6 trender för tillverkare under 2021

En värld av spännande tekniska möjligheter väntar tillverkarna under 2021. Här får du de 6 viktigaste trenderna som du kan överväga att använda på din väg mot ett framgångsrikt år.

Det nya året är i full gång. Därför finns det ingen tid att förlora. Här får du årets 6 tydligaste trender inom tillverkningsindustrin.

1. Sakernas internet är fortfarande populärt.

Det är faktiskt ganska otroligt. Även om inte det är någon ny teknik, ligger sakernas internet (Internet of Things – IoT) med i toppen av trenderna varje år. Det är likadant 2021.

Det beror på att tekniken ger tillverkarna möjlighet att fatta välinformerade, strategiska beslut med hjälp av realtidsdata. Detta kan användas för att minska omkostnaderna, förbättra effektiviteten, öka säkerheten och skapa mer innovation.

Bakgrunden till det stora intresset i år är att IoT-tekniken utgör en stor hjälp i dessa tider, när hela eller delar av produktionen ska hanteras av några få utvalda personer. Tekniken gör nämligen att tillverkarna kan fjärrövervaka utrustningens prestanda och identifiera eventuella problem innan de leder till fel. Tekniken gör också att teknikerna kan skaffa fullständiga kunskaper om det aktuella problemet och ta fram potentiella lösningar redan innan de kommer till platsen, så att de kan bli färdiga snabbare.

2. Förutsägande underhåll håller tillverkningen igång

Vi var redan inne på det tidigare med IoT, men förutsägande underhåll blir en av de största trenderna 2021.

Orsaken är att avbrott är kostsamma eftersom de leder till reparationer, avbrott och produktionsförluster. Därför är det mycket viktigt att säkerställa att all utrustning fungerar optimalt. Detta har gjort förutsägande analyser och förutsägande underhåll till några av de mest efterfrågade teknikerna inom tillverkningsindustrin.

Det finns goda anledningar till detta, eftersom det är bevisat att förutsägande underhåll minskar oplanerade avbrott och kan förlänga maskinens livslängd med flera år. Detta beror som sagt på att tillverkarna kan övervaka utrustningens prestanda, men också i hög grad på att de med hjälp av prestandamätningar och IoT-driven automatisering av datainsamlingen kan få insikt i och bättre förståelse för hur utrustningen fungerar och när avbrott normalt sett inträffar. Därmed blir det möjligt att se tecken på kommande problem och möta förväntade utmaningar i god tid. Du kan alltså undvika avbrott och spara värdefull tid, pengar och resurser i processen tack vare att utrustningen kan övervakas medan den är i drift. Detta betyder att det inte uppstår några produktionsförluster på grund av att utrustningen måste stoppas.

3. Big data är större än någonsin

Vi kan inte nämna IoT och förutsägande underhåll utan att också nämna Big data, som i år ser ut att få en explosiv utveckling.

Tillverkarnas användning av IoT-sensorer för att samla in data i syfte att generera insikter i realtid förväntas växa enormt. Förmågan att samla in data från produktionen i kombination med allt mer kraftfulla möjligheter till datoranvändning i molnet, gör det möjligt för tillverkarna att inhämta just de data de behöver för att få djupare insikter i den egna verksamheten. Detta är till stor hjälp när det handlar om att omvärdera prognoser och planeringsmodeller samt att ta fram en lyckad strategi.

4. ERP-systemet får ett nytt utseende

Ett ERP-system är ovärderligt för tillverkningsföretag, eftersom du kan strömlinjeforma processerna genom automatisering. Du kan också få exakt information i realtid och minska omkostnaderna. Detta har varit det traditionella sättet att använda ett ERP-system, men under 2021 kommer vi att få se många nya användningssätt.

Just nu råder stor efterfrågan i industrin på att införa smidiga applikationer ovanpå tillverkarnas befintliga ERP-system. Tanken är att de tillfälliga applikationerna ska ge tillverkarna möjlighet att snabbt anpassa sig till ”the new normal”, utan att behöva genomgå en flerårig utvecklingsprocess.

Vi ser också att tillverkarna har en datadriven syn på sina ERP-uppgraderingar. Det här synsättet gör det möjligt för tillverkare att konsolidera moderna dataplattformar och bygga upp funktioner ovanpå de befintliga datamodellerna, utan att för den skull behöva genomföra ett fullständigt skifte eller väsentliga ändringar av befintliga ERP-system. Resultatet blir att företaget kan få ut värde av sina datadrivna metoder mycket snabbare än tidigare.

5. 3D-utskrifter ger turbofart åt produktionen

 Många tillverkare har använt sig av 3D-utskrifter under lång tid, men i år kommer vi att få se en stor ökning. Det finns många goda skäl till detta.

3D-utskrifter minskar omkostnader och svinn eftersom du kan vara bättre förberedd inför omställningar i försörjningskedjan. Du behöver inte längre förutsäga konsumenternas efterfrågan. 3D-utskrifter kan i stället ge dig obegränsad flexibilitet, eftersom du kan skriva ut när du behöver. Därmed kan du även undvika att lägga för mycket pengar på att hålla en massa produkter i lager. 3D-utskrifter är också ett kostnadseffektivt sätt för produktdesigners att testa och genomföra felsökning av nya produkter. Allt detta har gjort 3D-utskrifter till ett mycket attraktivt tillskott i produktionslinjen.

6. Industri 5.0 står för dörren

 Många tillverkningsföretag försöker fortfarande förstå och praktisera Industri 4.0, men nästa industriella revolution kan redan finnas runt hörnet: Industri 5.0. Där den fjärde industriella revolutionen fokuserade på att använda teknik till att optimera produktionsmedlen, handlar den femte om att knyta samman människa och maskin i nära samarbete.

Under Industri 5.0 kommer vi att få se så kallade cobotar. Det är samarbetsrobotar som ger företag en hel del intressanta möjligheter. Coboten skiljer sig från traditionella robotar, eftersom den till skillnad från sina föregångare arbetar sida vid sida med sina mänskliga medarbetare. Här kommer den att utföra monotona och farliga arbetsuppgifter, så att den mänskliga medarbetaren får nödvändig tid för andra värdeskapande uppgifter. Detta kan mycket väl bli avgörande i kampen för att skilja sig från konkurrenterna och vinna större marknadsandelar.

Vi är redo att hjälpa dig

Det var de viktigaste trenderna för din bransch under 2021. Det ser ut att bli ett spännande år med massor av möjligheter att skapa framgångar. Det finns åtminstone massor av tekniska möjligheter som kan hjälpa dig. Och om du skulle behöva det är vi som alltid redo att hjälpa ditt företag att få ut mesta möjliga av tekniken.

Läs mer: Se tillverkningsindustrins framtid redan idag

Läs mer: 3 förutsägelser för tillverkningsindustrin under 2021

Säg din mening

*