Utforska funktionerna i Dynamics 365 Field Service

Ge nya möjligheter åt dina kunder och servicetekniker med datadrivna beslut och intelligent planering.

Världen blir allt mer digital. Därför har medarbetare i frontlinjen med funktioner som inte kan automatiseras blivit ännu viktigare. Digitala verktyg har alltså inte avlägsnat behovet av medarbetare med praktiskt handlag.

Tvärtom kan du med rätt programvara och maskinvara i stället göra dina servicetekniker mer effektiva och bättre rustade än någonsin att hjälpa till.

Proaktiv service och underhåll

Behöver din maskin eller utrustning service? Med hjälp av anslutna givare som använder IoT-teknik (sakernas internet), kan du via Dynamics 365 Field Service registrera och upptäcka signaler som temperaturförändringar eller vibrationer som visar att särskilt underhåll behövs.

Många tillverkningsföretag har maskiner som med små justeringar och montering av moderna givare kan kopplas upp och börja samla in data.

Om du vill vara proaktiv i underhållet av produktionslinjen så att du kan planera reparationer och service utan att det går ut över produktionen, är detta möjligt utan dyra investeringar i nya maskiner.

Dynamics 365 Field Service samlar in relevant information så att systemet utifrån bestämda kriterier kan registrera mindre problem innan de växer sig stora.

Genom överblick över tekniker, reservdelar och utrustning kan systemet automatisk förutsäga när det krävs särskild service och upprätta ett ärende.

Använder du Dynamics 365 Field Service inriktat mot kunder får du en samlad överblick över kundens aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att definiera och avtala servicenivån.

Ett tydligt servicenivåavtal hjälper dig att leva upp till och överträffa förväntningarna. Dynamics 365 Field Service bidrar samtidigt till en bättre kundupplevelse genom automatiserade påminnelser om avtalet, så att inget faller mellan stolarna.

Intelligent planering av serviceavtal

Användningen av digitala verktyg för planering och samordning av serviceteknikernas arbete är först och främst ett sätt att öka produktiviteten och effektiviteten. Dynamics 365 Field Service kan via smarta hjälpmedel stötta planeringen av vilka tekniker som ska skickas ut samt när och hur. Detta sker genom fullständig eller delvis automatisering av planeringsinstruktionerna med hjälp av artificiell intelligens.

Om du bättre kan förutse och minimera restider och effektivt reagera på förseningar, annulleringar och brådskande arbete, använder du inte bara medarbetarnas tid och resurser bättre – det skapar också bättre kundupplevelser eftersom du kan teckna bättre och mer precisa avtal och dela information med kunderna.

I kombination med Dynamics 365 Customer Service kan du optimera det samlade arbetet så att prioritering och tilldelning av uppgifter sker mer friktionsfritt och driftskostnaderna minskas.

Praktisk digitalisering på fältet

Förstärkningen av serviceteknikerna sker i hög grad genom Field Service-mobilappen. Den gör att din personal kan hålla reda på arbetsorder och avtal, men appen ger också tillgång till relevanta kunddata och möjlighet att skapa och visa foton, videos och anteckningar.

Det sistnämnda gör det enklare att dokumentera en maskins status och se vilka åtgärder som genomförts. Du kan också använda appen för att få tillgång till stegvisa instruktioner för särskilda typer av uppgifter.

Ibland kan reparationer och andra uppgifter i fält dock visa sig vara mer komplicerade än de först verkar. Med tilläggen Dynamics 365 Guides och Dynamics 365 Remote Assist kan du ge dina tekniker tillgång till ytterligare hjälp i form av mixed reality eller HoloLens-verktyg i deras smartphones eller surfplattor. Här får de tillgång till stegvisa instruktioner eller experter som med hjälp av utrustningen kan bidra till att inspektera och lösa problemen på distans.

Sammanfattningsvis är Dynamics 365 Field Service en integrerad lösning som hjälper dig att reagera snabbare och bättre. Om du använder systemet på rätt sätt kan det förbättra produktiviteten hos teknikerna och hjälpa dig att förutse maskinernas underhållsbehov.

Insamling och analys av data bidrar till att öka effektiviteten hos medarbetarna på fältet. Dynamics 365 Field Service gör det dessutom enklare att använda AI, IoT och mixed reality för att handleda och informera teknikerna så att de kan skapa bättre kundupplevelser och större kundtillfredsställelse. Allt detta ökar ditt företags effektivitet och bidrar till ökad omsättning.

Ladda ner guide: Så drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0

Läs också: Så här uppgraderar du medarbetarna med wearables

Säg din mening

*