Den här tekniken präglar tillverkningsindustrin under 2021

Ambitiösa tillverkare har även i år massor av teknik att välja mellan. Här får du en överblick som hjälper dig att göra rätt val för ditt företag. 

I år väntar ett överflöd av möjligheter när du ska handplocka helt rätt teknik för din tillverkning. Därför har vi gjort det lite enklare för dig genom att presentera de 9 viktigaste tekniker som kommer att prägla tillverkningsindustrin under 2021.

1. Robotteknik

Det har skett stora framsteg inom utvecklingen av robotteknik. Det gör att robotarna blir billigare, smartare och mer effektiva. Du kan använda dem för en lång rad uppgifter. Robotarna kan t.ex. automatisera monotona uppgifter, förbättra noggrannheten, minska antalet fel och frigöra resurser till andra värdeskapande uppgifter.

Här är några av fördelarna med att använda robotteknik i tillverkningen:

 • Robotar förbättrar effektiviteten under allt från hantering av råvaror till att produkten är färdig och förpackad
 • Till skillnad från resten av din arbetsstyrka kan robotar arbeta 24/7, vilket passar utmärkt vid kontinuerlig tillverkning
 • Robotar och deras utrustning är mycket flexibla och kan anpassas till att utföra komplexa uppgifter
 • Robotteknik är mycket kostnadseffektiv, även för små till medelstora företag.

2. 3D-utskrift

Här kommer en teknik som förväntas ta tillverkningsindustrin med storm. Det beror på att 3D-utskrift är en tillverkningsteknik som är innovativ, snabb och smidig. Det har flera tillverkare fått upp ögonen för.

Detta återspeglas av siffrorna. 2019 var industrin bakom 3D-utskrifter värd 13,7 miljarder dollar, medan den förväntas överstiga 60 miljarder dollar till 2025.

Ligg på framkant i utvecklingen och använd 3D-utskrifter för att:

 • Dramatiskt effektivisera tiden från design till produktion
 • Skapa större flexibilitet i produktionen
 • Förenkla tillverkningen av individuella produkter och små partier för allt från maskindelar till prototyper
 • Minimera spill
 • Bli mer kostnadseffektiv.

3. Sakernas internet (Internet of Things – IoT)

IoT-sensorer gör att tillverkarna kan samla in viktiga data från produktionen och omvandla dem till värdefulla insikter som bland annat minskar antalet avbrott och ger ökad effektivitet.

Använd IoT i din tillverkning för att:

 • Minska driftskostnaderna
 • Skapa nya intäktskällor genom att göra data tillgängliga i molnet för flera medarbetare
 • Effektivisera tillverkningen och försörjningskedjan för att få ut produkten snabbare på marknaden
 • Underlätta anpassningen genom att leverera realtidsdata som är viktiga för prognoser och produktionsplanering
 • Göra arbetsplatsen säkrare genom övervakning av medarbetarnas hälsa under riskabla aktiviteter.

4. Cloudcomputing

 2020 var året då cloudcomputing (datoranvändning i molnet) verkligen bevisade sitt värde. Det har aldrig tidigare varit lika meningsfullt att få åtkomst till företagets system i molnet. Det ser inte ut att bli annorlunda i år. Faktiskt förutspår flera experter att 2021 blir året då cloudcomputing förändrar hela tillverkningsindustrin.

Det finns dessutom rikligt med fördelar i molnet för tillverkarna. Cloudcomputing kan omvandla i stort sett alla aspekter av din tillverkning. Oavsett om det handlar om hur företaget fungerar, hur datoranvändningen integreras i leveranskedjorna eller hur produkterna designas, tillverkas och används av kunderna, så hjälper cloudcomputing dig genom ny innovation, minskade omkostnader och ökad konkurrenskraft.

 5. Förstärkt verklighet (augmented reality)

Behovet av fjärrteknik steg våldsamt under 2020 och trenden ser ut att fortsätta. Detta beror på att det finns stora fördelar med att använda teknik som förstärkt verklighet i tillverkningen.

Du kan t.ex. kontrollera utrustningens driftstemperatur för att se om den är för varm och farlig att vidröra med bara händerna. En AR-enhet kan dessutom visa dig den viktigaste informationen om utrustningen, så att du kan se om den fungerar som den ska eller om den kanske håller på att gå sönder. Dina tekniker kan också ge fjärrhjälp till kunderna genom att tillhandahålla AR- och VR-aktiverade enheter och sedan hjälpa kunderna med grundläggande felsökning och reparationer. Sammantaget kan förstärkt verklighet se till att dina medarbetare hela tiden är välinformerade, välutbildade och trygga, utan att det krävs betydande resurser.

 6. 5G

5G kommer att ha en enorm effekt på tillverkningsindustrin. Tekniken kommer framför allt att transformera enheter med automatiserade processer. Det kan t.ex. handla om företagets sensorer. Dessa kommer att ha nytta av den låga latenstiden och höga hastigheten i 5G-tekniken, eftersom det blir möjligt att generera mycket mer data.

Detta skapar nya möjligheter att minska omkostnaderna och öka effektiviteten. Särskilt när du kopplar samman det hela med maskininlärning. Detta ger dig massor av ny kunskap och nya insikter som du kan tillämpa direkt för att göra företaget mer konkurrenskraftigt.

För tillfället använder Kina och Sydkorea 5G på det här sättet. Snart förväntas USA och Storbritannien börja konkurrera med dem

 7. Artificiell intelligens (AI)

Det finns redan gott om artificiell intelligens på fabriksgolven och på kontoret, men i framtiden kommer AI-driven planering och prognoser att skapa större efterfrågan efter data som tidigare varit omöjliga att få tag på. Dessa data kommer att göra det möjligt för dig att anpassa leveranskedjan ännu bättre med hjälp av prognoser.

En större brittisk undersökning visar att det finns stort intresse inom det här området. 40 % av tillverkarna planerar att implementera artificiell intelligens för lagerplanering och logistik, medan 36 % svarar att de tänker använda artificiell intelligens för produktionsplanering och för att hantera kundrelationerna. 60 % av tillverkarna säger att de kommer att investera i produktivitetsförbättringar med utgångspunkt i AI.

8. Nanoteknik

Det är inte många som använder nanoteknik idag, men utvecklingen går snabbt. Detta gör tekniken mycket intressant för tillverkare. Faktiskt verkar det som att nanotekniken snart kommer att vara så effektiv att den blir oumbärlig i tillverkningsindustrin.

Tekniken kan t.ex. användas för att skapa stabila och effektiva smörjmedel som är användbara för många tillverkare. Dessutom kan däck- och biltillverkare förbättra produkternas hållbarhet och göra dem mer slitstarka med nanoteknik.

9. Cybersäkerhet

Möjligheterna är många uppe i luften, men det är inte bara blå himmel och solsken.

I en allt mer osäker digital tidsålder växer behovet av ökad säkerhet. Detta har fått många ledande tillverkare att investera i molnbaserade ERP-lösningar som Dynamics 365 för att lösa utmaningarna. Detta är ett klokt val, eftersom beroendet av de molnbaserade lösningarna bara kommer att öka hos både små, mellanstora och stora företag. Därför är det klokt att investera i säker, molnbaserad teknik som uppfyller utmaningarna.

Vad väljer du?

Det finns alltså mycket att välja mellan när du ska handplocka rätt teknik för din tillverkning. Om du har frågor eller är osäker på dina möjligheter kan du som alltid få strategisk rådgivning hos oss. Klicka bara på länken här, så är vi redo att hjälpa dig.

Läs mer: Få ut mesta möjliga av din teknik

Läs mer: 3 förutsägelser för tillverkningsindustrin under 2021

Säg din mening

*