Efterföljarna till Dynamics 365 FO stärker din strategi

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations har blivit till två separata appar, men har nu större förmåga än någonsin att stötta och genomföra din affärsstrategi.

Din syn på IT-funktionen visar vad molnbaserade affärslösningar som Microsoft Dynamics 365 kan göra för ditt företag.

Är IT bara infrastruktur och en verktygslåda med samma gamla verktyg som du alltid använt? Eller är det en transformerande kraft som om den bara får kan förändra och utveckla ditt företag och vara en avgörande faktor i din strategiutveckling?

Enligt Carsten Lillebæk Olsen, som är Senior Sales Executive hos DXC Technology, kan system som Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management hjälpa företag komma vidare med den digitala transformationen.

“Kombinationen av Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management ger typiska nordiska tillverkningsföretag en kraftfull och detaljerad planeringsöverblick samt effektiva optimeringsmöjligheter via grafiska verktyg. Därtill kommer möjligheten att utnyttja de senaste teknikerna inom sakernas internet (IoT), avancerad BI samt prediktiv analys för bästa möjliga styrning av produktion och lager”, säger Carsten Lillebæk Olsen.

Mer än bokförings- och lagersystem

Dynamics 365 Finance är alltså mer än bara ett bokföringssystem. Baserat på de data du registrerar och inhämtar med systemet kan du bättre förutsäga framtida resultat, fatta bättre beslut med datadrivet underlag och i slutänden skapa tillväxt i verksamheten.

I Dynamics 365 Supply Chain Management får du en samlad överblick över lagersaldo, lager, produktion och logistik. Men det slutar inte där. Dynamics 365 Supply Chain Management kan omvandla brottstycken av data till insikter i verksamheten, som i sin tur kan omsättas till strategi.

Med Dynamics 365 Supply Chain Management kan du stötta kunderna ännu bättre med exakta leveransuppskattningar. Dessa bygger på materialtillgänglighet och kapacitet i realtid för alla anläggningar och lager. Dessutom får du tillgång till prediktiva analyser med information och planering av leveranskedja, inköp och logistik.

Undvik långdragna och krävande implementeringar

För vissa kan det verka överväldigande att uppgradera sitt affärssystem. Framför allt om det också innebär att övergå från on-premise till molnet. Det är ett fokusområde för DXC att ERP-implementeringar i högre grad ska uppfylla företagens behov av snabbhet och innebära mindre tidsförluster:

“Hos DXC har vi därför utvecklat en implementeringsmetod som snabbt ger insikt i om lösningen uppfyller tillverkningsföretagets kritiska behov. Metoden innehåller en mycket effektiv införandemodell som både minskar tidsförbrukningen och förbättrar den samlade ekonomin vid driftsättning av Dynamics 365. Därmed är processen inte något hinder för ett nytt ERP-system”, säger Carsten Lillebæk Olsen.

Sista gången du byter?

Det kan också vara frestande att välja lösningar som är skräddarsydda för ert företag in i minsta detalj. För Carsten Lillebæk Olsen är flexibiliteten och hållbarheten i Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management dock mer värdefull än företagsspecifika anpassningar:

“När du väljer Dynamics 365 Supply Chain Management är det troligtvis sista gången du byter ERP eller produktionssystem. Idag uppdateras systemet löpande med nödvändiga korrigeringar, men också med nya funktioner, tekniker och integreringsmöjligheter. Kombinationen av Microsofts standardmoduler och DXC:s avancerade branschlösningar ger tillverkningsföretag en unik plattform som aldrig behöver bytas”, avslutar Carsten Lillebæk Olsen.

Läs också: Optimera ekonomiska processer och sänk driftskostnaderna med Microsoft Dynamics 365 Finance.

Läs också: Förstå vad Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management innebär

Säg din mening

*