Gasnätsoperatör förlitar sig på smarta data för smarta nät

Open Grid Europe banar väg mot en ljusare framtid genom att använda Big data och analyser.

Open Grid Europe är ett företag i omvandling. Nätoperatören, som arbetar med gasdistribution över långa avstånd, driver på sin transformation för att bana väg åt nya metoder i kärnverksamheten – inklusive prediktivt anläggningsunderhåll.

Samtidigt fälttestar företaget nya IT-drivna affärsmodeller med Big data för att utöka sin tjänsteverksamhet.

Vid Open Grid Europes huvudkontor i Essen handlar allt om morgondagens energisystem.

”I framtiden kommer energin att genereras decentraliserat, medan energitransporter styrs via intelligenta distributionsnät och anläggningar. I det här scenariot klarar vi oss inte utan intelligenta IT-lösningar eller intelligent användning av data”, säger Ralf Werner, CIO vid Open Grid Europe.

Intelligenta IT-lösningar för framtidens energisystem

För Open Grid Europe, ett företag som driver ett av de största gasnäten i Tyskland, är framtiden redan här: Big data omvandlas till smarta data så att företaget kan använda sina befintliga rörledningar mer effektivt. En stor mängd data samlas in, korreleras på ett intelligent sätt och analyseras. Detta omfattar marknadsdata kring nödvändig kapacitet samt priser och tekniska data som rör gasnätet.

Företagets kompressorstationer upprätthåller exempelvis gastrycksnivåer på upp till 100 bar för att säkerställa ett smidigt flöde längs cirka 12 000 km rörledningar. Open Grid Europe utvärderar för tillfället ett scenario för prediktivt underhåll för kompressorstationerna.

Ett antal sensorer mäter driftsparametrar som vibrationer och temperaturer. De data som sensorerna samlar in skickas till Open Grid Europes datacenter i Essen, så att företaget automatiskt kan upptäcka avvikelser och identifiera problem i förväg.

”Den här metoden gör att vi ytterligare kan minska riskerna för fel på gasturbinerna och därmed avbrott i näten. Dessutom kan vi selektivt optimera underhållsintervallen genom att inkludera geografiska data”, förklarar Werner.

”En del intervall kan visa sig vara för korta, medan andra är för långa. I det första fallet blir risken för fel högre. I det andra fallet kan vi minska kostnaderna genom att utöka underhållsintervallen. Oavsett vilket hjälper prediktiv analys oss att göra våra processer mer effektiva.”

Standardisering och automatisering frigör resurser

Open Grid Europe ville ha en Big data-applikation till företagets nya system. Den här plattformen tillhandahålls av DXC. Sedan Open Grid Europe avknoppades från E.ON 2010, har DXC tagit över driften av cirka 90 procent av gasnätföretagets IT.

”Tillsammans med DXC har vi skapat en utmärkt grund för en i hög grad standardiserad och automatiserad IT-verksamhet. Den här grunden låter oss ta vårt partnerskap till nästa nivå, med fokus på företagets digitala transformation” säger Werner.

Grunden för IT-infrastrukturen skapades i samarbete med DXC, bland annat genom standardisering av ERP och samling och förenkling av flera processer i datacentret.

”Outsourcing har hjälpt oss att i hög grad minska kostnaderna för vår IT-verksamhet, och IT-driften har blivit mer stabil”, menar Werner.

”Dessa åtgärder har hjälpt oss att ytterligare förbättra standardiseringen och automatiseringen av vår infrastruktur, vilket ger oss utrymme att hantera viktiga frågor kring digitalisering”, påpekar företagets CIO.

Open Grid Europe använder också Big data-analyser för att förbättra sin förmåga att förutse kundernas beteende.

”Vi vill med större noggrannhet kunna förutsäga förbrukningsmönstren hos våra industrikunder så att vi kan använda vårt rörledningsnät mer effektivt”, avslutar Werner.

Förutom strukturerade data använder företaget också ostrukturerade data, till exempel nyheter i media om företagsomfattande ledigheter eller arbetskonflikter som kan påverka gasförbrukningen.

Läs mer: Är du redo för framtidens energi?

Läs mer: Vill du ha mer inspiration? Se hur ett globalt energibolag försörjer Europa genom digital transformation.

Säg din mening

*