Företagen omfamnar Edge computing

Edge computing kan behandla och analysera data som genereras av IoT-enheter mycket snabbare än en molnbaserad server. Detta skapar många fördelar för flera branscher.

Den exponentiella tillväxten för uppkopplade och inbäddade enheter – sakernas internet (IoT) – tvingar vissa företag att förstärka sina nätverksarkitekturer. Syftet är att undvika problem med latens och kunna fortsätta behandla stora volymer data med minimal fördröjning.

Faktorer som bidrar till den höga införandegraden av IoT-enheter i olika branscher är ökat behov av behandling med låg latens, lösningar för automatiserat beslutsfattande i realtid samt ett behov av att hantera de exponentiellt ökande datavolymerna och nätverkstrafiken. Detta framgår av en undersökning genomförd av Business Industry Reports.

Ökningen av antalet IoT-enheter orsakar ett dramatiskt skifte i lagringen av digitala data. För att få ut så mycket som möjligt av IoT-enheterna – varav många måste utföra uppgifter och fatta beslut i realtid – bör företagen överväga att placera fysiska beräkningsresurser i närheten, i nätverkets utkanter.

Edge computing kan behandla och analysera data som genereras av IoT-enheter mycket snabbare än en avlägsen server, även om servern är molnbaserad.

Varför du behöver det:

Företagens införande av IoT är en av de viktigaste drivkrafterna bakom marknaden för Edge computing. Marknaden förväntas öka från 1,47 miljarder USD 2020 till 6,72 miljarder USD 2024 enligt en prognos från Business Industry Reports.

Bland användningsexemplen för Edge computing märks att:

  • Hjälpa tillverkare att upptäcka utrustningsfel i realtid
  • Förbättra hanteringen och resultaten av smarta energinät
  • Tillhandahålla nätverksarkitektur för smart trafikhantering
  • Möjliggöra realtidsövervakning av sjukvårdspatienter genom anslutna enheter
  • Analysera detaljhandelskundernas beteende i realtid

Förutom att minska latensen hjälper Edge computing organisationer att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten, samtidigt som IT-driftkostnaderna minskar. Därmed blir det möjligt att undvika behovet av att sända stora mängder data över stora avstånd.

Precis som vid alla ändringar av nätverksarkitekturen bör företagen vidta specifika steg för att förbereda sig för införandet av Edge computing:

Det första steget är att definiera organisationens ”edge”, framför allt var IoT-enheterna finns.

Nästa steg är att utvärdera säkerheten för företagets IoT-enheter, eftersom en del enhetstillverkare kan vara mer intresserade av att sälja än att skydda sina produkter.

Att testa enheterna och genomföra forskning kan verka ansträngande, men det är enkelt jämfört med att identifiera och eliminera en sårbarhet. Det är också viktigt att utvärdera den fysiska säkerheten hos IoT-enheterna.

Ett annat kritiskt steg är att ta fram en realistisk IoT-underhållsstrategi. Målet bör vara att utöka livslängden för fjärrenheterna via programuppdateringar, vilket minskar behovet av att fysiskt uppdatera eller byta ut maskinvara.

Att hantera Edge-servrar och enheter kan förvandlas till en mardröm om du saknar ett sätt att strömlinjeforma processer och operationer genom automatisering. Företagets IT-chefer bör ha en plan för automatisk Edge-hantering.

Slutligen fastställer du vilka färdigheter som behövs för att integrera och hantera en Edge computing-miljö. Dessa färdigheter kan omfatta systemdesign, nätverksarbete, databasexpertis och enhetssäkerhet.

Om din personal saknar dessa färdigheter kan det vara klokt att samarbeta med en erfaren IT-tjänsteleverantör.

Edge computing erbjuder företagen nödvändig infrastruktur till stöd för IoT-enheter, samtidigt som de ökar effektiviteten i verksamheten och minskar kostnaderna.

Nycklarna till en framgångsrik Edge-implementering är planering och kunniga partners.

Läs också: Edge computing kommer att förvandla tillverkningsbranschen

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Säg din mening

*