Vad är Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management?

Dynamics 365 Finance & Operations har blivit till två separata appar, men är mer relevant än någonsin för mellanstora och stora företag.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations har sedan 2017 gjort det möjligt för dig att styra ekonomi, varulager och produktion genom en molnlösning. Dynamics 365 FO var lämpligt för mellanstora och stora företag med en viss grad av komplexitet. Systemet hjälpte många företag att fatta bättre beslut och bli mer effektiva, men detta har nu förändrats

Samma funktioner – ny struktur

Dynamics 365 Finance & Operations har sedan sommaren 2020 varit uppdelat i två separata appar som ingår i en samlad programsvit. Programsviten omfattar dessutom bland annat Marketing, Field Service och Human Resources. Dynamics 365 FO har nu ersatts av Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management. Sammantaget har inga funktioner försvunnit – i stället har de två applikationerna inriktats mot de funktioner inom företaget som ska använda dem.

Målgruppen för Dynamics 365 Finance är oförändrad, och systemet är därmed även fortsättningsvis avsett för mellanstora och stora företag där åtkomst till och överblick över budgetar, projektledning, finansiella poster och redovisning gör stor skillnad. Du får överblick över de finansiella aktiviteterna i realtid och får bättre förutsättningar att fatta datadrivna beslut som skapar tillväxt.

När systemet implementeras och används på rätt sätt gör det att du kan automatisera finansiella aktiviteter och minska företagets driftskostnader. Samtidigt kan du använda Dynamics 365 Finance till att minska den ekonomiska och finansiella komplexiteten i hela organisationen eller företaget. Du får tillgång till effektiva analysverktyg som är anpassade för rollerna som antingen kreditansvarig, styrekonom eller finansdirektör (CFO).

Dynamics 365 Supply Chain Management är relevant för företag där leveranskedjorna har en viss komplexitet, storlek eller betydelse. Systemet integrerar försäljning och inköp med styrning av logistik, lager, produktion och transport, så att du kan se kostnadsredovisningen samtidigt som du får överblick över kvalitetskontroll, inköp och försäljningsorder.

Den överblick du kan få med Dynamics 365 Supply Chain Management gör att du kan optimera driftseffektiviteten, öka produktkvaliteten och skapa helt nya möjligheter för produktionen och driften av leveranskedjan. De prediktiva analysverktygen omvandlar data till insikter som kan stötta din förmåga att fatta strategiska beslut för företaget.

Om Dynamics 365 är din första molnbaserade ERP-lösning, får du ett välbekant användargränssnitt i samma stil som Office-paketet (som har bytt namn till Microsoft 365). Du kan samtidig lugnt migrera data till molnet, där Microsoft varje år investerar miljardbelopp i underhåll och säkerhet för plattformen. De löpande investeringarna i säkerhet och funktionalitet ser till att systemet alltid är uppdaterat och att era data är skyddade och säkerhetskopierade.

Riktade licenser och friktionsfri integrering

Med uppdelningen av Dynamics 365 Finance & Operations har det med andra ord blivit ännu enklare att inrikta licenser och funktioner inom hela Dynamics 365-plattformen mot de enskilda användarna och företagens behov, så att du inte behöver betala för resurser som inte är nödvändiga.

Som del av en större Microsoft-plattform har Dynamics 365 Supply Chain Management och Dynamics 365 Finance friktionsfri och intelligent integrering med övriga appar i Dynamics 365-paketet, men också med Microsoft 365, Microsoft Azure och Power Platform.

Dynamics 365-verktygen är samtidigt öppna för hundratals både kända och okända tredjepartsverktyg, så att du kan göra anpassningar som ökar värdet av systemet för företaget utan att kompromissa med den grundläggande koden och logiken i systemet.

Optimera ekonomiska processer och sänk driftskostnaderna med Microsoft Dynamics 365 Finance.

Gör styrningen av produktionen och försörjningskedjan automatiserad och förenklad med Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

Säg din mening

*