Hur kan du locka till dig, behålla och vidareutbilda talangfulla medarbetare?

Ett nära samarbete med HR är en bra utgångspunkt. Här får du tips på hur du kan lyckas.

Tillverkningsföretagen står idag inför två utmaningar vad gäller arbetsstyrkan. Företagen vill locka till sig nästa generation av talanger, samtidigt som de måste behålla företagets rutinerade och välkvalificerade medarbetare i en tid med intelligent tillverkning.

Det är inte enkelt att locka till sig framtidens talanger när tillgången minskar på grund av lägre födelsetal. Detta bidrar till en åldrande arbetsstyrka. När det grånade guldet sedan lämnar arbetsmarknaden står företagen där med en allt större efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

Detta märks av även hos HR. Pressen att hitta starka kandidater till lediga befattningar ökar hela tiden. Framför allt är konkurrensen om arbetskraften enorm. Det betyder att HR måste hitta nya vägar för sin rekrytering, eftersom företagen blivit allt mer flexibla i sina krav på utbildning och erfarenhet.

Därför är det en mycket bra idé att ha ett nära samarbete med HR. Samarbetet hjälper dig att besvara följande frågor:

 • Hur kommer automatisering och teknik att förändra jobben och färdigheterna?
 • Hur kan företaget utbilda och utveckla medarbetarna så att de snabbare känner sig bekväma på jobbet?
 • Hur kan företaget inspirera talanger?
 • Hur kan vi komma förbi de föråldrade uppfattningarna om en karriär inom tillverkningsindustrin?
 • Hur kan företaget öka engagemanget bland medarbetarna?

Här får du tips på hur du kan förbättra samtalen med HR så att ni kan skapa en mer holistisk syn på att locka till sig, behålla och vidareutbilda talangfulla medarbetare inom tillverkningsföretag. 

Hur lockar man till sig talangfulla medarbetare?

Det är inte bara på medarbetarnivå som det sker stora förändringar just nu. Arbetsmetoderna förändras också i takt med att fler tillverkare använder sakernas internet, AI och robotteknik. Effekten av detta är att företagen efterfrågar nya färdigheter hos nästa generation av medarbetare.

Du kan hantera dessa utmaningar genom att samarbeta med HR för att identifiera kort- och långsiktiga jobbprofiler. Dessutom behövs en långsiktig plan för utveckling av företagets anställda så att ni kan hänga med i de skiftande behoven av olika kvalifikationer.

Ställ följande frågor till HR:

 • Vi måste vara innovativa för att skapa nya ”product-as-a-service”-erbjudanden som drivs av AI, sakernas internet och Mixed Reality. Kan HR hjälpa till att identifiera vilka färdigheter vi behöver?
 • Det är nödvändigt att göra oss mer tilltalande för nyutbildade som just ska påbörja sin karriär. Hur kan vi börja skapa kontakter med kandidaterna redan innan de är färdigutbildade?
 • Om vi utökar området där vi letar efter kandidater, kan vi då få det antal kandidater vi behöver? Finns det några innovativa program med grupper som kan ha de önskade färdigheterna? Det kan till exempel handla om pensionärer eller underrepresenterade grupper som kvinnor.
 • Förändringarna av arbetsstyrkan betyder att vi eventuellt behöver tänka om när det gäller saker som utbildning och utveckling. Kan ni hjälpa oss att skapa träningsprogram för både digitala infödingar och personer med mindre erfarenhet?

Hur behåller och vidareutbildar ni duktiga medarbetare?

En stor del av att lösa utmaningen med att behålla medarbetarna handlar om att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden för dem. Därför är det en bra idé att titta närmare på om det finns samband mellan resultatet av mätningarna av medarbetarnas engagemang och deras produktivitet. Löpande medarbetarsamtal med cheferna är viktiga, eftersom de kan vara avgörande för om medarbetaren stannar kvar inom företaget eller inte. Mötena är också avsedda för att upptäcka områden där medarbetarna har lust att vidareutbilda sig.

Här har vi två bra råd till dig. Det första är att använda Microsoft PowerApps. Det ger dina chefer möjlighet att agera utifrån dessa insikter genom att få ett meddelande när en medarbetare inte haft samtal med en chef på ett tag. Det andra är att du kan överväga att gå igenom den befintliga tekniken på arbetsplatsen för att se om det redan finns verktyg och data som kan hjälpa dig att mäta medarbetarnas engagemang.

Ställ följande frågor till HR:

 • Data är ett bra underlag att utgå från. Vet ni om vi kan mäta engagemanget hos de medarbetare som har de egenskaper som vi vill locka till oss?
 • Vi vill veta om våra metoder fungerar. Kan ni hjälpa till att samla in data om arbetsstyrkans effektivitet?

Det var våra tips för er jakt på talanger. Det råder inga tvivel om att tillverkningsföretagen står inför en rad unika utmaningar när det gäller en framtidssäkrad arbetsstyrka.

Lyckligtvis kan ni genom ett bra och nära samarbete med HR positionera företaget bättre och framtidssäkra arbetsstyrkan genom att locka till er, behålla och vidareutbilda talangfulla medarbetare.

Läs mer: Se tillverkningsindustrins framtid redan idag

Läs mer: Wearables stärker medarbetarna i produktionen och förverkligar fördelarna med Industri 4.0

Säg din mening

*