Tillverkarens säljare har fått stöd av Dynamics 365-apparna Sales och Marketing

Mobil åtkomst till data och system ger NHPs säljare enkel och smidig tillgång till insiktsfull information om kunderna i realtid.

NHP Electrical Engineering Products har 50 års erfarenhet av el- och teknikbranschen. Företaget samarbetar med ett omfattande nätverk av globala partners för att erbjuda anpassade, integrerade lösningar som fokuserar på att göra elektriska system smartare, säkrare, tryggare, effektivare och mer tillförlitliga.

Av NHPs 800 anställda är cirka 250 säljare som använder företagets system för hantering av kundupplevelser (CEM) för att få viktig information om prospekt, möjligheter och kunddata.

Även om NHP använde en rad Microsoft-verktyg, gav deras befintliga lösning inte den nivå av integrering som krävdes för att uppfylla de växande affärsbehoven.

Dessutom gav det föråldrade systemet inte användarna möjlighet till mobil anslutning. Därför var det svårt och tidskrävande för säljarna att få tag på den korrekta information de behövde.

Robbie Attard, IT-chef, NHP, säger:

”CEM-systemet vi använde innan Dynamics 365 skapade otroligt värde för vår verksamhet, men höll på att halka efter
och gav inte våra säljare mobil åtkomst till data. De måste hitta en plats där de kunde logga in för att få åtkomst till systemet, vilket inte alltid var enkelt när de var ute på vägarna.”

”Dessutom hade vi flera system för datainmatning, vilket ibland gjorde det svårt att hitta rätt information. För att vara mer effektiva behövde NHP ett system som gav 360 graders överblick över kunden och garanterade att den information säljarna såg var korrekt och aktuell.”

Nödvändig mobilitet i Dynamics 365 Sales & Marketing

Som befintlig Microsoft-användare hade NHP redan en Microsoft Dynamics ERP-lösning på plats, så det verkade klokt att välja en annan Microsoft-lösning som komplement till företagets befintliga miljö.

Microsoft rekommenderade att NHP skulle samarbeta med DXC för att implementera Dynamics 365 Sales & Marketing (Dynamics 365). Robbie Attard säger:

”NHP höll på att införa Office 365-produkterna, så det föll sig naturligt att ta med Dynamics 365 i vår nya CEM-lösning. På grund av DXCs expertkunskaper om Microsofts lösningar valde NHP att samarbeta med dem under Dynamics 365-implementeringen, men även för att få löpande support för vår ERP-lösning.”

Förmågan Dynamics 365 har att fungera på mobila enheter var den viktigaste anledningen till att NHP valde lösningen. Säljarna var utrustade med iPads och bärbara datorer tidigare, men de hade inte använt sina iPads för CRM-uppgifter eftersom funktionerna inte fanns tillgängliga.

NHP behövde mobilitet för sin CEM-lösning, och det kunde Dynamics 365 leverera. Implementeringen gick relativt smidigt tack vare beslutet att använda ett agilt arbetssätt utan att binda sig till en helt agil projektmetodik.

”Vi delade upp projektet i delar och försökte hålla oss till out-of-the-box-funktioner när det var möjligt. Vi fokuserade på de viktigaste funktionerna som vi ersatte i det gamla systemet, till exempel aktivitetsspårning och loggning av möjligheter. Den här metoden innebar att vi kunde slutföra det inledande införandet till säljteamen på 18 veckor”, säger Robbie Attard.

”Att migrera många års data från det gamla systemet var en utmaning, men vi lyckades och överförde samtliga data utan problem. Utbildning var också viktigt – vi behövde resa till åtta platser för att utbilda 250 säljare, och det måste göras snabbt.”

Under implementeringsprocessen upptäckte NHP att säljarna fortfarande använde det gamla systemet för en rapportfunktion som inte många kände till. Därför behövde teamet ta fram en lösning som snabbt kunde ersätta den funktionen.

DXC rekommenderade att NHP skulle använda Power BI, som inte bara möjliggör samma rapportering som säljarna använde i det gamla systemet, utan också sömlöst kan integreras med Dynamics 365 så att säljarna enkelt kan få information från alla källor.

Insiktsfull information leder till bättre och snabbare beslut 

Efter implementeringen av Dynamics 365 uppnådde NHP den mobilitet som krävdes för säljarna. Nu har säljarna informationen de behöver enkelt och smidigt tillgänglig, oavsett var de befinner sig.

Robbie Attard säger:

”För första gången kan NHP integrera försäljningsdata och information om möjligheter i realtid. Detta har även gett oss insiktsfulla analyser från systemet, där vi annars brukade ha personer som räknade på siffror i kalkylblad. Tidigare tog detta mycket längre tid än nödvändigt. Nu klickar säljarna bara på en knapp, så kan de få informationen direkt.”

”Lösningen har också möjliggjort bättre samarbeten och arbetsflöden. När vi till exempel har fått en ny lead, kan vi säkerställa att den följs upp i systemet på rätt sätt. Om en annan avdelning behöver kliva in, till exempel ekonomiavdelningen, får de en automatisk varning och tas sömlöst med i processen. Det är mycket mer effektivt än vårt gamla arbetssätt och ger större synlighet inom hela organisationen.”

”Power BI har också tagits emot mycket väl av teamet, eftersom det ger säljarna information de haft svårt att få tag i tidigare. Lösningen samlar försäljnings- och verksamhetsdata och gör informationen åtkomlig via telefon, iPad eller på kontoret. Ursprungligen hade vi inte tänkt att använda Power BI, men nu inför vi det mer och mer eftersom fördelarna är så stora.”

”Den nya Dynamics 365-lösningen har också gett NHPs chefer möjlighet att få exakt information i realtid så att de kan fatta bättre och snabbare beslut.”

Nu är säljarna mobila

Tack vare den framgångsrika implementeringen av Dynamics 365 vill NHP nu skaffa fler fördelar genom molnbaserade lösningar. Robbie Attard säger:

”Vi var lite tveksamma till att använda den här applikationen i molnet, men den har varit mycket lätt att hantera. Om vi behöver en kopia i en miljö för att genomföra tester har processen varit mycket enkel. Vi har inte behövt oroa oss för att ställa in servrar eller annan infrastruktur. Att inte ha infrastrukturen i våra lokaler fungerar riktigt bra.”

”Eftersom vi samtidigt införde Office 365 är våra säljare nu verkligt mobila. Vi kommer att bygga vidare på detta genom att införa lösningen för vårt fältserviceteam och låsa upp ytterligare funktioner, till exempel ”gamification” där våra dashboards visar grafik över våra bästa säljare. Vi kommer att ta med andra områden för att få ut maximalt värde av lösningen, till exempel ärendehantering och verktyg för digital marknadsföring.”

Att arbeta med DXC har varit en positiv upplevelse för NHP tack vare teamets djupgående förståelse för hela Microsoft-utbudet och förmågan att ge strategiska råd.

”Teamet var mycket flexibelt och tillmötesgående. Om vi behövde välja en annan väg arbetade DXC helt enkelt tillsammans med oss för att hitta lösningar.”

Läs mer: Varför gissa vad kunderna vill ha?

Läs mer: Global ledare förnyar rapporteringen med Power BI

Säg din mening

*