Alla kan utveckla applikationer med Power Platform

2021 kommer fler och fler företag att uppleva vilket värde som kan skapas genom snabb utveckling och implementering av lösningar som utvecklats i Microsoft Power Platform.

“Det som i grunden och intressant och värdefullt med Microsoft Power Platform är att det inte längre är din kunskap om och förmåga att koda som låter dig utveckla automatisering och applikationer, utan i stället din förståelse för logik, sammanhang och flöden. Detta ger personer med begränsad eller ingen erfarenhet av IT möjlighet att utveckla digitala lösningar på små och stora affärsutmaningar.”

Så förklarar Mads Raaskov, som är Principal Solution Architect hos DXC Technology, varför många företag har visat intresse för Power Platform under 2020.

Under 2021 kommer utvecklingstakten enligt Mads Raaskov att öka, och de företag som är med på tåget kommer att få uppleva hur mycket värde som snabb utveckling och implementering kan ge deras företag.

“Vi kommer inte och berättar för er hur ni ska bli ett framgångsrikt företag, men vi kan presentera en rad möjligheter, inklusive hur bra Power Platform är på att lyfta fram företagets önskemål och digitalisera dem. 2021 kommer fler företag att se hur enkelt det är att digitalisera och automatisera e-postkorrespondens, Excel-ark och manuella processer”, säger Mads Raaskov.

På djupet med Power Platform

Enligt Mads Raaskov kommer 2021 att bli året där flera företag ställer sig frågan: “Om vi kan automatisera våra processer som normalt sett genomförs manuellt i Excel-ark, hur mycket tid kan vi då spara och vad kan vi använda den här tiden till?”

Koncept som “App in Day”, där företag och medarbetare får en snabb introduktion till några av Power Platforms möjligheter, har genomförts under ett par år nu. I år förutspår Mads Raaskov att många fler företag kommer att bli intresserade av att gå ännu mer på djupet. Därmed kan de lämna sina Excel-ark och komma igång med projekt där de ser resultatet av automatiseringen efter dagar istället för månader.

Upplagda möjligheter

Bland de lågt hängande frukter som Power Platform kan hjälpa företagen att plocka nämner Mads Raaskov först och främst godkännanden.

“Det kan till exempel handla om tillstånd att besöka kunder eller att få tillgång till arbetsplatsen, men också godkännande av utgifter eller resor. Här kan vi snabbt hjälpa en kund att implementera en funktion som heter “Approvals” i Power Automate-delen av Power Platform. Den här funktionen gör arbetsflödet för godkännanden mycket snabbare.”

I stället för att enskilda medarbetare ska behöva veta vem de ska kontakta för att få ett visst godkännande, kan de använda ett särskilt system som samlar in relevant information och skickar en förfrågan till en ansvarig person som med några få klick kan godkänna, avslå eller be om ytterligare upplysningar.

Power Platform och Teams stärker virtuella arbetsplatser

2020 lärde de flesta känna Teams främst genom videomöten och chattar. Men 2021 kommer fler företag att få upp ögonen för värdet av att använda Teams som en samlingsplats för produktivitet och samarbete.

“Teams den plats blir där du startar arbetet, och Power Platform kan stötta den funktionen. Du får dina uppgifter definierade på Planner-fliken i Teams, och med Power Automate kan processer som startas på andra platser automatiskt föras in i de relevanta personernas uppdragslista i Planner.”

Enligt Mads Raaskov kommer de företag som väljer att göra arbetsplatserna helt eller delvis virtuella mot bakgrund av erfarenheterna från 2020 att få stor nytta av Power Platform och Teams gemensamma styrka:

“Om du inte längre har alla kollegor i samma kontorslokaler, måste det vara enkelt och överskådligt att kontakta varandra och få inblick i vad de olika medarbetarna gör. Samtidigt kan Power Apps för exempelvis resegodkännanden eller beställning av utrustning byggas in i Teams, så att det blir enkelt och överskådligt att söka och hitta svar”, avslutar han.

Läs mer: Delta i vår kurs om Power Platform

Läs mer: Förstå värdet av Power Platform på 3 minuter

Säg din mening

*