Få fullt utbyte av din lokala Dynamics-lösning med DXC Business Care

Identifiera fel och prestandautmaningar i god tid, så att problemen kan lösas innan de blir affärskritiska.

“Om din ERP-lösning inte fungerar optimalt kommer företaget inte att uppnå sin fulla potential.”

Det är budskapet från Velimir Davidovski, som är Senior Sales Executive hos DXC Technology. Han påpekar att problem aldrig uppstår vid lämpliga tidpunkter. Om du inte övervakar och finjusterar företagets ERP-lösningar löpande på samma sätt som andra IT-system, kommer det att begränsa företagets förmåga att optimera driften.

“ERP-systemen gör inte arbetet åt dig, men om det tar för lång tid för systemet att generera rapporter och du upplever långa svarstider och problem med att logga in, begränsar det medarbetarnas produktivitet och kan i värsta fall gå ut över medarbetarnas tillfredsställelse och företagets resultat.”

Djupgående insikter och förståelse för plattformen

DXC Business Care är en samling automatiserade övervakningstjänster som gör att vårt team kan observera och åtgärda symptomen från övervakningen av företagets Dynamics-lösning dygnet runt. Om det uppstår prestandaproblem, systemfel och perioder med driftsstopp, identifierar vi huvudorsaken till detta och går till botten med det så att felet inte skapar nya och större problem.

“Utöver att du får detaljerade driftsmässiga insikter i Dynamics ERP-lösningens status, får du bättre förmåga att förutse framtida kapacitetskrav baserat på nuvarande användning och tillväxtmönster. Det ger dig rätt förutsättningar för att säkra resultat och tillgänglighet av hög kvalitet och en bättre utgångspunkt för att planera framtidens investeringar i IT och infrastruktur”, säger Velimir Davidovski.

Han fortsätter:

“Med andra ord ger DXC Business Care dig en uppdaterad och exakt bild av de faktorer som förhindrar att du får fullt utbyte av din lokala Dynamics ERP-installation, oavsett om det handlar om nyare versioner av Dynamics AX och Dynamics NAV eller lokala implementeringar av Dynamics 365 och Dynamics 365 Business Central.”

Trygghet som en tjänst

Du kommer snabbt igång med DXC Business Care, eftersom det levereras som en löpande tjänst och inte en engångsinstallation. Systemet samlar in information avseende kapacitet, prestanda och tillgänglighet och levererar historiska översikter och översikter i realtid i en webbläsarbaserad, användarvänlig dashboard med detaljerade funktioner.

“Vi hjälper dig att lösa problemen innan de påverkar verksamheten. Du får full överblick och proaktiva system- och servicevarningar så att vi kan reagera i rätt tid. Det gör att du slipper bekymra dig”, säger Velimir Davidovski.

Sammantaget är Business Care alltså inte bara en investering i din sinnesro, utan säkerställer också löpande optimering och skapande av värde för din Dynamics ERP-plattform.

Läs mer: Optimera tillgänglighet, prestanda & kapacitet

Läs mer: Outsourcing frigör mer tid åt innovation för Madshus

Säg din mening

*