Låt Microsoft Teams bli mittpunkten för samarbetet

Videomöten i Microsoft Teams har blivit vardag. Men utnyttjar du alla samarbetsmöjligheter som Teams kan ge organisationen?

Microsoft Teams blev var mans egendom 2020, och de flesta har troligtvis börjat använda Microsoft Teams på grund av kommunikationsfunktionerna i appen.

Bara den högre bild- och ljudkvaliteten och den förbättrade chattfunktionen gör Microsoft Teams till en uppgradering i förhållande till föregångaren Skype. På moderna arbetsplatser där virtuellt samarbete är det nya normala, har Teams blivit ett nyckelverktyg på samma sätt som Outlook.

Videomötena har utan tvekan gjort stor skillnad för många, men Rasmus Bundgaard Larsen, som är SharePoint- och Microsoft 365-konsult hos DXC Technology, rekommenderar starkt att du utforskar de många andra möjligheterna som finns i Teams:

“Teams tar steget vidare från Skype genom att låta dig och dina medarbetare arbeta i samma dokument utan att skicka det fram och tillbaka. Detta är möjligt eftersom Teams är djupt integrerat med alla de välkända Microsoft 365-apparna”, förklarar Rasmus Bundgaard Larsen.

Han tillägger att samarbete inom Teams också erbjuder en säkrare miljö jämfört med många andra alternativ, tack vare de massiva investeringarna i säkerhet från Microsoft.

Spara värdefull tid

Rasmus Bundgaard Larsen förklarar att medarbetarna kan spara värdefull tid med Teams som utgångspunkt för deras arbete: ”

Tack vare de många integreringarna i Teams får du åtkomst till de flesta produktivitetsappar, processer och användardefinierade appar och lösningar som finns i Microsoft Power Platform. Därmed har du allt samlat på en plats så att du slipper lägga tid på att navigera fram och tillbaka mellan dokument och applikationer”, förklarar han.

Möjligheterna till samarbete i Teams behöver inte vara begränsade till ditt eget företag. Om dina kunder har en Microsoft 365-licens kan de bjudas in till dina Teams-grupper. Detta ger ett nytt och effektivt sätt att underlätta samarbete och kunskapsdelning mellan dig och dina kunder.

Utnyttja integrering och databaser

I Teams kan du upprätta separata grupper med egna kalendrar, dokumentlagring, listor och andra samarbetsfunktioner. I kombination med videomöten och chatt är Teams alltså på många sätt ett modernt svar på de utmaningar och behov som intranätet var tänkt att lösa. En möjlighet där Rasmus Bundgaard Larsen ser verkligt stor potential är Microsoft Dataverse for Teams.

“Dataverse for Teams ger dig möjlighet att använda databasfunktioner i vanlig Dataverse-stil – som tidigare hette Microsoft Common Data Services – som komplement till bland annat Microsoft PowerApps och Power Virtual Agents. Funktionerna kan användas direkt i Teams och ofta utan att det krävs ytterligare licenser”, förklarar Rasmus Bundgaard Larsen.

Han fortsätter:

“Fördelen med att använda Dataverse framför Excel-ark eller SharePoint-listor till data är att det har en mycket bättre struktur och är enklare att använda med övriga Microsoft-applikationer. Du får åtkomst till en relationell databas som kan kopplas till Dynamics 365, men också Power Apps och Power Automate från Power Platform, utan att du nödvändigtvis behöver vara dataanalytiker eller SQL-specialist för att utföra arbetet.”

Dataverse for Teams är enligt Rasmus Bundgaard Larsen ett bra sätt att starta i liten skala jämfört med att arbeta med relationella databaser. Detta gör att du inser vilket värde som kan skapas.

“Dataverse for Teams är fortfarande nytt och i grunden är idén och visionen utmärkta, eftersom det passar mycket bra med Microsofts vision om att Teams ska kunna vara inkörsporten till hela Microsoft-ekosystemet och den enskilda medarbetarens arbetsdag”, avslutar Rasmus Bundgaard Larsen.

Läs mer: Efterföljarna till Dynamics 365 FO stärker din strategi

Läs mer: Gör verksamheten framtidssäkrad med Microsoft Dynamics 365

Säg din mening

*