Integrera hållbarhet i företaget med Supply Chain Management

Fem områden där du kan göra ditt företag mer hållbart och skapa nya affärsmöjligheter.

Förväntningarna på dina produkter har troligtvis aldrig varit större. Myndigheter, kunder och intresseorganisationer ställer alla krav på hur produkterna tillverkas och vill att de ska ha så liten påverkan på miljö, klimat och människor som möjligt.

Höga förväntningar på ditt företag och de produkter du tillverkar behöver inte bara vara en utmaning, det kan också innebära affärsmöjligheter. Där vissa företag väljer att fokusera på låga priser och papperstunna marginaler, kan du använda Supply Chain Management-verktyg för att stärka och framhäva företagets gröna och hållbara egenskaper till fördel för kunderna, verksamheten och vår påverkan på planeten.

Att integrera hållbarhet i alla affärsstrategier och processer hjälper dig att erbjuda konkurrenskraftiga, miljövänliga lösningar som ger kunderna ännu större anledning att välja ditt företag och dina produkter.

Gör hållbarhet till en tillväxtplattform

Om du genomför en lämplig implementering av Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management med integrering av våra affärslösningar för processindustrin, kan du locka till dig fler kunder och behålla dem längre.

Detta gör du genom att integrera hållbarhetsprinciper som tar hänsyn till klimat, miljö och människor i alla dina affärsprinciper och i hela din försörjningskedja – från inköp till tillverkning och emballering.

Med rätt verktyg och DXC Technology som partner kan du:

  1. Säkerställa fokus på miljö och klimat i din utökade försörjningskedja med avancerat urval, administration, godkännande och revision av leverantörer
  2. Använda råvaror mer effektivt och minska spill med avancerad styrning av hela produktens livscykel
  3. Sänka din energiförbrukning och användning av naturresurser genom mer effektiva tillverknings- och logistikprocesser
  4. Minska ditt CO2-fotavtryck genom effektiv spårning och styrning av återanvända och återanvändningsvänliga material för förpackningar
  5. Dokumentera din hållbarhet. Genom dynamisk och automatisk generering av produktdatablad och certifikat med professionell produktmärkning kan du skapa större synlighet och transparens för era hållbarhetsåtgärder.

Dubbelt resultat

Ett effektivt och väl implementerat system för Supply Chain Management skapar möjlighet att anpassa processerna, förbättra samarbetet och i slutänden skapa större effektivitet. Genom att arbeta med ett dubbelt resultat där du tar hänsyn till både vinst, miljö, klimat och människor, kan du utvärdera processer, effektivitet och resultat ur ett större och bredare perspektiv.

Om du tar kraven och förväntningarna från kunder, myndigheter och intresseorganisationer och omsätter dem till konkreta målsättningar inom hela organisationen, hjälper det dig att skapa verkliga förändringar i dina processer. Detta betyder att hållbarhet blir en integrerad del av verksamheten, och inte bara tomt prat och lånta fjädrar.

Slutligen får ditt företag bättre förmåga att vara top of mind hos målgruppen och leverera enligt kundernas mål och önskemål med hänsyn till hållbarhetsfrågorna. Om du lyckas med detta kan ditt företag bygga upp en mer lojal kundbas där du konkurrerar med mer än bara pris och leveranstider.

Läs mer: Gör styrningen av produktionen och försörjningskedjan automatiserad och förenklad med Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

Läs mer: Så producerar du hållbara livsmedel – från början till slut

Säg din mening

*