rätt person för att lyckas med detta. Det kräver att vi ser CIO-rollen på ett nytt sätt. Detta gäller både rollens innehåll och dess position i företagets hierarki.

“En CIO 2.0 behöver ett tydligt mandat från den högsta ledningen som gör det möjligt att utmana status quo. Det är alltså viktigt att ledningen eller styrelsen förstår visionerna och möjligheterna med digitalisering”, fortsätter Michael Weis.

Han förklarar att driftsuppgifterna för företagets IT ska skötas på en annan plats i företagets organisation, så att företagets nya CIO 2.0 kan fokusera på utveckling och digital transformation.

Undvik kreativa verkstäder utan genomslagskraft

Att det är helt nödvändigt med en stark CIO 2.0-roll för att lyckas med digital affärsutveckling och transformation är något som får medhåll av DXC Technologys Nikolce Stojcevski, som arbetar med Digital Solution Strategy för DXC-kunder i hela Europa.

“En del företag väljer att anställa en Chief Digital Officer (CDO) i stället för att uppgradera CIO-rollen. Detta är riskabelt, eftersom CDO:er oftast inte har någon koppling till IT-avdelningen. En CDO kan starta många kloka initiativ, men utan förankring och ansvar hos IT-avdelningen blir det sällan särskilt skalbara lösningar”, berättar Nikolce Stojcevski.

“När företag väljer att anställa en CDO bygger det ofta på samma analyser och behov som när du anställer en CIO 2.0”, berättar Nikolce Stojcevski. Den sistnämnda kräver mycket större ansvar och befogenheter för att lyckas.

“Genom att ha en CIO 2.0 med ett stort mandat kan du undvika risken att CDO:n blir ett slags chef för en kreativ verkstad som inte klarar av att skapa förändringar av verksamheten”, menar han.

En CIO 2.0 måste alltså ha både IT-tekniska och affärsmässiga kompetenser för att personen som får befattningen ska lyckas:

“Jag har ofta sett personer med affärsbakgrund i tekniska befattningar, till exempel som Head of Analytics, som ska säkra affärsvärdet för företagets data. På grund av bristande tekniska kunskaper kan dock dessa personer inte skapa data och kunskap med nödvändig kvalitet. Och eftersom de saknar teknisk förståelse förstod de inte hur de skulle lösa problemet”, säger Nikolce Stojcevski.

Läs mer: Så här uppfyller ni er digitala potential

Läs mer: Shells CIO om företagets digitala transformation

Säg din mening

*