Vad är multicloud? Varför använder vi det?

Multicloud är på frammarsch i världen. Men vad är det? Och varför ska du använda det? Ta reda på det här.

Många företag övergår till multicloud-implementeringar. Till exempel kommer de flesta finansbolag i EMEA och Nordamerika att övergå till multicloud inom de kommande två åren.

I ett hybridmoln blandas det offentliga och privata molnet sömlöst till en enad infrastruktur. Tidigare har flera olika tekniker använts för att leverera dessa plattformar. Idag är Kubernetes ofta det klister som håller samman hybridmolnen.

Vad är multicloud?

Ett multicloud är när du har mer än ett offentligt eller privat moln från olika leverantörer. I ett multicloud kan du alltså ha två eller fler offentliga eller privata moln.

Du kan till exempel använda en Microsoft Office 365-applikation och en SaaS-applikation (programvara som nättjänst) för din kontorsprogramvara, samtidigt som du förlitar dig på en hanterad VMware-multicloud-tjänst för hela företagets IT-stack, inklusive VMware som körs över Amazon Web Services (AWS).

Dessa båda metoder utesluter inte varandra. Många företag använder sig av båda.

Varför använder vi multicloud?

Med ett hybridmoln får du mer kontroll över din molnbaserade IT-stack.

Nu när många människor är rädda för att förlora kontrollen över sina program och data, varför är multicloud populärt? Det finns flera orsaker till detta.

För det första vill en del företag inte lägga alla sina IT-ägg i en offentlig molnkorg. Oavsett om det handlar om att undvika att drabbas av ett enda massivt molnfel eller att slippa inlåsning hos en leverantör, känner sig många företag tryggare när de kan sprida ut sina datorinvesteringar.

En annan populär anledning är att varje molnleverantör har sina styrkor och svagheter. Om du sprider ut ditt arbete genom att blanda och kombinera offentliga molnleverantörer, kan du sätta samman bästa möjliga lösning.

Multicloud är det realistiska alternativet

Det är möjligt att använda en strategi med multicloud för att förbättra tillförlitligheten genom att använda ett offentligt moln som reservalternativ för ett annat. Det är inte många företag som gör detta ännu, men det är möjligt. Under tiden kan du lagra data i olika offentliga moln för att ha säkerhetskopior och katastrofberedskap.

Efter införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan integritetslagstiftning, kan du även behöva använda flera moln bara för att säkerställa att dina kunddata uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om du övergår till Edge computing kan du mycket väl märka att du för att få tillräcklig snabbhet och latens måste använda ett moln i ett område och ett annat på en annan plats. Molnet kan verka finnas överallt, men det är fortfarande viktigt var datacentret för varje moln finns.

Sist men inte minst kan du genom att omfamna multicloud samla alla IT-molnimplementeringar som gömmer sig på olika ställen bland dina kontor.

Du kanske inte har favoriter, men det är möjligt att andra avdelningar redan är beroende av sina favoritmoln.

Det är bättre att ge IT kontrollen över dessa fristående moln än att utfärda order som säkerligen inte kommer att följas.

I en perfekt värld kan du alltså använda ett hybridmoln för alla dina behov, men i praktiken är multicloud ofta mer realistiskt och kan vara mycket användbart.

Läs också: 3 tumregler för multicloud: enkelt billigt och säkert

Läs också: Gå den molnbaserade framtiden säkert till mötes med oss i förarsätet

Säg din mening

*