Kom närmare kunderna med Customer Voice

Digital handel utan personliga kontakter kräver nya metoder och verktyg för att förstå kunderna.

Onlinehandel och beställningar genom portaler och webbutiker blev under 2020 en ännu större och mer utbredd del av vardagen i B2C- och B2B-segmentern.

Många företag kan därför uppleva en ny verklighet där det är svårare än tidigare att uppfatta hur deras kunder upplever kvaliteten på produkter, service och leveranser, eftersom den personliga kontakten är begränsad eller saknas helt.

Erik Drasbæk Skovgaard är Principal Solution Architect hos DXC Technology. Enligt honom är det avgörande att du har rätt verktyg för att registrera, analysera och agera baserat på kundinsikter, om bristande kontakt med kunderna är något du känner igen.

“2020 medförde en kraftig ökning av både konsumenternas och företagens intresse av att köpa och beställa produkter och tjänster online utan personlig kontakt. Jag kan inte se att den här utvecklingen kommer att vända. Därför är det avgörande för företagen att anpassa sig till den nya verkligheten genom att hitta verktyg och metoder som låter dem förstå kunderna, även när direkt och fysisk kontakt inte längre är möjlig”, säger Erik Drasbæk Skovgaard.

Kundinsikter för hela Dynamics-ekosystemet

Microsoft Dynamics 365 Customer Voice ger dig en lång rad verktyg för just detta. Du kan snabbt och smidigt komma igång med att samla in och registrera kundfeedback med hjälp av mallar för frågeformulär som är färdiga att använda och enkelt kan skickas ut via e-post, sms eller webben.

Customer Voice ger med hjälp av dashboards en visuell inblick i kundprofiler som kan användas inom hela organisationen:

“När du skapar och genomför mätningar av kundnöjdheten, t.ex. Net Promoter Score och nöjdhet över tid, kan kunskapen kopplas direkt till systemen för kundservice, försäljning och marknadsföring och användas för att lyfta kollegornas arbete”, förklarar Erik Drasbæk Skovgaard, och tillägger:

“Dashboards i Customer Voice skapar en överblick som gör det enklare att identifiera de förbättringar och åtgärder som är nödvändiga för att öka kundnöjdheten, oavsett om det handlar om produktegenskaper eller inköpsupplevelsen på hemsidan.”

Kopplingar utan krångel

När du behöver koppla Customer Voice till de övriga delar av Microsoft Dynamics-ekosystemet som företaget behöver, krävs inga skräddarsydda integreringar som måste skapas från grunden.

“Med förebyggande förberedelser för hundratals applikationer inom och utanför Microsoft Dynamics-ekosystemet, kan du enkelt koppla Customer Voice till de applikationer och arbetsprocesser som krävs i vardagen. Att skapa dessa kopplingar är enkelt jämfört med det arbete som krävs för att skräddarsy integreringar från grunden. Det underlättar både för dig som DXC-kund och för oss som partner”, avslutar Erik Drasbæk Skovgaard.

Läs mer: Branschlösningar anpassade till framtidens kunder

Läs mer: Fem tips på hur du kan leverera förbättrade digitala kundupplevelser inom detaljhandeln

Säg din mening

*