Hur ”smart maskinåtkomst” förbättrar hälsa och säkerhet vid användning av tung utrustning

Hur ”smart maskinåtkomst” förbättrar hälsa och säkerhet vid användning av tung utrustning

Företag som tillämpar nästa generations molnbaserade metoder för digital åtkomststyrning vid användning av tunga industrimaskiner kan uppnå en rad fördelar.

Konceptet med att skapa en ”smart fabrik” genom att integrera IoT-enheter, teknik för digitala tvillingar, avancerad dataanalys och automatisering av hela produktens livscykel blir allt mer accepterat.

Men vad sägs om att utöka digitaliseringen bortom produktionslinjen och dess omedelbara närhet så att den omfattar tunga maskiner, bulldozrar, portalkranar, stora lastbilar, gaffeltruckar, oljefältsutrustning, hjullastare och schaktmaskiner?

Genom att tillämpa nästa generations molnbaserade metoder för digital åtkomststyrning vid användning av tunga industriella maskiner, kan företagen uppnå en rad fördelar:

  • Minska hälso- och säkerhetsriskerna
  • Skapa en noggrann verifieringskedja i händelse av olyckor
  • Säkerställa att endast behörig personal kan använda utrustningen
  • Se till att det går snabbare att börja använda utrustningen
  • Stärka arbetsledarnas överblick och kontroll
  • Tillämpa checklistor så att processer och metoder blir konsekventa
  • Tillhandahålla överblick över utrustningens användning för ökad effektivitet i verksamheten

Fördelar med digitala jämfört med manuella processer

I en typisk situation med tunga maskiner idag har en arbetsledare fysisk kontroll över nycklarna till alla fordon vid anläggningen. När en operatör vill ha åtkomst till viss utrustning kontrollerar arbetsledaren i ett pappersbaserat system eller i en onlinedatabas att operatören är utbildad, certifierad och uppfyller alla krav för att använda den aktuella tunga utrustningen. Därefter överlämnar arbetsledaren nycklarna fysiskt.

Om flera människor börjar ett skift eller råkar vilja ha nycklar ungefär samtidigt, uppstår oundvikligen förseningar och långa överlämningstider när arbetsledaren springer runt i anläggningen för att validera och kontrollera operatörernas behörigheter att använda de tunga maskinerna, upprätta en pappersbaserad verifieringskedja och lämna ut nycklarna.

I ett scenario med en digital smart fabrik drar varje operatör en bricka för att begära åtkomst, på samma sätt som många företag styr åtkomsten till sina byggnader. Systemet med att dra en bricka hanterar identitetskontroll och åtkomststyrning på samma sätt som när en kunskapsarbetare begär åtkomst till ett IT-nätverk. Men det smarta fabrikssystemet kan också integrera annan relevant information, till exempel när operatören använde den här typen av utrustning senast eller operatörens säkerhetshistorik. Det kan även finnas en detaljerad checklista med åtgärder som operatören måste vidta innan utrustningen används. Om operatören uppfyller alla kriterier beviljar systemet automatiskt åtkomst.

Den här digitala processen gör att åtkomsten till maskinen går mycket snabbare och ökar produktiviteten. Arbetsledarna får endast information om undantag – till exempel om operatörer saknar certifiering eller checklistorna blir underkända – och kan vidta åtgärder för att säkerställa att operatörerna använder rätt procedurer. Dessutom kan arbetsledarna välja att åsidosätta kontrollerna under särskilda omständigheter och dokumentera orsakerna. Detta blir då en del av verifieringskedjan. Allt detta kan även skötas via fjärranvändning, vilket ytterligare ökar produktiviteten.

Genom att använda program för ”smart maskinåtkomst” bör hälsa och säkerhet i samband med tunga maskiner kunna förbättras. Att spara den här informationen i digital form är praktiskt om det inträffar olyckor som resulterar i materiella skador eller personskador, antingen på operatören eller någon annan.  Företag kan också analysera informationen i anpassade rapporter för att optimera verksamheten.

Sammanslagningen av fysisk säkerhet (OT) och cybersäkerhet (IT) har pågått ett tag, så stora delar av IT-personalen har ganska god förståelse för grundkonceptet. För att integrera OT och IT måste ett kortläsarsystem med åtkomst till backend-databaserna eftermonteras på den tunga utrustningen.

Även om smart maskinåtkomst fortfarande är i början av införandefasen, finns det ett antal branscher – inklusive bygg- och tillverkningsbranschen, sjukvårdsbranschen, olje- och gasbranschen samt flyg- och försvarsbranschen – som kan ha nytta av avancerad åtkomststyrning och checklistor innan användning för att säkerställa trygg användning av dyr industriell utrustning.

Läs mer: Byggbranschen bör hämta inspiration från Industri 4.0

Läs mer: Digitaliserad produktion av byggnadsmoduler – styrt från en cockpit

Säg din mening

*