Ta kontroll över din försäljningsprocess med Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales frigör potentialen i försäljningsorganisationen.

Har din försäljningsavdelning växt till mer än ett par handfull säljare? I så fall känner du troligtvis igen att bristande överblick och/eller ineffektiv samordning börjar bli ett hinder för lyckad försäljning.

Michael Weis är Vice President for Digital Solutions i DXC Danmark. Han förklarar att Dynamics 365 Sales kan vara det verktyg som låter dig ta kontroll över försäljningsprocessen. Systemets struktur utmanar dig och dina processer och gör att du kan ta kontroll över hela flödet, från potentiella kunder i den ena änden till undertecknade kontrakt i den andra.

Inga snabblösningar

Han varnar dock för att tro att system som Dynamics 365 Sales kan utgöra snabblösningar:

“Det finns inga företag som blir bättre på att sälja bara genom att köpa ett nytt försäljningssystem. Det handlar om hur du använder systemen till att utmana de egna processerna och hitta nya och inspirerande arbetssätt”, säger Michael Weis.

Han framhåller hur Dynamics 365 Sales kan hjälpa dig och dina säljare genom att föreslå proaktiva samtal till leads innan de blir kalla, men han understryker:

“Det är fortfarande den enskilda försäljaren som ska ringa upp kunden, skapa och upprätthålla relationen och i slutänden genomföra försäljningen. Försäljningen ökar inte om du inte ändrar arbetssätt. Detta kräver mod och engagemang av försäljningscheferna”, säger Michael Weis.

Tydliga vinster

Om företaget har implementerat Dynamics 365 Sales på rätt sätt får försäljningschefen bättre överblick över vad som är på väg in och hur företagets pipeline ser ut. Det skapar enligt Michael Weis mycket bättre möjligheter för företaget:

“Dynamics 365 Sales bidrar till att ge försäljningschefen överblick och skapar möjlighet att se framåt. Ett försäljningssystem ska kunna hjälpa till att visa vilken framtid företaget står inför. Dynamics 365 Sales hjälper dig att svara på om du till exempel behöver anställa fler säljare, till exempel när produktionsverksamheten är för stor i förhållande till försäljningen.”

Men Dynamics 365 Sales är inte bara ett nyttigt verktyg för ledningen. Även de enskilda säljarna blir bättre rustade. Michael Weis berättar att de enskilda säljarna får bättre överblick över statusen för olika kunder, så att de på ett bättre sätt kan planera vilka kundinriktade aktiviteter som ska genomföras och hur de ska följas upp.

“Microsoft ger tack vare funktioner som Sales Insights och Sales Navigator den enskilda säljaren betydligt bättre möjligheter att utveckla sig själv och sin försäljningskompetens”, berättar Michael Weis.

I stora försäljningsorganisationer eller vid företag som där säljarna inte sitter samlade på samma kontor, kan Dynamics 365 Sales också vara ett verktyg som skapar bättre överblick på tvären och underlättar kunskapsdelningen. När du inte bara kan knacka grannen på axeln ger Dynamics 365 Sales ett snabbt och enkelt svar på vem som har kontaktat en potentiell kund och vad som diskuterades.

Styrkan i Microsoft-ekosystemet

För Michael Weis är en av de främsta styrkorna med Dynamics 365 Sales att det inte bara är ett enastående försäljningssystem, utan att du samtidigt får tillgång till alla möjligheter hos resten av Dynamics 365- och Microsoft-ekosystemen.

“Med bland annat Customer Service för kundservice, Field Service för tekniker ute i fält och Finance för ekonomistyrning, får du en samlad plattform där de enskilda applikationerna kommunicerar effektivt och körs i ett samlat flöde. Data flödar kors och tvärs för att skapa ett sammanhang”, förklarar Michael Weis och fortsätter:

“Det börjar redan med Microsoft 365 (tidigare Office 365, red. anm.), där du får ett e-postmeddelande i Outlook med intresse för ett köp och med ett klick kan upprätta den möjliga kunden i systemet tack vare integreringen mellan Outlook och Dynamics 365 Sales.”

Vad vill du uppnå?

Innan du implementerar Dynamics 365 Sales i försäljningsorganisationen, rekommenderar Michael Weis att du förhåller dig till var försäljningsorganisationen är på väg och vad du vill uppnå innan du fokuserar på de tekniska egenskaperna.

“En bra implementering kännetecknas för många av att börja smått och tänka stort. Om du samtidigt har en öppen inställning till att använda standardiserade element och är inställd på att anpassa ditt eget arbetssätt efter systemen, kan du på allvar dra nytta av fördelarna med de kunskaper om bästa praxis som ligger bakom Dynamics 365 Sales”, avslutar Michael Weis.

Läs mer: Sälj mer och stärk kundrelationerna

Läs mer: Dynamics 365-appar för Sales & Marketing stärker tillverkarens försäljningsavdelning

Säg din mening

*