Livsmedelsproducent återuppfinner sig med digital kärna

Brittiska JJ Food Service omfamnade kraften i digitala plattformar och data för att effektivisera och optimera sin verksamhet. Resultatet? En konkret ekonomisk vinst.

Ibland går allt precis som det ska – men sen sätter externa händelser käppar i hjulet och tvingar dig att omvärdera hur du driver din verksamhet. Finanskrisen 2008 var katalysatorn för exakt den här sortens omvärdering för JJ Food Service, som levererar produkter till brittiska restauranger, pubar, hotell och barer.

När finanskrisen slog till, insåg JJ Food Service snabbt att deras befintliga pappersbaserade processer helt enkelt inte gav dem den plattform de behövde för att förbättra lönsamheten, samtidigt som de ville kunna skala upp när affärerna förbättrades. JJ Food Service tog ett djärvt steg: De omfamnade kraften i digitala plattformar och data för att effektivisera och optimera sin verksamhet.

Digitalisering av manuella, pappersbaserade processer

JJ Food Service insåg snabbt att de behövde tackla tre utamningar:

  • Ineffektiva manuella processer. Kontorspersonal hanterade fakturor för beställningar manuellt och arbetade ofta till kl 22, eftersom varulastningen kunde påbörjas först efter att fakturorna hade behandlats. Även leveransvägar togs fram och spårades på papper.
  • Datafragmentation. Ledningen kämpade med bristen på integration mellan redovisningssystem, lagersystem och databasen som säljarna använde. Detta resulterade i motstridiga och överlappande datauppsättningar, vilket gjorde det omöjligt att få en integrerad bild av företagets hälsa. Lagerhållningen gjordes manuellt, och det fanns ingen möjlighet att i realtid se status för lagret, vilket ofta ledde till tomma lagerhyllor och höga lagerkostnader.
  • Oförmåga att övervaka och förutsäga efterfrågan. Företaget hade ingen konsoliderad dokumentation om kundbeteende eller orderhistorik, vilket gav liten förståelse för köparnas behov. Det här resulterade i att man måste reagera på förändringar i efterfrågan efter att de realiserats – med konsekvensen att man aldrig kunde planera proaktivt.

Upprättande av en intelligent kärna som ger insikt överallt

För att möta dessa tre utmaningar beslutade sig JJ Food Service för en integrerad lösning: en teknikplattform som omfattar hela företaget samt hostar och driver all nödvändig affärslogik.

Så får man en enda version av sanningen

Plattformen har API-integrering i JJ Food Services enterprise resource planning-system (ERP), vilket möjliggör beställningar i realtid och uppfyllelsehantering. Det ger en holistisk bild av företaget, eftersom den tar in data från alla system som ligger till grund för aktiviteterna i de olika affärsområdena. Detta möjliggör samarbeten mellan team för att ge upphov till agila processer som snabbt kan optimera fullbordandet av komplexa beställningar.

Att driva back-office-automatisering

JJ Food Services mobilapp strömlinjeformar och integrerar hela logistikprocessen från början till slut, vilket eliminerar omkostnader i back office genom att låta åkarna skapa fakturor vid leveranstillfället. Appen ger också inblick i förarens beteende, vilket möjliggör optimering i realtid av leveransvägar och precisa prestationsbaserade incitamentmodeller.

Förutsägbara beställningar

JJ Food Service utnyttjar algoritmer för förutsägbar machine learning (ML) som analyserar med vilken frekvens kunder beställer specifika varor. Det här intelligenta systemet har gjort det möjligt för företaget att öka intäkterna på sina kundkonton genom att proaktivt förhålla sig till kunderna.

Att skapa en konkret ekonomisk vinst

JJ Food Service har alltid haft ett starkt fokus på lönsamhet. Att ta i bruk digital teknik som reducerar tiden för att bearbeta beställningar och gör det möjligt för företaget att klara fler leveranser per dag utan att öka kostnaderna är avgörande.

Den nya tekniken hjälpte JJ Food Service att öka lönsamheten genom att minska tiden för orderbehandling och öka antalet dagliga leveranser. Avfallsminskning uppnåddes tack vare inblickar i realtid om frys- och kyltemperaturer på leveransfordonen. Företaget lyckades öka intäkterna genom att skapa en 360-graders vy av kunden, vilket hjälper dem att förstå köpbeteende och att förutse framtida beställningar. Dessutom förbättrades kundnöjdheten genom att undvika försäljning av otillgängliga produkter.
Säljarnas noggrannhet ökades genom att förse dem med all relevant information om kunderna, och kostnaderna för back-office minskades genom automatisering av de manuella och repetetiva arbetsuppgifterna.

Genom digital transformation har JJ Food Service lyckats återupfinna sättet de jobbar på.

Läs också: Frågor & Svar: Hewlett Packard Enterprises IT-chef om digital strategi

Läs också: Frågor och Svar: Shells IT-chef Harry de Grijs om digital transformation

Säg din mening

*