3 tekniker som kan förbättra jobben inom detaljhandeln

Sambandet mellan anställdas arbetsglädje och kunders tillfredsställelse är glasklart. Ändå avstår många inom detaljhandeln från att investera in sin personal.

Gång på gång bevisas att nöjda medarbetare är mindre benägna att byta jobb, och att det finns ett tydligt samband mellan deras arbetsglädje och kundernas tillfredsställelse. Trots det avstår många företag inom detaljhandeln från att investera in sin personal.

Istället för att utveckla både personalen och verksamheten är butikschefer alltför ofta upptagna med att släcka bränder. Föga överraskande uppstår då operativa problem i butikerna vilket leder till dåliga kundupplevelser. Som detaljhandlare bör du fokusera på att göra butikspersonalens jobb mer inspirerande och tillfredsställande. På så sätt kan du både behålla dina mest värdefulla medarbetare och skapa bättre upplevelser för kunderna.

Här är tre typer av teknik som i framtiden har potentialen att förbättra jobben inom detaljhandeln, och som du kan implementera redan idag för att öka din personals befogenheter, engagemang och arbetsglädje.

1. Öka flexibiliteten med molnet

Mycket var oförutsebart under det svårhanterliga 2020 men för molnet var det ett bra år. Den digitala transformationen accelererade och en migrering från on-prem har idag närmast blivit ett måste. Att outsourca sin IT i molnet kan ge många fördelar som stöd för arbetsflexibilitet och att inte alltid behöva jobba från kontoret.

Trenden med distansarbete kan bli det nya normala i framtiden. Alltfler företag planerar för att möjliggöra hemmaarbete minst ett par dagar i veckan. Ska de satsningarna lyckas måste implementeringen av teknik som förenklar samarbete samt snabb och säker delning av data vara genomförd. Den mest lämpliga platsen för att köra dessa system och digitala verktyg är molnet.

2. Få transparens med unified commerce

 Med unified commerce får företag inom detaljhandeln full koll på sina affärsprocesser i realtid. Tack vare att kritiska affärsdata är centraliserade i en enda lösning har alla delar, tvärs över hela företaget, alltid pålitlig och uppdaterad information. Från marknadsföring, e-handel, POS och CRM till orderuppfyllelse, lagerhantering, redovisning och rapportering.

Att arbeta med en enda programvarulösning, istället för många icke sammankopplade, är goda nyheter för de anställda. Det innebär färre manuella och repetitiva arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till minskad risk för misstag, mindre slöseri med tid och högre effektivitet. Helheten och transparensen i unified commerce möjliggör för personalen att välinsatt besvara alla kundfrågor och leverera goda kundupplevelser.

3. Förenkla arbetsdagen med AI

 Att veta vad kunderna vill ha och när de vill ha det är guld värt. Tack vare analysverktyg som drivs av AI kan återförsäljare omvandla data som samlas in från flera kanaler, till handlingsbar kunskap om kundernas nuvarande och framtida behov. De gör att anställda som arbetar med marknadsföring kan förstå när och hur kunderna handlar på respektive kanal samt vilka produkter som fångar deras uppmärksamhet.

Med hjälp av AI-driven programvara kan detaljhandlare dessutom avsevärt underlätta arbetsuppgifterna för inköps- och lageransvarig personal. Det minskar osäkerheten och riskerna vid beräkningar som påverkas av olika försäljningscykler. Genom att samla in data om försäljningshistorik från alla kanaler, platser och källor får företag inte bara en korrekt och kostnadseffektiv bild av lagret, utan också möjligheten att prognosticera kundernas köpbehov.

Glada anställda betyder goda kundupplevelser

 Anställdas befogenheter, engagemang och arbetsglädje hänger mer på rådande företagskultur än på vilken teknik som används (det förra är dessutom svårare att ändra på än det senare). Men smart teknik som inbegriper transparent kommunikation i alla led, samt en sund balans mellan jobb och privatliv, kommer i kombination med en god kultur öka både de anställdas arbetsglädje och kundernas tillfredsställelse.

Den här artikeln är baserad på en text av vår samarbetspartner LS Retail.

Läs mer: 8 fördelar med unified commerce

Läs mer: Så kommer du igång med LS Central for Retail

Säg din mening

*