Skapa framtidens produktion i dag

Här får du viktiga råd om hur du kan göra ditt företag redo för framtidens produktion.

En revolution är på väg inom tillverkningsindustrin. Tidigare arbetsmetoder förkastas för nya och smartare sätt att tillverka och tänka på produkter. Världen över är trenden nämligen att tillverkarna i allt högre grad fokuserar på att leverera produkter som tjänster. Men hur skiftar du fokus från att vara fixerad på produkter till att sätta kunden i fokus?

Här får du tre råd om hur du kan transformera ditt tillverkningsföretag så att du förblir konkurrenskraftig, samtidigt som du uppfyller kundernas behov.

Så här levererar du nya tjänster till kunderna

Hur kan du se till att ligga steget före när det gäller kundernas behov? Det är en av de viktigaste frågorna du kan ställa dig när du vill skapa framtidens tillverkningsföretag.

Tidigare var det så att arbetet var färdigt för ett tillverkningsföretag när det hade levererat en färdig produkt och produkten blivit såld. Så är det inte längre. Nu har många produkter tillgång till molnet, vilket gör att tillverkaren hela tiden får värdefull feedback om produkten från kunderna.

Detta gör det även möjligt för tillverkaren att erbjuda bättre tjänster till kunderna. Det kan t. ex. handla om proaktivt underhåll av produkten, vilket skapar nya intäktskällor för tillverkningsföretagen.

Om du proaktivt kan interagera med dina kunder under hela produktens livscykel, kan du också få nya insikter och införa AI-drivna arbetsmetoder som är inriktade mot de resultat kunderna vill ha. Gör du det kan du skilja dig från konkurrenterna och få kunder för livet.

Här följer två strategier för att leverera nya tjänster till kunderna och skapa nytt affärsvärde:

  • Skapa större engagemang under produktens livscykel genom att leverera nya tjänster
  • Anpassa försäljning och tjänster för att stärka förhållandet till kunderna och bygga upp varumärkeslojaliteten.

Leverera produkten eller tjänsten vid helt rätt tidpunkt

Timing är allt, enligt ordspråket. Så är det även för tillverkare. Det handlar om att komma ut på marknaden med helt rätt produkt vid helt rätt tidpunkt och till helt rätt kund. Detta kan dock vara svårt när du är verksam på en konkurrensutsatt marknad med massor av produkter till mycket konkurrenskraftiga priser.

Därför har flera tillverkare börjat utforska nya sätt att skapa affärsvärde på. Vi ser en rad nya digitala verktyg som kan hjälpa tillverkarna att skapa en starkare relation till sina kunder. Det är ett klokt sätt att agera, eftersom det finns ett växande behov från kundernas sida av personlig anpassning av produkterna. Därför krävs det att företaget också agerar smidigt, så att det hela tiden kan uppfylla kundernas önskemål och behov. På så vis når du ut på marknaden på ett sätt som gör att timing, produkt och kunder uppgår i en högre enhet.

Det kräver dock att företaget digitaliserar sina fabriker och gör leveranskedjorna intelligenta. Här får du två strategier för hur du kan uppnå det.

  • Skapa framtidens fabrik: Skynda på produktionen med hjälp av ett industriellt sakernas internet och annan smart teknik som knyter samman medarbetare, enheter och processer
  • Intelligent leveranskedja: Utnyttja en optimerad leveranskedja för att tillverka rätt produkter vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Framtidens produktion är redan här 

Uppmärksamheten kring hållbarhet har exploderat bland konsumenterna under senare år. Detta gäller även inom tillverkningsindustrin. Trots detta är beräkningen att industrin under 2050 kommer att använda 400 procent mer vatten än idag.

Därmed står tillverkarna inför en stor utmaning när det gäller att använda resurserna på ett effektivt sätt, begränsa svinnet och minska kostnaderna. Här kommer framtidens intelligenta tillverkning att vara en stor hjälp för tillverkarna.

Tekniker som Digital Twins, artificiell intelligens och sakernas internet kan vara till stor hjälp för att spara på naturens resurser genom hållbar tillverkning, vilket minskar leveranskedjans omkostnader och ökar företagets integritet. Det kan t. ex. handla om att övervaka, kontrollera och spara på förbrukningen av vatten och energi.

Det är alltså möjligt att uppfylla kraven på framtidens tillverkning redan idag. Här får du en strategi för att införa innovationer i företaget med avancerad teknik som skapar en hållbar framtid.

  • Spara på fysiska resurser och öka din innovationshastighet med digitala produkter och processtvillingar.

Vill du komma igång med framtidens produktion?

Vi hjälper tillverkningsföretag med att lösa utmaningarna på vägen mot framtidens intelligenta tillverkning, så att de varje dag kan leverera de bästa och mest hållbara produkterna till sina kunder. Ska vi hjälpa dig också?

Läs mer: De smarta fabrikernas tid är här

Säg din mening

*